ForsideFormalia og FormålOm FritidsborgerReferater - BestyrelseBestyrelsenGeneralforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008VedtægterHøringssvarMedlemsskabNyhedsbrevKontakoplysningerSponsorerMusik På PlænenLiv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvin 2017Høstvin 2016Høstvin 2015Høstvin 2014Høstvin 2013Høstvin 2012Høstvin 2011Høstvin 2010Høstvin 2009MPP - Musik på PlænenKrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumSkater Park projektetLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenOdsherreds LæsehesteOWL - Odsherreds Whiskylaug16. juni 2011 - Silent Stills17. marts 2011 - Orkney27. marts 2010 - Feinschmecker18. marts 201016. november 200910. september 200918. juni 200919. marts 20094. december 2008Vedtægter - OWLKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsLMK AsnæsOdsherreds AmatørsceneSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéer - Hittegods - ProjekterNytårskur 2013 *Aprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerNytårskur 2014BillederHøstmarkedet 2016Høstmarkedet 2014Høstfest 2013GF 2012Høstfest 2011Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Plænen 21. august 2010Plænen 14. maj 2010GF 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug
Referat af bestyrelsesmøder
Herunder kan du læse bestyrelsesreferaterne - der er mange af dem! God fornøjelse!
 
Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december kl. 19:00 i Aksen.
Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Sjønne, Søren, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth, Annette og Gitte. Gæst: Jeanette fra arki-lab.  
Afbud fra MPP-medlemmer.
1     Godkendelse af dagsorden, godkendt
2     Godkendelse af sidste referat, godkendt
3     Nyt fra MPP: Der er ikke sket noget siden sidst. 
4     Orientering fra arki-lab vedr. (Pakhus)/Varehuscafeen.
Søren og Jeanette orienterede om udviklingen omkring huset ved stationen, som vil kunne lånes ud til kostpris. Projektet søger penge til at lave en cafe, primært for de unge, men også for resten af byen. Det skal være et godt ”Vente-sted” uden voksenovervågning.  
Midler søges gennem Projekt Underværker, Real Danica. Biblioteket, Ung i Odsherred og Gymnasiet forventes at bliver partnere. Søren syntes projektet ville have godt af at få Fritidsborger med i opstartsfasen.
Produktionsskolen kunne sælge morgenmad/sandwich. Kirsten spurgte om hvem der havde det forkromede overblik. Søren håbede at Ung i Odsherred fik en koordinator til projektets fremdrift.
Jeanette forklarede at de var halvvejs i projektet, som overordnet set handler om at skabe uderum i byen. Ultimo januar skal endelige tegninger være klar. Der er 1 mill. Kr. i den del af projektet, som arki-lab står for. Kommunen og ministeriet er interesseret i at det fortsætter, men pengene skal findes først, f.eks. fra LAK-puljen.
Sjønne kom med en ide om at gymnasiet kunne stå for driften, f.eks. i 3. g. som samfundsopgave og forståelse for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Bestyrelsen drøftede mulighederne omkring fundraising, man overvejede primært lokale aktører som Sparekassen, Lions, SEAS-NVE, Vig-festival og GF-forsikring. Bestyrelsen enedes om at Søren fortsætter i projektets hovedgruppe.
5     Siden sidst:
Udlodning af foreningsmidlerne
Hans Henrik forklarede at 50% af evt. overskud skal udloddes, så hvem skal styre bevillingen? Betingelserne skal være meget konkrete - hvad kan der søges om, hvornår, hvordan osv. Skal stå på hjemmesiden og annonceres. Vi har allerede nogle poster, der skal hensættes til 2 jubilæumsprojekter, som endnu ikke er udbetalt, Skaterbanen og Omvendte gravhøje mangler at komme i gang, men pengene er bevilliget.
Julehjerteprojektet
Projektet kom godt fra start. 25 personer mødte op i Brandmuseet og pyntede hjerterne med plastik-gran og lyskæder. Folk er meget glade, og fortæller det på FB, over 20 kommentarer. Følgende donerede ud over jubilæumsbeløbet: Asnæs Grundejerforening, Ejendomsmæglerne: EDC, HOME, Nybolig og Real Estate samt Cafe Viella. Gitte sender nyhedsbrev med opfordring til at andre firmaer og private donerer de næste hjerter.
Kælder under svømmehallen.
Der skal graves grus og jord ud, vi kigger på det til foråret og overvejer hvad der er muligt at opbevare derinde.
6     Nyt fra Projektgrupperne:
Landsbymakeover: Grillen til Byparken er lagt i depot hos Gitte indtil foråret, hvor hun vil indkalde til Forårsrengøring i parken med øl og grillpølser til afslutning.
Rejseklubben: Søren er i gang med planlægningen, der vil bl.a. blive overnatning i 2 forskellige byer/hoteller.
Høstmarked/MPP:
Toiletvognen skal flyttes, vi kan stille den hos Lissi i Høve. Et dæk er punkteret. Allan og Preben kigger på det (efter hvad jeg forstod) 😊
7     Nytårskuren:
Dato: 7. januar kl. 10:00 – 12:00 sædvanligt traktement. Slimak har ansvaret og uddelegerer opgaverne. Søren/Slimak/Sjønne? Aftaler programmet for dagen (emner til drøftelse med medlemmerne og finder emner til Fritidsborger af 1. grad.
Gitte udsender nyhedsmail, man kan tilmelde sig på Conventus, og betale til marts. Hans Henrik tjekker om det står korrekt i systemet. Gitte er bortrejst på dagen, så en anden bedes referere og tage billeder.
Til orientering: Lokalavisen annoncerer begivenheden.
 8     Nyt fra kasseren: intet, men Sjønne lovede at komme med et bud på året 2017, over/underskud samt hvad der skal henlægges.
9     Åbent punkt: intet
10  Næste møde:  mandag den 29. januar fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 
 
Referat af Bestyrelsesmøde 02.11.17
Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 2. november kl. 19:00 i Aksen.
Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Sjønne, Søren, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth, Gitte og fra MPP gruppen Jimmi og Brian. Afbud fra Annette.
1     Godkendelse af dagsorden, godkendt
2     Godkendelse af sidste referat, godkendt 
3     Siden sidst:
Møde med MPP gruppen: Søren og Allan (S) havde et godt møde med gruppen, hvor det bl.a. blev aftalt, at en person fra MPP gruppen altid vil være med til bestyrelsesmøderne, dermed bliver bestyrelsen holdt orienteret om fremdriften i projektet. Jimmi nævnte, at det var svært at få økonomien til at slå til. Musikbudgettet bliver sat ned, så det bedre matcher forventede indtægter. Det blev aftalt at Lisbeth sender regnskabet for 2017 til Gitte, som udsender det sammen med referatet. Jimmi ville gerne vide hvad bestyrelsen havde af forventningerne til MPP. Søren mente at MPP var stor del af Fritidsborger, ved at give overskud kan vi generere noget af overskuddet ud til lokale formål, som MPP gruppen vil være med til at beslutte.
Kulturnatten: Kirsten mente at der var ca. 100 mennesker på besøg i Savklingen. De to musikere spillede god akustisk Irsk musik, og underholdt med anekdoter ind imellem. Arrangementet gav ikke overskud, da ølsalget slet ikke kan dække udgifterne til musikken. Fakler var en dårlig ide, de blæste ud hele tiden.
Allan og Søren sørgede for græskarsuppe med brød ved Bylap-huset til ca. 75 mennesker.
By-møbler sponsorat: Søren fremlagde begrundelse for at Fritidsborger bør støtte de unges udemøbler med 3.000 kr. dette blev bevilliget.
Asnæs By-laboratorium: Søren er kommet med i styregruppen for projektet. Der er mange ressourcer i det. Ambitionerne om at lave ”møbler” i det offentlige rum er en spændende udfordring. Hele byen skal involveres, der skal skabes nye traditioner. Real Danmark har en pulje, der kan søges. Politikerne er meget interesserede.
4     Hjælperfesten: Vi mangler stadigvæk at få fat på mange tidligere og nuværende hjælpere. Gitte udsender nyhedsbrev og lægger på Facebook.
5     10 års jubilæum status:
Polen-turen med lærerne: Søren og Allan (S) samt 3 lærere havde en fantastisk god tur hvor de holdt et oplæg om Odsherred, borgmesteren var også på besøg. Lærerne vil meget gerne af sted med en klasse forhåbentlig til næste år.
Juleudsmykningen med hjerter er undervejs, der arbejdes på et beslag der sættes på hjerterne så de kan hænge på lygtepælene, skal kunne holde i stormvejr. Annette har foreslået at få Brandmuseet til at hjælpe med at sætte dem op. Gitte kontakter Mareianna? om hun stadigvæk vil være med i Juleudsmyknings-gruppen. Dyreparken har lukket for i år, så den må vente.
Museerne: nogle af dem har netop holdt åbent hus i forbindelse med Kulturnatten. Sjønne mente vi sagtens kunne lave en museums-runde-åbning i f.eks. uge 7.  
6    Byens juletræ: Vi var enige om at sætter lys i træet som sædvanlig og tænde kl. 14:00. Allan tilbød at klippe de grimmeste grene væk. Arrangementet som sidste år.
Julesokker og Center juletræ: Sjønne har talt med Henrik Prahl om evt. at bruge et af fodboldholdene til at komme slik i sokkerne. Allan (S) fortalte, at Centrets juletræ tændes 30.11/01.12 så der er brug for hjælp i den forbindelse.
7     Nyt fra Projektgrupperne: Intet
8     Nyt fra kasseren: Høstmarkedet gav et lille overskud inkl. shuttle bussen til skolen.
9     Åbent punkt: Hans Henrik omdelte sit udkast til regler for ”Udlodning af midler”. Vedhæftes referatet, og tages op på næste møde.
Sjønne fortalte at Dragsholm Svømmeklub gerne overdrager rummet under deres klubhus til os. Nu skal vi så finde ud af hvordan vi bedst udnytter rummet. Sjønne lovede at se nærmere på det og holder kontakten.
Næste møde:  Tirsdag den 12. december fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (Salen). 
 
Referat af Bestyrelsesmøde 25.09.17
 Deltagere: Alle 13 bestyrelsesmedlemmer. 
1     Godkendelse af dagsorden, godkendt
2     Godkendelse af sidste referat, godkendt 
3     Siden sidst: bl.a. ansøgning om tilskud fra fodboldklubben.
Gruppen drøftede ansøgningen. Hans Henrik fortalte at vi nok skal overveje at have en deadline i forbindelse med GF, så alle kunne sende ansøgning ind på lige vilkår. Vi kom frem til at give et tilskud på 2.000 kr. mod at drengene kommer om søndagen efter MPP og rydder op.
Søren M. omdelte den nye Fritidsborger - folder, som blev rost til skyerne😊
4     Nyt fra projekterne: Høstmarkedet – evaluering: Dejlig dag, fint vejr, mange besøgende. Kagebordet var sjov og en succes. Folkemødet og bus, vi drøftede muligheder og ulemper. Mikrofonen virkede ikke godt nok, men det gik. Vi havde en udfordring i for få teltfolk, flere havde meldt fra i sidste øjeblik. Kirsten mente hjælperlisten skulle gås grundigt igennem, og måske vi skal ringe til hver enkelt og høre hvad de vil hjælpe med. Desværre ikke nok salg af billetter til Pattegris. Gruppen drøftede om arbejdet var det værd set i forhold til udgifterne. Høstmarked-gruppen ser på mulighederne.
Søren M. syntes det var fedt at vi havde By-Lab projektet med, gav nogle gode dialoger med folk i alle aldre. Polakkerne fik udsolgt af smagsprøver.  
           MPP: Bestyrelsen havde en drøftelse omkring manglende økonomistyring og markedsføringen. Hans Henrik sagde, at Conventus kan håndtere billetsalget så man ikke kan snyde. Bestyrelsen skal have løbende orientering om fremdriften i MPP-2018. Det blev besluttet at Allan (Slimak), Hans Henrik og Søren M. kontakter MPP gruppen for et møde.   
            By-Lab kører fortsat, elever og arkitekter arbejder sammen om at etablere 4 spots i byen, hvor der skal være udemøbler. NV-PRO skulle have lavet møblerne, men de har mange andre opgaver og for få elever. Søren M. spurgte om Fritidsborger kunne være sponsor for en lille del af projektet.
            Skaterparken: Tine erkendte at projektet ligger helt stille. Gruppen er skrumpet og hun har ikke tid til at gøre noget ved det selv. Men der står dog en rampe på bakken.
5     Kulturnatten 27.10.: Søren M. foreslog at vi lavede ”Suppe og dialog” sammen med By-Lab i Pakhuset ved Stationen. Kirsten kontakter Ditlev-Burke om vi kan låne Savklingen ligesom sidste år inden vi planlægger mere. 
6     Hjælperfesten 11.11.: Allan Slimak har aftalt med Go North om at spille til festen, der vil foregå i forsamlingshuset fra 18-24. Flemming har foreslået en menu, Allan vil forhandle lidt. Vi skal være sikre på at alle de trofaste hjælpere bliver inviteret først. Sjønne, Kirsten og Annette sender navne og e-mails til Gitte, som tjekker og laver en samlet oversigt klar til udsendelse af invitationer. Der er plads til 120 personer. 
7     Julen kommer til byen og juleudsmykning? Annette viste en prototype på et julehjerte til at hænge op i lysmasterne. Aktivitetsgruppen for centret vil måske donere 20 hjerter til ophængning omkring centret. Desuden vil de sætte et juletræ op, og lave et juletræstændings-arrangement torsdag omkring 1. dec. Vi kan måske få brandværnsforeningen til at sætte hjerterne op i lysmasterne. Juleudsmyknings-udvalget arbejder videre og indkalder de hjælpere, som har ytret ønske om at være med i udvalget.
8     Datoer for nytårskuren og generalforsamlingen: Nytårskuren bliver søndag den 7. januar og generalforsamlingen søndag den 11. eller 18. marts, alt efter hvornår gymnastikforeningen har opvisningsdag. Gitte undersøger og booker Aksens sal.
9     Åbent punkt: Søren M. søgte indsamlere til Dansk flygtningehjælp. Sjønne havde et forslag til at holde foredrag i Rejseklubben, og sender oplægget til Gitte, som udsender et nyhedsbrev.
10  Nyt fra kasseren: Det ansøgte beløb fra Tuborg-fonden til nye bannere er indsat.
11  Eventuelt og nyt møde: Næste møde torsdag den 2. november fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde mandag den 4. september kl. 18:30 i BY-LAB v/stationen.
1      Godkendelse af dagsorden og sidste referat
2      Siden sidst
3      Nyt fra projekterne:
Høstmarkedet – bestyrelsen skal i aktion på dagen
MPP- evaluering
BY LAB og Høstmarkedet?
Conventus – Er Mobilepay klar til brug?
                      10 års Jubilæum: hvad/ hvem mangler?
                      ”Det beskidte dusin”
4      Nyt fra kasseren
5      Eventuelt og nyt møde 
Fremmødte: Allan Slimak, Søren M., Kirsten, Per, Lisbeth, Leila, Allan A, Preben, Hans Henrik, Tine og Gitte
Fraværende: Annette og Sjønne.
Vi startede med at beundre det store arbejde, de unge har lagt i arbejdet med at kortlægge Asnæs gode steder. Søren fortalte og bad os komme med input og sætte små grønne eller blå ”dots” på billeder og udsagn.
Punkt 1: Både dagsorden og referat blev godkendt.
Punkt 2: Fritidsborger havde fået en invitation til at møde kommunens nye borgere. Datoen var blevet flyttet til 28. oktober. Søren M, Lisbeth, Leila og Allan A. tilbød at møde op. Gitte sender besked til Natacia.
Tine fortalte, at der nu står en skater-rampe på bakken ved Sydskolens parkeringsplads. Den blev udloddet fra en klub på Nørrebro, Kbh., og en venlig vognmand tilbød gratis transport. Den er blevet istandgjort og bliver brugt næsten dagligt. Der mangler en skraldespand, som bør sættes op af kommunen, så vi ved at den bliver tømt. I den forbindelse talte Slimak om, at det er en udfordring, at få de unge til at holde Byparken ren ved det nye lille bålsted, også her har vi søgt flere gange om at få en skraldespand sat op. Gitte vil prøve at få hul igennem, ved at møde op i Højby og tale med folkene fra Vej og Park.
Punkt 3: Høstmarkedet: Kirsten forklarede at vi har ledige boder. Nogle af vores faste stadeholdere, har sagt fra enten fordi de har for lidt varer, eller fordi deres partnere/hjælpere skal være med på Folkemødet. Flere politiske foreninger har heller ikke meldt sig af samme årsag. Nogle foreninger kan ikke får hjælpere, måske fordi de også skal være med til Folkemødet. Gitte har udsendt et nyhedsbrev og efterlyst flere stadeholdere.
Ved ”Det store kagebord” vil der være indbagte numre, som refererer til en gave fra nogle af forretningerne i Centret. Kirsten har været på en ny runde og flere har tilsluttet sig vores ide. På butikkernes annoncer op til Høstmarkedet vil det fremgå hvilke forretninger, der har doneret gaver, som vinderen henter i den pågældende forretning. Der kommer også en artikel i avisen og SuperBrugsen sponserer annoncen.
Aftaler: De næste to fredag /lørdag kan alle hente postkort i Bagerbutikken til at sætte på bilerne.
Leila kontakter kommunen ang. græsslåningen  
Lisbeth har bestilt kontanter til 3 pengekasser samt til at betale musikken. Gitte sørger for at indsamle
kontanter og gå i banken med dem i Lisbeth og Sjønnes fravær. Slimak afregner med musikken.
Hans Henrik udskriver medlemsliste som Søren M. administrerer, han tager sig af salg af høstvinen samt kapre nye medlemmer. Polakkerne kommer 4 stk. De to er lærere, som indkvarteres hos lærerne fra Sydskolen.
Hans Henrik har lavet en ny plakat med opfordring om at tilmelde sig. Han laver 10 stk. i A3 og laminerer dem. Vi hænger dem op i det store telt, i egen bod og andre strategiske steder.
Søren M. har lavet udkastet til en plakat med alle ti vinetiketter. Han sørger for at få trykt nogle stykker. 
Hans Henrik udsender via Conventus en opfordring til alle, der har lovet at hjælpe, om konkrete opgaver. Kirsten sender en liste til HH.
MPP: Slimak har talt med Fredslund om en markedsføringsplan, der skal mere styr på den del, bl.a. fordi der blev solgt alt for få billetter. Der bør ikke være underskud, når det ikke var regnvejr. Tine fortalte, at det var muligt at printe flere billetter ud på nettet, end man havde betalt for. Hans Henrik bemærkede at det problem kan Conventus løse. Kirsten mente, at nu hvor Sjønne ikke er med i udvalget, har Fritidsborger ingen viden om hvad der sker i MPP. Bestyrelsen drøftede problemet og blev enige om at invitere MPP-gruppen til et bestyrelsesmøde primo november, hvor vi gerne vil drøfte gruppens visioner, markedsføring og budget for MPP 2018. På næste bestyrelsesmøde fastlægger vi det endelige udspil og indkalder MPP-gruppen.  
BY-LAB og Høstmarkedet: Der er plads i Fritidsborgers bod og Søren står for opsætningen. Plakater med ideer står rundt i byen, de bliver indsamlet og flyttet til Høstmarkedet.  
Mobilepay er klar til brug. Vi har fået et 5-cifret nummer. Gitte forstørrer label, som sættes op ved baren og i Fritidsborgers bod
10 års jubilæum – hvad/hvem mangler:
Sjønnes status over de 10 projekter:
Brandstations åbent hus er afviklet
Musik i byparken er afviklet
Motionsredskab i byparken er sat op
Flagalleen er på plads.
Fri entre til dyreparken er ikke afholdt - jeg forestiller mig i efterårsferien eller næste år
Fri entre til byens museer - jeg forestiller mig i efterårsferien. Jeg kontakter museerne 
Lærer til Polen – Søren Myrup
Ungehuset - jeg har aftalt med Stian at vi finder en aktivitet i løbet af året.
Hjælperfest – Slimak: Dato 11. november i Asnæs Forsamlingshus. Go North kan komme. Gitte/Frank kender til Midnight Shadows, som spiller 60’er musik, tjekker pris og om de har tid. Skal der spyttes lidt i kasse? vigtigt at ”nurse” hjælperne. Kirsten foreslog at en billet skulle koste f.eks. 50 kr. for at få seriøs tilmelding. Liste over vigtigste hjælpere skal udarbejdes inden næste møde. Kirsten undersøger efter Høstmarkedet.  
Juleudsmykning? Bestyrelsen drøftede problemet med juletræet, som nok ikke kan reddes. Skal vi købe nyt og hvor. Hans Henrik foreslog en kontakt, og blev straks bedt om at undersøge mulighederne og priser for et mindre træ. Slimak har kontakt med Karossen om at lave hjerter, som skal sidde i lygtepælene. Vi skal kontakte grundejerne om de vil være med i en ”pasningsgaranti”. 
Punkt 4: Nyt fra Kasserne: alt ok.
Punkt 5: Evt. og næste møde
Gitte har rykket Paw fra NV-pro om hvornår grillen til Byparken er færdig. Lovede den 22. august at kontakte os. Tjekker det op med ham.
Flere medlemmer af foreningen har spurgt om der kommer en ny polen-tur. Søren overvejede spørgsmålet, og foreslog at studieturen skulle klares først, men at han ville melde tilbage i løbet af oktober måned.
Kulturnatten: Slimak spurgte om vi skulle have musik i Savklingen igen. Kirsten tilbød at kontakte firmaet.
Næste møde: 25. september kl. 19:00 – 21:00 i Aksen. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 19.06.17
 
 1. KONSTATERING AF FREMMØDTE
Afbud: Myrup, Tine, Gitte
Fremmødte: Slimak, Sjønne, Per, Kirsten, Anette, Preben, Hans Henrik, Leila, Lisbeth
 1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN
Godkendt, dog med de sædvanlige småfejl i dagsorden J
 1. SIDEN SIDST
* MPP - hvordan gik det
                 Flot arrangement, dog med noget færre gæster end budgetteret.
Regnskab er endnu ikke færdigt, da de sidste bilag skal på plads. Forventer et mindre underskud.
Afventer MPP gruppens egen evaluering.          
* Landsbymakeover – hvordan gik det ?
Det var endnu en fin dag med 30-40 gæster. God kage og dejligt vejr.
Det er et flot arbejde, som der udført i Byparken igen i år.
Regningen på tømrerarbejder blev noget dyre end forventet. Prisen blev  omkring kr. 17.000,-. Det er nødvendigt, at vi fremover indhenter tilbud fra håndværkere generelt.
                 Skilt til Byparken er fundet. Det er til maling på skolen.
Gitte arbejder med at lave et Pedelhold, som holder lidt øje med vedligehold af parken. Holdet blev døbt ”Det beskidte dusin”.
* BY LAB ( Asnæs grønne centrum) – hvordan går det ?
                 Anette informerede omkring mødet, som blev holdt på Aksen.
Der blev spillet spil hvor vi kikkede på hvor vi brugte vores tid mest i byen. Asnæs er valgt til Odsherred kommunes ”Unge By”. Det er de unge, som skal arbejde med en slags byfornyelse/ny by plan, som skal tage afsæt i byens unge. Byens unge er både de, som bor i Asnæs og de som er her pga. uddannelse. BY LAB går fint i tråd med vores eget projekt ”Asnæs Grønne Centrum. Myrup er med i projektgruppen. Vi var 5 fra fritidsborger, som deltog i mødet. Næste møde er den 29. juni ifm. ”Geopark Festival”.
* Andet  Budgetdialogmøde     
Gitte/Myrup deltog i mødet, men da ingen var tilstede i dag, tager vi det med på næste møde.
Vi har modtaget en ansøgning fra spejderne i Asnæs om bidrag til at forbedre/købe nye telte, som spejderne kan bruge ifm. Landslejren i år.
Vi besluttede at udlodde kr. 5000,- til spejdernes landslejr. Sjønne kontakter spejderne.
 1. CONVENTUS
* hvordan går det?  Det går fint. Alt er bogført. Godt råd til vores nyhedsbreve generelt:
OBS. ”Støt foreningens arbejde – bliv medlem” – lidt praktisk om hvad man gør.
Vi er nu registreret med 216 medlemmer. Det går fint fremad.
Mobile pay: forventer at det er på plads i løbet af juni måned.
 1. NYT FRA PROJEKTGRUPPERNE
Intet nyt
 1. 10 ÅRS JUBILÆUM
* den videre plan:
                 Hjælperfest – bliver 11.11. i forsamlingshuset.
Udendørs motionsredskab – Er købt ind. Romaskinen er i Byparken. Rene Voss vil gerne sørge for det praktiske arbejde omkring støbning og sættes i gang. Anette kontakter RV i hans egenskab af medlem i Asnæs Erhvervsråd og om de kunne være interesseret i, at deltage med andre opgaver og udstyr.
Gratis adgang til ZOO – har ikke hørt fra Joan. Sjønne tager kontakt.
Gratis adgang til Museerne – er ikke i gang. Kunne være i efterårsferien.
                 Flagallé – er afsluttet. Fantastisk. Er i ugeavisen i denne uge.
Hjælp til lærertur – Myrup har gang i den. Inkvarteringen foregår privat ifm. med de polske lærers deltagelse i høstmarkedet. Genvisit i slutningen af september.
                 Ungeklubben – Stian/Sjønne har kontakten om en aktivitet.
                 Åbent hus hos Brandvæsnet – er afsluttet.
Juleudsmykning i byen. – timer lys . Anette undersøger pris på et hjerte hos Karosssen. Hvad koster en lyskæde ?
Musik i Byparken - er afsluttet. Det gik rigtigt godt. Mellem 250 og 300 gæster deltog. Regnskab viste et overskud på kr. 5000,- Arbejder på en ny dato.               
 1. HØSTMARKEDET
Planlægningen er i fuld gang.
Vi har talt om at bruge teltet til banko om onsdagen i samarbejde med Idrættens Venner. Ungehuset kunne bruge torsdagen hernede.. Anette taler med Stian og Idrættens Venner.
OBS flyers her og på folkemødet i Jyderup
I år bliver der ”Brugsens kagebord”     
Vi må være på børnehavens legeplads og fodboldbane. Vi har spurgt fodboldklubben om de vil stå for en fodboldturnering.
 1. Nyt fra Kasseren – det ser fint ud.
 1. ÅBENT PUNKT
Vi talte om betaling af moms ifm. vores arrangementer og hvordan andre foreninger gør. Vi blev enige om at spørge andre og senere tage en snak med Toke Persson.
                 Sjønne spørger Else omkring
                 Slimak spørger gymnastikforeningen
                 Kirsten spørger Fårevejle Boldklub.
 1. EVT. OG NÆSTE MØDE
Hans Henrik har fundet 4 hegn, som står i klubhuset.
Hans Henrik søger for at de bliver hentet og leveret ved Borgen.
Kirsten har fundet nogle 800 lts. og affaldsstativer, som vi kan få gratis. Kirsten kontakter Brian og hører om han kan hente dem.
Vi skal lave nogle nye foldere. Myrup reviderer folderen. Skal være klar til høstmarkedet.
Udlodning fra Spillehallen.dk afgøres efter den 1. juli 2017. Vores ansøgning ligge hos SKAT.
Næste møde 04.09.2017 i Borgen.
 
Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling og bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 på Aksen.
Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Lisbeth, Per, Kirsten, Hans Henrik, Søren og Gitte
Fraværende: Preben, Tine og Allan A.
 
Ekstraordinær Generalforsamling:
 1. Valg af dirigent: Søren Myrup
 2. Valg af referent: Gitte Laursen
 3. Vedtægtsændringer: En deltager mødte op ud over ovenstående medlemmer af bestyrelsen. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
 1. Eventuelt. Intet.
Søren takkede for god ro og orden. Herefter gik vi over til bestyrelsesmødet.
 
Dagsorden Bestyrelsesmøde: 
1      Godkendelse af dagsorden og sidste referat – godkendt
2      Godkendelse af sidste referat - godkendt
3      Konstituering
4      Siden sidst
5      Nyt fra projekterne
6      Åbent punkt
7      Nyt fra kasseren
8      Eventuelt og nyt møde
 
Punkt 3: Konstituering:
Efter flotte anbefalinger fra bestyrelsesmedlemmerne blev følgende konstitueret:
Formand Allan Haslund
Næstformand Søren Jørgensen
Kasser Lisbeth Funck
Sekretær Gitte Werner Laursen
Samtidig bød vi Hans Henrik Jørgensen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.
 
Punkt 4: Siden sidst:
Vi er inviteret til budgetdialogmøde 17.05. med Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Inden mødet er det vigtigt at inddrage borgerne om hvad de vil med deres by. Sjønne foreslog at vi udsender et nyhedsbrev om det. Søren M. og Gitte tager med til mødet i Odsherred Teater.  
 
Landsbymakeover: Ved kaffe/kage arrangementet fandt vi ud af, at kommunens nye tiltag med et folkemøde, kommer til at foregå på Musikhøjskolen på samme dag, som vi har Høstmarked. Bestyrelsen talte om hvordan vi kunne markedsføres os på folkemødet.
Skovstien er ryddet for træer og grus kommer torsdag formiddag. Hans Henrik udsender mail til alle hjælpere i Conventus. Der kom flere nye torsdag aften. Vi var 14 hårdt arbejdende have/skovfolk. Allan vil tale med tømmeren om at lave simple træningselementer/fitnessting langs med, og oppe på bakketoppen.
Søren mente at vi skulle huske at tage hensyn til alt der nu er i gang hvor folk har været meget indstillet på at få tingene til at hænge sammen omkring Asnæs Grønne Centrum. Kommunen er sammen med Arki-lab i gang med at give børn og unge medansvar for udviklingen af byen, det skal også tænkes ind i helheden.
Oprydning og plantning af påskeliljer er i fuld gang i Byparken, som skal være flot og klar til 20.05.
Landsbymakeover konkurrencen afsluttes med dommerrunde 01.06. hvor vi får besøg kl. 14:40 – 15:25 hvor vi skal præsentere stiprojektet. Gitte er tovholder på dagen.
Geo-cykel-legebanen skal indvies 08.06. og kommunen har spurgt om vi vil være med til at arrangere dagen. Vi aftalte at Gitte skriver tilbage for at høre hvad og hvordan vi kan hjælpe.
Asnæs Grønne Centrum holder workshop 07.06 fra kl. 15:30 – 17:30. Målet er at udpege byudviklingen og hvad det egentlig er vi har brug for her i byen.
Mødet foregår på Savklingen. Søren, Sjønne, Leila og Lisbeth sørger for arrangementet.
 
Punkt 5: Nyt fra Projekterne:
Musikprojektet i Byparken 20. maj: Brian og Michael er tovholdere. Festen starter kl. 15:00 – 18:00. Telt/pavillon stilles op som scene, salg af øl og vand samt grillpølser. Toiletvognen er ved at være klar efter reparation, køres til parken og tilsluttes kloak efter aftale med børnehaven. Gitte udsender Nyhedsbrev i ugen op til samt på Facebook.
Motionsredskaber til parken: Det billigste Sjønne har fundet var en romaskine i stål til 13.000 kr. – rabat = 11.000 kr.
Opretning af flagallé: 100 huller repareret. Mange har bemærket det, ser godt ud.
Åbent hus i Odsherred Brandvæsen: 20. maj kl. 9:00-13:00 Sjønne har kontakten. Skal omtales i nyhedsbrevet sammen med byfesten i Byparken.
Støtte til Polen-tur til lærerne: Søren har holdt møde med Birthe. Skolen indlogerer gæsterne fra Polen til Høstmarkedet. Turen til Polen bliver efter Høstmarkedet. Søren kan leje en minibus hos NVPRO. Lærerne laver endelige planer.
Gratis entré til Odsherred Zoo: Afventer svar. Talte om 100 fribilletter/Åben hus dag/ noget for noget, vigtigt at vi får fat i en ny målgruppe. Der tænkes videre på den rigtige løsning.
Gratis entré til museerne: Venter til efteråret.
Hjælperfesten: skal ligge efter Høstmarkedet. Allan snakker med Flemming om mulighed for enten den 28.10 eller 11.11.
 
MPP: Lisbeth spurgte om byttepenge og antal kasser, og om der var solgt billetter. Sjønne undersøger sagen. Hans Henrik og Jimmi skal skrive ud til hjælperne men HUSK ALLE!
Oprydning ved Borgen: Vigtigt, ser ikke godt ud. Lave oprydningsdag med trailere og stærke mænd inden MPP løber af stablen. Sjønne spørger Michael og Brian. Vi overvejede et planke-hegn eller et byggehegn. Hans Henrik har kontakt til en klub, som har fået nogle byggehegn gratis.
 
Høstmarkedet: Kirsten fortalte, at børnehaven har fået rådighed over parkeringspladsen foran til cykellegebane. De vil gerne være med til Høstmarkedet.
Høstvinen: Søren og Allan tænker en plakat med alle 10 vinetiketter. Allan bestiller vin, Søren undersøger hvilke unge kunstnere, der bliver udpeget.
Markedsføring: Gitte har lagt begge arrangementer ind i Odsherredkalenderen og på TV-Øst Guide.
 
Punkt 6: Åbent punkt: Hans Henrik omdelte en seddel med opfordring til at melde sig ind. Vi kan modtage pengene og give det hele til Hans Henrik, så taster han ind i Conventus og indsætter pengene i banken. Del dem ud til Fællesspisning, Byfesten, MPP m.v.
 
Kirsten oplyste at trægulvet til det 49 m2 store telt er nu klar. Pris ca. 5.500 kr.
 
Punkt 7: Nyt fra kasseren. Intet ud over omtalte under MPP.
 
Punkt 8: Evt. og Næste møde:  Mandag den 19. juni kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen.
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 13.03.17
Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Preben, Lisbeth, Per, Annette, Søren og Gitte
Fraværende: Kirsten, Tine og Allan A.
Gæster: Hans Henrik Jørgensen 
 1. Konstatering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 1. Generalforsamlingen.  Opgaverne fordeltes således:
Dirigent og fotograf: Søren Myrup
Referent: Sjønne
Dirigent i køkkenet samt indkøb: Leila
Registrering af medlemmer og modtagelse af kontingent: Lisbeth og Hans Henrik
Bestyrelsen møder kl. 10:00 dørene åbnes kl. 11:00.
Afhentning af nøgle på biblioteket: Allan (Slimak)            
 
Hans Henrik gennemgik ændringerne til vedtægterne og pegede især på § 8 ang. revisorer. Han forklarede, at det var nødvendigt med to revisorer og foreslog Toke, som er godt inde i moms- og skatteregler. Frank blev sidste år valgt til revisorsuppleant, han er villig til at stille op som revisor i år. Der skal vælges en for 2 år og en for 1 år.
 
Sjønne fortalte, at han har talt med en registreret revisor om hjælp til at vi gør tingene rigtigt, og har fået et tilbud på 3.500 kr. + moms. Bestyrelsen godkendte tilbuddet. 
 
Hans Henrik oplyste, at der lige nu er registreret ca. 120 medlemmer, men kun ca. 60 medlemmer har tilmeldt sig generalforsamlingen. Da der kræves 2/3 medlemmer for at kunne godkende vedtægtsændringerne, skal der sikkert indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den blev fastsat til onsdag den 3. maj kl. 19:00. På den ekstraordinære generalforsamling skal der kun være stemmeflertal for at vedtægterne kan godkendes.
 
Søren M. havde indhentet et tilbud fra Apricore om en ny hjemmeside til MPP i samme system og vil være i subdomæne med Fritidsborger.dk. Inkl. alle rabatter koster det på ca. 20.000 kr. + moms + driftsudgifter. Bestyrelsen overvejer tilbuddet.
Sjønne skriver ud til alle, der har foreslået ideer til jubilæumspakken 10x10.000 kr. 
 
Evt.  Asnæs Grønne Centrum: Søren fortalte om det første møde med alle de inviterede interessenter. Mange at de inviterede ledere af institutionerne var mødt op samt to politikere Gitte Hededam og Helge Fredslund. Der var en god stemning og måske kommer der flere penge ind i projektet, nu hvor kommunen også kender til projektet.
 
Nyt møde: onsdag den 3. maj fra kl. 19:00 - 21:00 i Aksen efter den evt. ekstraordinære generalforsamling.
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 09.02.17
Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Preben, Tine, Lisbeth, Per, Kirsten og Gitte
Fraværende: Annette, Søren og Allan A    Gæst: Hans Henrik Jørgensen
 1. Konstantering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 3. Siden sidst:
 • Ansøgning fra MPP vedr. hjemmeside: Vi blev enige om at Allan skriver til Brian at ansøgningen er godkendt. Søren Myrup bedes kontakte Apricore om at lave et tilbud på en hjemmeside i samme system og stil som Fritidsborgers.
 • Landsbymakeover, oplæg fra Tine: Oplægget blev godkendt. Gitte sender ansøgningen til kommunen. Tine laver desuden ansøgninger til Lokaldemokratiudvalget i samarbejde med Gitte.
 • Brainstorm ny køreplan: Søren, Sjønne, Tine og Annette har inviteret en mindre kreds af interessenter til området for projektet: Asnæs Grønne Centrum.
Mødet bliver søndag den 5. marts i Asnæshallen fra kl. 10:00-12:00. Hvor de store brikker bliver lagt. Herefter bliver et bredt udsnit inviteret til den 2. april.                                            
4. Conventus: Der er nu oprettet 188 medlemmer. Nets har godkendt os til at modtage indbetalinger. Hans Henrik og Gitte retter hjemmesiden til inden nyhedsbrevet med indkaldelse til Generalforsamlingen sendes ud, senest 18. februar. Mobilpay er stadig lidt kompliceret, men der er oprettet en konto i banken. Hans Henrik, Lisbeth og Toke sørger for at få det skattemæssige på plads i systemet.
5. Nyt fra projektgrupperne: Tine fortalte, at Skatergruppen fysisk har været ude og måle arealet op til Skaterparken, den bliver ca. 800 m2. Høstmarked-gruppen starter op med første møde 27. marts, Gitte indkalder.
6. 10 års jubilæum i 2017: Per forklarede sin ide med endags busture for bl.a. dem, der ikke har bil, turene kunne gå til spændende steder på Sjælland, forår og efterår.
Bestyrelsen drøftede de mange øvrige forslag som ”Jubilæumsgruppen” havde opdelt i 3 grupper: Hvad der kunne lade sig gøre for under 10.000 kr. hvilke der blev dyrere og dem der næsten ingen penge kostede. Juleudsmykningen stod højt på ønskelisten, her foreslog gruppen, at Fritidsborger kunne donere et fast beløb de næste 3-4 år til projektet. Vi besluttede at Jubilæumsgruppen laver en liste over de 15 bedste forslag og sender dem til hele bestyrelsen, som herefter stemmer om hvilke der får penge. Listen skal sendes ud inden næste bestyrelsesmøde.
7. Generalforsamling 2017 søndag den 19. marts fra kl. 11:00 til 14:00
På valg er: Leila, Slimak, Lisbeth, Gitte, Per, Allan A.
Hans Henrik havde gennemgået nogle af paragrafferne, og mente at flere opgraderes til nutiden, samt at der skal være en bestemmelse om at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om hvad overskuddet skal bruges til. Indkaldelsen udsendes som nyhedsbrev senest 18. februar. Sjønne forklarede, at der sidste år er brugt penge på at få lagt strøm ned på plænen og at vi har modtaget 50.000 kr. fra kunstrådet til den ”omvendte gravhøj”. Overskuddet 2016 forventes at blive på omkring 15.000 kr. Hans Henrik går vedtægterne igennem og kommer med et oplæg til ændringer på næste møde.
8. Åbent punkt: Allan oplyste, at Centret afholder fastelavn søndag den 26. februar. Da flere bestyrelsesmedlemmer ikke havde mulighed for at hjælpe, foreslog Hans Henrik at vi benytter os af Coventus og spørger dem, som har givet tilsagn om frivillig hjælp. Gitte skriver på hjemmesiden og Facebook, at Fritidsborger deltager med hjælp ved tøndeslagningen.
9. Evt.: Leila har opdaget uvedkommende indtrængning i Fritidsborgen, hun foreslog at nøglecylinderen blev udskiftet. Preben tilbød at skifte den samt købe 6 nye nøgler.
Nyt møde: mandag den 13. marts fra kl. 19:15-21:15 i Aksen. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 12.01.17
Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Sjønne, Leila, Preben, Tine, Annette, Allan A og Gitte
Fraværende: Lisbeth, Per og Kirsten
Gæster: Hans Henrik Jørgensen
 1. Konstantering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 3. Siden sidst:
Nytårskuren. Stor succes med 101 fremmødte inkl. journalist fra Nordvestnyt. Tipskuponen en god ide, og brainstormingen gav mange ideer til nye aktiviteter i 2017. Gitte sender nyhedsbrev ud og lægger forslagene på hjemmesiden samt Facebook.
Landsbymakeover: Ny runde i nye former, Tine og Gitte møder op på mandag.
Brainstorm om parkområdet på bakken: Ny køreplan, bestyrelsen drøftede mange muligheder, vigtigt at få fat i de rigtige aktører. Skolen, børn og unge skal høres, hvad kunne de tænke sig? Søren M, Tine, Sjønne og Annette mødes og planlægger et stort forårsmøde, hvor alle interessenter inviteres.
 1. Conventus: Hans Henrik fortalte at der nu er 171 medlemmer registreret. 35 af dem har sagt ja til at være hjælpere. Han har grupperet dem under MPP og Høstmarkedet. Mobilpay er endnu ikke muligt, Hans Henrik undersøger hvad der skal til. NemID er ved at være på plads.
 1. Nyt fra projektgrupperne: Sjønne arbejder på sponseringen for MPP. Gitte mente det snart er tid til at sætte produktion af de nye bannere til Høstmarkedet i gang, vi har tilsagn om 8.000 kr. fra Tuborgfonden. Sjønne foreslog at vi kunne få trykt reklame for MPP på bagsiden. Gitte undersøger om det er muligt samt pris.
Polenturen bliver ikke til noget i 2017.
 1. 10 års jubilæum i 2017: De mange forslag fra Nytårskuren blev drøftet, hvilke var nyskabende? Forslagene skal være i tråd med Fritidsborgers formål, og dem, der kom med forslaget skal være med til at udføre dem. Vi aftalte at Gitte udsender et nyhedsbrev med opfordring til at komme med andre forslag, som kan udløse op til 10.000 kr. til en nyskabelse i byen. Bestyrelsen beslutter hvilke projekter, der kommer i betragtning.
Allan A. foreslog at lave et cykelløb i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse som hedder Træd-til 2017. Løbet foregår i hele landet 26.08, for Odsherreds vedkommende bliver det under Geopark-festivalen. Allan kontakter 4540 ang. Lammefjordløbet samt VHG/Hørve Cykelklub for at høre om de har lyst til at være med i projektet.
Sjønne og Brian vil lave musik i Byparken lørdag eftermiddag den 20. maj. Go North kommer og spiller. Vi sælger øl, vand og pølser til arrangementet.
Søren M. havde forslag til at gå videre med ideen om at lave udveksling af elever på 8. – 9. klassetrin med skolerne i venskabsbyen i Polen. Han foreslog at leje en minibus og tage lærere med på studietur derned. Fritidsborger betaler så bus og overnatninger, skolen/kommunen betaler lærernes løn.  De betaler selv fortæring m.m.
 1. Generalforsamling 2017 søndag den 19. marts fra kl. 11:00 til 14:00
På valg er: Leila, Slimak, Lisbeth, Gitte, Per, Allan A.
Ændring af vedtægterne: Hans Henrik har nærlæst og talt med eksperter, han fortalte at formålet med foreningen er ok, men vi skal have beskrevet processen for hvordan og hvor meget vi udlodder af overskuddet hvert år. Hans Henrik og Søren M. udarbejder ændringerne inden næste møde i februar. Søren laver regnskabsopgørelsen. Gitte udsender nyhedsbrev med indkaldelse til Generalforsamling senest den 18. februar.
Vi drøftede også om der skulle være noget musik eller anden underholdning, ekstra forplejning el.lig. men endte med at vedtage, at alt skulle være som det plejer.
 1. Åbent punkt: Bestyrelsen vedtog at fejre hjælperne med en Hjælper-fest, som skal afholdes inden generalforsamlingen.
 1. Evt. og nyt møde:  Torsdag den 9. februar fra kl. 19:00-21:00 i Aksen. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 13.12.16
Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Sjønne, Lisbeth, Leila, Preben, Tine, Kirsten, Gitte og Per
Fraværende: Annette og Allan A.
Gæster: Brian (MPP) og Hans Henrik Jørgensen
 1. Konstantering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 3. Siden sidst: Brian var inviteret til at fortælle om status for MPP. Billetprisen bliver sat lidt op, og fredag bliver ikke gratis mere, men hvis man har betalt for lørdagen, kan man komme gratis ind om fredagen. Budgettet er på 493.000 kr. Der er pt. solgt 100 billetter. Hjælpere har stadigvæk gratis adgang. Mobilpay spiller endnu ikke helt sammen med Sparekassen, man afventer. Ny lov gør, at vi ikke får pengene direkte fra Spillehallen i Asnæs. Sjønne tjekker op om hvordan det kan gøres muligt at få dem, da det er et pænt tilskud til MPP. Sjønne fortalte også, at der bliver udloddet af overskuddet i Fritidsborger-regi. F.eks. 4x5000 kr. som sidste år. Toiletvognen skal have noget af gulvet repareret, og den ene akse skal laves. Slimak tager fat i smeden. Brian lovede at gulvet bliver lavet. Tine fortalte om Brainstormmødet den 29. januar ang. Skaterbanen og hele området på bakken. Alle interessenter skal inviteres, heriblandt: Sydskolen, Ungeenheden, Hallerne og Børnehaven. Søren M. laver oplæg til indkaldelsen. Sjønne booker lokale Hans Henrik bemærkede at fundraising-gruppen skal søge Nordea Fonden, her er størst chance for at komme igennem.
 1. Conventus: Hans Henrik demonstrerede systemet, og gruppen drøftede mulighederne. Gitte mødes med H.H. på tirsdag ang. medarbejdersignatur hos Nets samt hæfter systemet sammen med hjemmesiden og udsender et nyhedsbrev, der skal opfordre folk til at oprette sig i systemet.
 1. Nyt fra projektgrupperne: intet på bedding.
 1. Nytårskuren søndag den 8. januar fra kl. 10 -12: Arrangementet kører som sædvanlig, med borddækning, kaffe, brød, champagne og kransekage. Vi møder kl. 9:00. Søren M. laver slideshow klar til videre forarbejdning hos Slimak og Sjønne, da han er forhindret i at komme. Vi aftalte, at de fremmødte skulle være med til at inspirere og beslutte hvad vi skal lave i anledningen af 10 års jubilæet. F.eks. 10 nye aktiviteter i byen, der hver får op til 10.000 kr. at arbejde med.
 1. 10 års jubilæum i 2017: se punkt 6.
 1. Åbent punkt: Per foreslog en bustur i Odsherreds bjerge. Godt forslag til punkt 6. Tine fortalte om en opslagstavle ang. Skaterbanen i Brugsen. Slimak fortalte, at der nu er 180 julesokker, det største antal siden starten, men at det kniber med at få dem tømt.
 1. Evt. og nyt møde:  Torsdag den 12. januar fra kl. 19:00-21:00 i Aksen. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. nov. 2016
 Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Sjønne, Lisbeth, Leila, Preben og Tine
Fraværende: Kirsten, Gitte, Per, Annette og Allan A.
Gæster: Maria Kimer og Hans Henrik Jørgensen 
1.+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 1. Siden sidst: Skatergruppen(Maria og Tine): havde deltaget i fundraisermøde den 8. okt. 2016, som var arrangeret af Odsherred Kommune. Ideen med mødet var at blive guidet ud i, at søge de rigtige steder ud fra den rigtige projektbeskrivelse. Der var feed back på projektbeskrivelsen, hvor der blev givet råd til hvad der var godt og hvad der var mindre godt. Et af de råd, som blev givet var at projektet skal formuleres mere bredt og rumme flere aldersgrupper, områder m.m.om muligt. Vi konkluderede efterfølgende at sadle lidt om og inviterer til brainstorm for alle, som kan have interesseret i, at få gjort noget ved hele området fra Bobjergcentret til Plænen. Vi vurderede, at følgende kunne have interesse i, at deltage: naboer, Bobjergskolen, Børnehaven, Dagplejen, Svømmeklubben, Hallen, Odsherred Kommune, Asnæs Forsamlingshus. Odsherred Gymnasium, NV Pro, SSP, Tennisklubben, Centerforeningen, Finn Madsen(repr. for Lejerbo), Circle K, Klaus Andersens svigersøn og sikkert flere. Myrup tager initiativ til formulering af invitation inden jul. Vi håber, at en sidegevindst ved at udvide projektet kunne være, at der kommer styr på de unges fredagsbar på bakken ved svømmehallen.
Foreningsregnskab(Hans Henrik): Hans Henrik har siden sidst haft kontakt til revisor og skatteekspert omkring vores vedtægter. Vores vedtægter skal omformuleres og skatteeksperten laver et forslag til nye vedtægter , som vi skal have nærlæst snarest muligt. (Som arrangør skal vi også have en forsikring, der dækker bestyrelses- arrangøransvar samt løsøreforsikring. Vi mente at vi var dækket ind, men tjekker det lige for en sikkerheds skyld – hvem gør det ?).
Vi besluttede, at sætte Conventus i gang, som er IT-system, som over 1000 foreninger i DK bruger til at holde styr på medlemskartoteket, indbetalinger af kontingent, betaling til arrangementer og meget andet. Pris kr. 6000,- pr. år for drift og vedligehold.
Myrup har deltaget i Lokaldemokrati-tænketank-møde den 26. oktober arrangeret af Odsherred Kommune. Kommunen er glade for så langt den synes vi er noget i Odsherred mht. frivillige og lokaldemokrati. Der er lavet en flot folder, som beskriver udviklingen. Der arbejdes videre på at udvikle lokaldemokratiet.
 1. Nyt fra projektgrupperne:
  1. MPP: Sjønne kunne fortælle at musikprogrammet er lagt fast. Der tages entre både fre- og lørdag. Der er lavet budget og det forventes et overskud, som i 2016. Det blev aftalt at bestyrelsen ønsker en kort orientering om gruppens arbejde på bestyrelsesmøderne. Sjønne invitere gruppen.
  2. Kulturnatten: Leila og Lisbeth sørgede for græskarsuppen, der som sædvanligt gik som varmt brød. De kunne godt have tænkt sig, at der havde været nogle foldere, som kunne være delt ud. Arrangementet på Savklingen gik rigtigt godt. Det anslås, at omkring 200 gæstede spillestedet i løbet af aftenen
 2. Julesokker og Byens juletræ:
  1. Der er skabt kontakt til Centerforeningen og der har været lidt skriveri i aviserne omkring julesokkerne og hvor man kan afleverer den m.m. Leila er på alle søndage ifm. uddelingen af gaverne i sokkerne. Er der andre som kan ? Det er hver søndag fra kl.12 til 14 på Centertorvet.
  2. Annette skal kontakte Rideskolen, hvor julehestene plejer at komme fra. Myrup sender julesange til Sjønne som sørger for kopier til juletræstændingen. Træet tændes ca. kl. 14.00. Optoget starter fra Bobjergcentret kl. 14.00. Slimak kontakter julemanden.
 3. 10 års jubilæum i 2017:
  1. Venter til næste møde pga. tidsnød.
 4. Nytårskuren 2017:
  1. holdes den 8. januar 2017 på Aksen. Nærmere aftales på næste møde.
 5. Åbent punkt - intet
 6. Nyt fra kasseren – intet nyt.
 7. Evt. og nyt møde
  1. Vi har været indstillet til ”Home-Prisen”, men den fik vi desværre ikke.
  2. Maria Kimer deltog på vegne af fritidsborger.dk ved uddelingen af årets ungekulturpris. Vi havde givet kr. 5000,- som sponsorat.
  3. Bestyrelsen inviterede sig selv til fællesspisning tirsdag den 6. december 2016 i forsamlingshuset. Tilmelding hurtigst muligt til Sjønne. Leila taler med Flemming i forsamlingshuset omkring forhåndstilmelding.
  4. Nyt møde holdes den 13. december 2016 kl. 19.00 på Aksen. Slimak booker og sørger for nøgle.
 
Referat fra bestyrelsesmøde 29. sep. 2016
Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Lisbeth, Leila, Kirsten, Preben og Gitte
Fraværende: Annette, Tine, Søren (Sjønne) og Allan A.
1.+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 1. Siden sidst: Vi havde besøg af Hans Henrik, som har stor viden omkring foreningsregnskab og vedtægter. Han foreslog bl.a. at vi laver en fond, og ændrer vedtægterne så de passer til den nuværende forenings aktiviteter, desuden kan vi søge om momsfritagelse til de enkelte arrangementer som MPP og Høstmarkedet. Som arrangør skal vi også have en forsikring, der dækker bestyrelses- arrangøransvar samt løsøreforsikring. Vi mente at vi var dækket ind, men tjekker det lige for en sikkerheds skyld.
Hans Henrik fortalte også om et IT-system, som over 1000 foreninger i DK bruger til at holde styr på medlemskartoteket, indbetalinger af kontingent, betaling til arrangementer og meget andet. Vi talte om, at det kunne være smart at folk kunne købe billetter til f.eks. MPP på vores hjemmeside, men før det er muligt skal vi have en aftale med Nets (NemID) som koster ca. 2800 kr./år. Søren foreslog at kontakte Jacob, som har lavet vores hjemmeside. Jacob overvejer at lave et betalingsmodul til systemet, der også kan håndtere medlemskartoteket. Ungdomsskolen bruger det til registrering af medlemmer.
Konklusion: Hans Henrik kontakter folk, som har særlig forstand på moms og skattedelen, og kigger på mulighederne for at danne en fond. Søren går vedtægterne igennem og kontakter Sjønne, der også skal ind over dem.
Allan fortalte at vi var blevet inviteret til Lokaldemokrati-tænketank-møde den 26. oktober. Vi aftalte at Søren tager til mødet og ser hvad vi kan få ud af det.
Gitte fortalte at kommunen nu har godkendt Skaterbanens placering ved tennisbanen, som skater-gruppen selv havde foreslået. Samtidig har bestyrelse modtaget et katalog med udendørs fitness-redskaber, som kan placeres imellem Byparkområdet og Skaterbanen og dermed være med til at skabe en spændende og aktiv helhed sammen med den nye cykellegebane.
 1. Høstmarkedet kort evaluering: Kirsten fortalte, at der var stort set samme antal stadeholdere som sidste år. Dagen blev godt besøgt. Vejret var igen med os og hjalp på salget af øl og vand m.v. Overskuddet var i samme niveau som tidligere. Masterne bør flyttes ind til træerne én gang for alle og så må vi fremover indrette pladsen efter dem, det er for bøvlet at få dem flyttet frem og tilbage.  
I forbindelse med Høstmarkedet havde vi besøg af polakkerne, der havde smagsprøver i boden med Fritidsborger, de var glade for at være her. Samtidig havde Søren og Birthe fra Sydskolen en god dialog med de inviterede lærere fra Szklarska Poreba og en hyggelig københavnertur inden de tog hjem alle sammen. Dialogen gik ud på hvordan vi kan lave kultur-udveksling med skolebørn fra de ældste klasser imellem byerne.
 1. Nyt fra projektgrupperne: MPP: Den nye projektgruppe har haft opstartsmøde den består bl.a. Lisbeth, Allan, Sjønne og Hans Henrik m.fl.
 1. Kulturnatten fredag den 28. oktober: Leila lovede endnu engang at lave græskarsuppe, bare nogle kommer henter gryden hos hende. Vi skal stå i centret fra 18:00 – 20:00.
Kirsten undersøger om vi kan låne Savklingen. Her vil vi prøve at få noget akustisk musik i tiden 21:00 – 22:30. Dørene åbnes kl. 20:30. Vi sælger øl og vand.
 1. 10 års jubilæum i 2017: Venter til næste møde pga. tidsnød.
 1. Åbent punkt:
 1. Nyt fra kassereren:
 1. Evt.: Gitte gjorde opmærksom på, at vi skal have plantet lave buske i stedet for de store buske vi rev op i foråret i parken. Hun kontakter Kim, og arrangerer en Havedag, som annonceres på hjemmesiden og Facebook.
Per kom med et forslag til næste tur til Polen, da han har fundet et nyt skønt område i nærheden af vores foretrukne steder.
 1. Nyt møde:  Tirsdag den 15. november kl. 19:00 – 21:00 i Aksen lille mødelokale.
 
Referat fra bestyrelsesmøde 25. august 2016
Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Lisbeth, Leila, Annette, Kirsten, Preben, Tine, Søren (Sjønne) og Gitte
Fraværende: Per og Allan A.
 1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 1. Siden sidst: Søren fortalte at vores logo er blevet shinet op og hjemmesiden er ved at blive opgraderet. Projektet om ”Den omvendte gravhøj” er i gang i flere processer. Sjønne fortalte at musikprojektet i Byparken bliver udskudt til foråret på grund af tidnød.
 1. Drøftelse af regnskabsformen og revision: Vi havde inviteret revisionskontoret, men de havde ikke mulighed for at deltage. Vi drøftede muligheder, evt. ændringer af vedtægter og hvem vi kunne kontakte for at få et godt råd, og blev enige om at kontakte Holger fra kommunen. Vi aflægger regnskab som vi plejer og får vedtægterne lovliggjort, hvis det er nødvendigt. Annette foreslog, at vi også kontaktede Else. Søren vil kontakte Holger.
 1. Høstmarkedet:
Besøg af 8 polakker, indkvartering og program: Opgaverne med indkvartering blev fordelt og vi enedes om at foreningen betaler samme beløb som sidste gang til dækning af rejseudgifter.
Gave fra Bikubenfonden på 10.000 kr. overrækkelse: Jørn Højgaard overrækker gaven til Fritidsborger ved sildebordet i det store telt.
Alt det andet: Høstmarkedet bliver annonceret i avisen de næste to gange. Postkort er klar og skal deles ud på bilerne lørdagen før. Hjælpere er velkommenJ
 1. Nyt fra projektgrupperne:
Skatergruppen: Er ved at finde ud af hvilke fonde de vil søge, projektbeskrivelsen revideres og man venter kun på at placeringen bliver endelig bestemt om kort tid. Forhåbentlig bliver det vest for parkeringspladsen ved hallen og skolen. Det er de eneste, der kan gøre indsigelser. Gruppen har dialog i gang med skolens ledere.
MPP: Opstartsmøde til MPP 2017 kommer i løbet af efteråret. Vi drøftede mulige kandidater til at afløse Sjønne.
 1. Åbent punkt: Annette fortalte, at hun har lavet en fest for 7. klasserne igen i år med stor succes, og søgte om økonomisk støtte til arrangementet. 95 unge var inviteret og 70 dukkede op. Festen blev holdt i samarbejde med Ung i Odsherred og et ungt band gav den gas. De unge betalte 25 kr. som dækkede bandet, og Fritidsborger dækker resten af udgiften til Forsamlingshuset.
10 års jubilæum i 2017: Sjønne spurgte om hvad vi kunne finde på. Tine foreslog en non alkoholfest for de unge og en anden slags fest for voksne. Søren foreslog en Ideudviklingsdag/brainstorm og de bedste ideer blev belønnet med en pose penge. Vi kunne også lave en ”bænke-festival” hvor kunstnere laver særlige bænke i byen. Annette mente at vi kunne donere 10.000 kr. til 10 gode projekter. Eller vi kunne lave en ØL-fest/oktoberfest sammen med Flemming. Kirsten foreslog, at vi lavede en plakat og satte en kasse op til forslag i vores stand på Høstmarkedet. Vi blev enige om at tage jubilæet op som et særligt punkt på næste bestyrelsesmøde.
 1. Kulturnatten: Bliver fredag den 28. oktober. Vi aftaler nærmere på næste møde.
 1. Nyt fra kassereren: Det viste sig at der alligevel er 3.000 kr. tilbage af Landsbymakeover projektet til at købe buske til indgangspartiet. En faktura var fejlkonteret. Så projektet kommer ikke til at belaste Fritidsborgers kasse.
 2. Evt.: Juletræet ser heldigvis ud til at have klaret den alligevel, måske på grund af den lidt våde sommer vi har haft. Leila havde et hjertesuk, for kommunen henter ikke affalds-sækkene uden for Fritidsborgen. Dem må Krolfklubben selv sørge for at skaffe af vejen. Desuden kæmper hun stadigvæk med kommunen om at få slået græsplænen. Gitte fik en henvendelse fra kommunen om at repræsentere foreningen ved et møde på lørdag for nye borgere. Hun tager mødet og beder de ansvarlige medarbejdere om fremover at give os besked i god tid. Det samme gør Søren, som også fik en henvendelse.
Nyt møde:  Torsdag den 29. september kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på plænen.
 
Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2016
Deltagere: Søren, Lisbeth, Leila, Per, Annette, Kirsten, Preben, Tine, Sjønne og Gitte
Fraværende: Allan (Slimak) og Allan A.
1.    Godkendelse af dagsorden -godkendt
2.    Godkendelse af sidste referat -godkendt
3.    Siden sidst: Evaluering af Landsbymakeover: Ca. 50 mennesker har været med til at renovere parken, og det flotte arbejde er blevet rost af mange. Fritidsborger vil prøve at holde gang i parken ved at lave nogle arrangementer hen over sommeren. Det kunne være levende musik i nogle timer hvor folk kommer med madkurv og/eller vi sælger pølser, øl og vand. Sjønne og Brian går videre med ideerne. Fritidsborger sponserer ca. 5.000 kr. til musikken.
Søren M. har talt med skolelederen af Sydskolen i Asnæs, om at nogle lærere kunne møde ligesindede fra vores kreds i Polen. Vi har inviteret nogle af dem til at komme herop til Høstmarkedet.
Søren fortalte også, at der er fremgang i projektet ”Omvendt gravhøj”.
Geopark-festival: I forbindelse med arrangementerne ”Eat with the locals” står Flemming for Fællesspisning i Asnæs Forsamlingshus den 28. juli.
Skaterbane-projektet: Tine forklarede at hun havde brug for en sparringspartner til at skrive projektansøgningen. Gitte tilbød sin hjælp. Søren foreslog at vi kontaktede Ungeenheden og Sydskolen, det kan hjælpe på mulighederne når der skal søges fonde. Annette taler med sine kontakter i Ung i Odsherred, skolen og SSP samarbejdet.
4.    Nyt fra projektgrupperne
Evaluering af MPP: Det gik fantastisk godt. Vejret var med os og ca. 1500 var på pladsen i de to dage. Sjønne tror overskuddet lander omkring 70.000 kr. Vi prøvede at anvende Mobil-paysystemet, som blev brugt flittigt. Kirsten påpegede, at det var et problem at bruge systemet når det blev mørkt, og problematisk når folk var fulde. Hun foreslog, at man havde ét sted hvor folk kunne hæve penge på Mobil-pay som en slags bankterminal. Søren M. syntes det var en helt forrygende dag, folk hyggede sig.
Sjønne afsluttede evalueringen med at sige, at han ønskede at stoppe som leder og indpisker på MPP. Han har været med i 7 år og har gjort det rigtig godt. Vi takkede for det meget store arbejde han har udført igennem alle årene.
Høstmarkedet: Invitationer er sendt til tidligere stadeholdere. Kirsten er ved at undersøge om vi kan lave et børnedyreskue, og spurgte Tine om hun havde lyst til at arrangere noget omkring skatergruppen. Tine mente det var muligt at låne en bane på skolen, hun undersøger mulighederne. Gitte opdaterer hjemmesiden, og Sjønne tjekker hvor meget gulv vi skal låne hos Ugerløse Idrætsforening.
Høstvinetiketten: Da der ikke blev udnævnt et kunstnertalent i 2016, skulle vi selv finde frem til et godt billede. Søren foreslog et billede af Geokids-maskerne med kornmark i baggrunden. Vi blev enige om at det kunne bruges, han undersøger om vi må bruge billedet, som er taget af kommunens fotograf.
5.    Nyt fra kassereren: De 25.000 kr. fra Landsbymakeover-projektet rakte næste på nær 300 kr. som Fritidsborger dækker. Vi skal aflevere endeligt regnskab til kommunen.
Sjønne fortalte, at han har kontakt med Asnæs Revisionskontor om at blive vores eksterne revisor. Han inviterer vedkommende til vores næste bestyrelsesmøde.
6.    Evt.: Byens juletræ er desværre mere sygt end først antaget. Kim har undersøgt problemet og erkendt at det måske ikke står til at redde. Foråret har været for tørt.
Sjønne fortalte, at nu er kablerne lagt i jorden på plænen, han vil prøve at søge sponsorer til at dække udgifterne.  
Lis Garmund har bedt om at træde ud af bestyrelsen. Hun fortsætter med at holde styr på Odsherred Læseheste. Bestyrelsen takker for det store arbejde hun har lagt i Fritidsborger  gennem årene.
Nyt møde: Torsdag den 25. august 2016 kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på plænen. 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde – Onsdag den 11. maj 2016
Deltagere: Allan Slimak, Søren, Lisbeth, Leila, Per, Annette, Kirsten, Preben og Gitte
Fraværende: Sjønne, Tine, Lis og Allan
1.    Godkendelse af dagsorden -godkendt
2.    Godkendelse af sidste referat -godkendt
3.    Siden sidst:
Allan er blevet kontaktet af en herre, der gerne vil starte en kampsports-klub evt. gennem Fritidsborger. Kommunen kan hjælpe med lokaler. Bestyrelsen blev enige om at klubben kan blive indlemmet under Fritidsborger på samme måde som vores øvrige klubber.
Ang. Geoparkfestivallen og temaet: ”Eat with the locals”, blev vi enige om at holde os til Fællesspisningen i Asnæs forsamlingshus den 28. juli, og intet andet.
4.    Landsbymakeover Hvad mangler? Nye datoer?
Allan kontakter tømmeren, der bygger gelænder og hegn langs den ene sø, samt indkøber 2 sæt borde/bænke i god kvalitet til at stille på udsigtspunktet bagest i parken. Vi blev også enige om at bruge penge på at markere stien op til hallerne og købe grus til at fylde op på trappetrinene. Måske slår de 25.000 kr. ikke til når der også skal købes nye buske til indgangspartiet og udsigtspunktet, bestyrelsen bevilgede penge til at gøre arbejdet færdigt. Vi venter med at købe planterne til efteråret. Kirsten foreslog en konkurrence/ køb lodder og plant din egen busk eller lig. til Høstmarkedet, hun går hjem og tænker videre på ideen.   
Der indkaldes til en ny arbejdsaften på tirsdag den 17. maj, vi mangler at lue kanterne langs stierne og rive grene m.v. sammen. Det bliver sikkert også nødvendigt med en finpudsning af parken nogle dage før dommerrunden.
Dommerrunden 2. juni kl. 9:30 – 10:30
Allan fortalte, at SuperBrugsen har 40 års jubilæum i samme uge, hvor vi også har MPP. Den nye direktør er meget interesseret i at gøre noget ud af dagene sammen med os. Allan kontakter Dortes skilte for at få lavet et stort kort over Asnæs, som gave til ham og som kunne overrækkes i parken.
Allan og Annette vil sørge for kage og drikkelse til alle fremmødte.
Han kontakter også Sjønne om at bestille Asnæsgarden til at sætte flag op på Esterhøjvej, ligesom sidste års indvielse af Asnæs til fods – projektet.
Gitte laver plakat og sender til Allan, der printer nogle stykker som Annette kan hænge op i centret og på biblioteket mm. Gitte sender nyhedsbrev ud 5 dage før.
Annette kontakter dagplejen og børnehaven om de vil komme forbi parken, og Allan kontakter Christian, om at tage sin 5. klasse med i parken. Det ser godt ud med en masse børnJ og alle aldre bliver repræsenteret.
Gitte kontakter Holbæk Gangsport, så de starter turen fra parken, ca. 30-40 prs.
5.    Fællesspisning 12. maj. Allan fortæller om parken og de næste skridt. Flemming har programsat resten af årets Fællesspisninger, se datoerne på vores hjemmeside.
6.    Nyt fra projektgrupperne
MPP 3. og 4. juni: Der er ved at blive gravet kabler ned ved plænen. Brian har søgt flere fonde om støtte til udgifterne. Hjælperne fik en god orienteringsaften i forsamlingshuset med god mad. Der kom ca. 30, som også bidrog ved en slags brainstorming bagefter.
Høstmarkedet 17. september: Høstgruppen, som består af Kim, Allan, Kirsten og Gitte har holdt første møde. Høstvinen kommer igen fra Amalievin. I pinsen kårdes en ung kunstner, som bliver tilbudt at lave etiketten til Fritidsborger. Søren kontakter vedkommende ligesom de tidligere år.
Rejseklubben Polen-turen: Fin tur med 47 deltagere. God stemning, lille overskud. Godt besøg på lokal skole. Søren kunne tænke sig et formeldt samarbejde mellem Sydskolen i Asnæs, og skolen i Szklarska Poreba evt. via EU-midler, og inddrage Geopark-ideen.
Sidste år inviterede Fritidsborger polakkerne herop, men det kunne ikke lade sig gøre. I år kommer der sandsynligvis 3-4 polakker herop til Høstmarkedet.
7.    Nyt fra kassereren: Intet at bemærke.
8.    Evt. og nyt møde:
 
 
Nyt møde: Mandag den 20. juni kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på plænen. 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde – Tirsdag den 5. april 2016
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Leila, Annette, Søren M., Tine, Preben og Gitte
Fraværende: Lis, Per og Allan A.                          Referent: Gitte
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Konstituering
 5. Landsbymakeover planen
 6. Hjemmesiden
 7. Nyt fra projektgrupperne
 8. Nyt fra kasseren
 9. Evt. og nyt møde
Punkt 3: Siden sidst:  Allan har talt med Flemming (Forsamlingshuset) om at lave noget fællesspisning i forbindelse med Geopark festivallens tema: ”Spis med de lokale”. Måske kunne vi få en person til at komme og fortælle mere om Geoparken. Allan går videre med ideen.
Punkt 4: Konstituering: Med klapsalver blev følgende genvalgt: Allan Slimak – formand, Søren Sjønne – næstformand, Lisbeth – kasserer, Gitte – sekretær. Desuden var vi enige om at tage vedtægterne op til revision, så ændringsforslag ligger klar til næste GF.
Punkt 5: Landsbymakeover planen: Gitte fortalte, at vi har fået doneret en hel del blomsterløg fra Lars, der ejer gartneriet på Lykkebjergvej. Løgene skal så graves ned i parken. Kirsten foreslog at vi fik nogle skolebørn til det. Annette eller Tine vil kontakte Christian (med i Skatergruppen), om vi kan låne nogle store børn samt få ham med i Plan-gruppen. Gruppen består indtil videre af: Slimak, Preben, Tine og Gitte.
Punkt 6: Hjemmesiden: Søren fortalte, at man har besluttet at nedlægge Fritinget og dermed også deres hjemmeside. I forbindelse med opstart af hjemmesiden, brugte man samme system som Fritidsborgers hjemmeside, men i en opgraderet form. I forbindelse med nedlæggelse af hjemmesiden, tilbyder vores IT-mand at opgradere Fritidsborgers hjemmeside for 6-8 timers arbejde. Vi får nogle bedre muligheder for at lægge videoer ind, smartere opsætning på tablets/iphones og nemmere tilgang til Facebook. Bestyrelsen bevilgede en opgradering.
Punkt 7: Nyt fra projektgrupperne: Tøjmarkedet gik godt med et lille overskud. Mie vil måske holde en pause, hvis der ikke kommer mange henvendelser til efteråret. De seneste gange har der været nok sælgere men for få købere.
Høstfest-gruppen holder første møde den 14. april hos Gitte kl. 19:00. Kirsten vil kontakte Kim, som gerne vil være tovholder på teltgruppen, om han vil være med til mødet. 
Rejseklubben har holdt møde og der mangler kun få pladser. Det skal nok blive en god tur.
Flere bestyrelsesmedlemmer ønskede en opdatering af det lille kort med vigtige datoer. Søren laver et fra MPP og resten af året til og med Nytårskuren. Til kuren har vi så nye kort med, som gælder for hele 2017. Det bliver også nemmere at huske nye genopdateringer.
MPP: Planlægningen er i fuld gang, der kommer en indkaldelse til Hjælpermøde 28. april. Sponsorater søges, sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsplan er undervejs. Vil hyre 4 professionelle vagter, der også kan førstehjælp. Kirsten fortalte at Vigfestivallen har uddannet 12-14 nye Event-vagter, som kan håndtere netop festivalgæster. Annette foreslog at SuperBrugsen kunne give billetter til personalet og kunder. Hun forelægger ideen på deres næste møde.
Punkt 8: Nyt fra Kasseren: Lisbeth havde ikke modtaget de lovede 25.000 kr. som kommunen skulle overføre i forbindelse med Landsbymakeover- konkurrencen. Gitte kontakter Holger.
Eventuelt: Leila ønskede at låne en trailer og hjælp til fra en, der kunne køre på genbrugsstationen med affald fra plænen i forbindelse med opstart af Krolf. Det blev aftalt at Preben låner Sørens trailer og hjælper Leila. Sjønne var blevet spurgt om mulighed for at udlåne telte. Vi aftalte, at han vurderer hvem der må leje eller låne, og hvad det skal koste.
Nyt møde: Onsdag den 11. maj kl. 19:00-21:00 i Aksen – lille lokale. 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde – Onsdag den 24. februar 2016.
Til stede: Allan (Slimak), Kirsten, Lisbeth, Leila, og Per.
Fraværende: Annette, Søren M., Søren (Sjønne) Lis, Gitte og Allan A.
Referent: Kirsten. 
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af sidste referat
 3. Siden sidst
 4. Fællesspisning
 5. Generalforsamling
 6. Nyt fra projektgrupperne
 7. Nyt fra kassereren
 8. Evt. og nyt møde
 1. Dagsorden godkendt med de traditionelle bemærkninger (referenten tilpasser)
 2. Sidste referat godkendt
 3. Siden sidst: Gitte har lavet ansøgning om penge til landsbymakeover. Det er tanken at tage en bid mere ved Bobjerg og sætte i stand. Der er lavet budget og beskrivelse. Ansøgning godkendt. Slimak kontakter Gitte og giver grønt lys så den kan sendes.
Slimak fået en henvendelse fra skolen som har fået bevilget penge fra kommunen til etablering af en cykel-lege-bane. Der skal være et møde den 3. marts og forespørgslen går på om Fritidsborger kan deltage i dette møde. Slimak har ferie, er der andre der kan?
 1. Fællesspisning.
Den første gang forløb rigtig godt med næsten 125 til spisning og der var 51 der tegnede medlemskab. Det sluttede måske lidt hurtigt, så vi vil forsøge at trække tiden lidt, så man måske også kan købe en kop kaffe. Der var 72 der forudbetalte og tilmeldte sig den næste fællesspisning, tirsdag den 8. marts. Fritidsborger kan være behjælpelig i bar og andet så Flemming ikke behøver så meget betalt personale på disse aftener.
Vi talte om muligheden for noget underholdning og måske en danseaften.
 1. Generalforsamling.
Allan og Smyrup skriver beretning som de plejer
Leila, Slimak og Kirsten kommer kl. 9 og ordner mad. Alle andre møder kl.10.
Ølsmagning er ikke afklaret, måske kan vi nå det. Slimak taler med John og Karin som har forbindelse til Odden Øl.
Vi kiggede på regnskabet og bemærkede at der faktisk er gået en del penge til gode projekter.
 1. Nyt fra projektgrupperne
Musik På Plænen: Vi regner med det kører som planlagt
Høstmarked: Gitte har indkaldt til 1. møde og vi afventer en afklaring på dato.
Rejseklubben: Der er 10 ledige pladser til Polensturen
 1. Nyt fra kassereren: Regnskab er afleveret og Sjønne skal holde møde med revisor
 1. Evt. og nyt møde
Forslag om at lommefolderen skal justeres så den følger kalenderåret og ny udgave kan uddeles til nytårskur. Nuværende folder udløber efter Musik på plænen.
Nyt møde: Lige efter generalforsamlingen hvor bestyrelsen vil konstituere sig. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 26.01.2016
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Leila, Lis, Annette, Søren M. og GitteFraværende: Per og Allan A.   Referent: Gitte
      1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
      2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
      3. Siden sidst: Landsbymakeovermøde torsdag 28.01. kl. 17-20 i Hørve Fritidscenter 
                           Møde for nye borgere lørdag 30.01. kl. 10-12 i Asnæs
 1. Fællesspisning 11.02.   Det praktiske og de efterfølgende arrangementer
 1. Generalforsamlingen 2016
 2. Nyt fra projektgrupperne
 3. Nyt fra Kasseren
 4. Evt. og nyt møde
Punkt 3: Siden sidst:  Vi har tidligere talt om at færdiggøre projektet “Asnæs til fods” med forskønnelse af byparken med ekstra borde/bænkesæt, grill m.v. samt udkigstårn på Bobjerg.
Der skal søges senest 15. februar for at være med. Gitte tager til mødet.
Møde for nye borgere. Allan møder op samt evt. Sjønne.
Centerforeningen har bedt om hjælp til at holde styr på børnene til fastelavnsfesten.
Lisbeth, Leila, Allan og Annette stiller op. Annette finder 4 hjælpere mere.
Vi har sponseret 1500 kr. til svømmeklubben. Sammen med Rasmus Nyrup har vi søgt 50.000 kr. til et kunstværk hvor arbejdstitlen er: Omvendt Gravhøj.
Punkt 4: Fællesspisning: Vi drøftede omfanget af hjælp ved arrangementet, og blev i tvivl om hvor meget hjælp borddækningen krævede, samt opgaven med salg af drikkevarer. Allan spørger Flemming hvad han har brug for af hjælp, og spørger ham samtidig om hvordan  betaling af måltiderne skal foregå fremadrettet.
Sjønne lægger opgavelister frem som folk kan skrive sig på som hjælpekorps til MPP.
Gitte og Annette udarbejder et pænt velkomstbrev, som bliver lagt ved alle siddepladserne, bl.a. med opfordring til at melde sig ind i foreningen/forny sit kontingent.
Punkt 5: Generalforsamlingen 2016: Mad, drikkevarer m.m. er på plads. Søren og Allan laver beretningen på vers (as usual) Gitte udsender indkaldelsen på nyhedsbrev ca. 1 måned før, lægger den på hjemmesiden samt Facebook. Dvs. senest 13. februar.  
Annette, Søren, Kirsten, Sjønne og Allan Andersen er på valg.
Punkt 6 Nyt fra projektgrupperne:
MPP: Møde afholdt tidligere i januar. Har fået sponsorpenge fra spillehallen. For at gøre mere for vores samarbejdspartnere, laver Gitte en fane på hjemmesiden med links til dem.
Høstfesten: Gruppen mødes efter fællesspisningen den 11.02. Forhåbentlig med nye hjælpere. Gitte indkalder.
Vi har fået henvendelse fra en gruppe forældre og unge, der vil lave en skaterbane i byen. Gruppen har brug for at være en del af en forening med CVR nr. og et tilhørsforhold i form af en fane på hjemmesiden. Det vil så blive nemmere at søge om midler fra kommunen og fonde. Da Fritidsborger er en “paraplyorganisation” for Asnæs er det nærliggende at starte et samarbejde. Samarbejdet kan gå begge veje, da “skaterfolket” kunne være hjælpere til vores store arrangementer.
Vi blev enige om at være “fødselshjælpere” med ansøgninger og anden hjælp, men økonomien skal holdes adskilt fra Fritidsborgers økonomi. Sjønne taler med Jonna om deres tanker og ideer.
Rejseklubben: Søren har fået en fin aftale med hotellet. Der er ca. 30 tilmeldte blandt tidligere rejsende. Når det endelige program er klar, sender Søren programmet til Gitte, som udsender nyhedsbrev, lægger på hjemmesiden og Facebook.
Punkt 7: Nyt fra kassereren: Regnskabet er afstemt og leveret til godkendelse.
Punkt 8: Evt. og nyt møde: Allan nævnte, at ejendomsmæglerkæden Home i Asnæs gerne vil promovere os til sine kunder. Allan leverer brochurer og event-kort.  
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt af Gitte, Allan henter nøgler)

 
Referat fra bestyrelsesmøde 19.11.2015
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Leila, Lis og Gitte
Fraværende: Annette, Søren M., Per og Allan A.        Referent: Gitte
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Byens juletræ og sokker i Centret
 5. Nytårskuren 2016
 6. Generalforsamlingen 2016
 7. Nyt fra projektgrupperne
 8. Nyt fra Kasseren
 9. Savklingen og julefrokost
 10. Evt. og nyt møde
Punkt 3: Siden sidst:  Slimak fortalte, at Bobjerget nu er blevet ”friseret”, noget af udgiften kunne dækkes af Landsbymakeover puljen, og resten blev dækket af SuperBrugsens donation. Vi aftalte, at der skulle laves nogle små bokse til brochurerne, som skal hænge ved siden af de store orienteringsskilte i centret og ved banen. Slimak undersøger mulighederne. Gitte fortalte, at hun har talt med Holger på et møde omkring Mad og Meninger på Musikhøjskolen. Han sagde, at vi kunne søge om flere penge til næste års Landsbymakeover, til det tårn på Bobjerget, som vi har talt om og måske også til fitness-redskaber og grillplads i parken.
Kulturnatten forløb godt. Savklingen var en fin oplevelse og et fantastisk lokale. Kirsten havde sørget for fakler udenfor, og serverede kaffe, øl og vin. Der kom og gik ca. 100 mennesker. Musikken var passende, og tingene fungerede på grund af en venlig medarbejder fra Ditlev-Burke. Lis havde en tjekliste med, som er vedhæftet referatet til fremtidigt brug. Sjønne lovede at sende en mail til Ditlev-Burke om hvordan aftenen var gået.
Brorfelde turen bliver den 26. november og der er pt. 31 betalende personer. Husk at betale inden I tager af sted. Vi skal være der kl. 19:00. Lisbeth sender en deltagerliste til Sjønne og Gitte dagen før.
Punkt 4: Byens juletræ og sokker i centret samt julemarked i forsamlingshuset: Kirsten står for opgaven i forsamlingshuset, og håber at få lidt hjælp med servering af kaffe, øl og vand i løbet af dagen. Slimak vil snakke med Annette om mulighederne.
Et stort fint juletræ med rod ankom i denne uge og blev plantet foran Aksen, foranlediget af Allan. Slimak og Sjønne køber nye lyskæder med pærer der kan ses. Træet skal indvies samtidig med julearrangementet søndag den 29. november. Vi sørger igen i år for at få julesokkerne fyldt med gaver. Kirsten kontakter genbrugsbutikken på mandag, de har lovet at sy sokker til salg. Sjønne sender en faktura til Centerforeningen som tidligere aftalt. Vi skal være i centret de 4 søndage fra kl. 11:45 – 14:00. Vagtplan skal udarbejdes.  
Punkt 5: Nytårskuren 2016: Kirsten foreslog en drøftelse omkring tilknytning til Fritidsborger.dk i form af et hjælpekorps/vikarkorps el.lig. Slimak ville gerne introducere ideen til fællesspisning i Forsamlingshuset. Vi skal også finde frem til 3 personer der udnævnes til Fritidsborger af 1. grad. Traktementet er det samme som de andre år. Kirsten sørger for champagneglas. Slimak og Annette sørger for traktementet som vanligt. Vi møder alle kl. 9:00 i festtøj den 3. januar 2016. Dørene åbnes kl. 10:00 til indtogsmarch. Søren leder mødet som sædvanlig:-)
Punkt 6: Generalforsamlingen 2016: Fastsat til den 13. marts. Vi mødes kl. 10:00 Mødet varer fra kl. 11:00 til 14:00. Leila tilbød at sørge for maden. Vi talte om at arrangere øl-smagning til en forandring. Slimak kontakter John og Karin, som sælger Odbo-øl.
Punkt 7: Nyt fra projektgrupperne:
MPP: Der er trykt 1111 billetter, prisen er 150 kr. frem til jul. Gitte sender nyhedsbrev ud ultimo november. Vi drøftede hvordan vi kunne donere noget af overskuddet til de lokale foreninger. Målgruppen er børn og unge i Asnæs og omegn. Vi blev enige om at uddelingen skulle være 4 x 5000 kr. og at det både kunne være indenfor kultur, musik og idræt, som vi selv bestemmer. Det kunne også være til en fest for unge, som den Annette ansøgte om.
Høstfesten: Gruppen mødes til januar.
Punkt 8: Nyt fra kasseren: Første ti måneder stemmer.
Punkt 9: Savklingen og julefrokost: Lis fortalte, at hun sammen med Brian og Allan arbejder på at lave mere musik på Savklingen. Hun vil gerne være kontaktled/tovholder mellem Ditlev-Burke og en udvidet gruppe, der arrangerer musikken i Fritidsborger regi. Der ligger klare aftaler om hvad der kan lade sig gøre i Savklingen. Gruppen kan sagtens udvides så der kommer flere ideer på bordet. Det blev foreslået, at gruppen kontakter Drauget til et samarbejde.
Det var ikke muligt at finde en ledig aften til at afholde julefrokost inden jul, hvor alle kunne. Den bedste dag blev herefter: Torsdag den 14. januar kl. 18:00 hos Leila. Ægtefæller/partnere til bestyrelsesmedlemmerne er også inviteret med. Så sørg for at få booket aftenen med det samme, så alle kan være med:-)
Punkt 10: evt. Intet at berette.
Næste møde:
Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)
 
Referat fra bestyrelsesmøde 15.10.2015
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Lis, Per og Gitte
Fraværende: Annette, Søren M., Leila og Allan A.      Referent: Gitte
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Kulturnatten
 5. Byens juletræ og sokker i Centret
 6. ”Asnæs til fods”
 7. Nyt fra projektgrupperne
 8. Nyt fra Kasseren
 9. Evt. og nyt møde
Punkt 3: Siden sidst: Sjønne fortalte om arrangementet Mad og Meninger. De var 12 personer repræsenteret bl.a. fra Svømmeklubben, Kirken, Alternativet, Fritinget og Fritidsborger.dk, som sponserede kød og drikkevarer, kommunen havde leveret grøntsagerne, Leila sørgede for en lækker middag. Arrangementet var i forlængelse af debatten om lokaldemokratiet. Gruppen svarede på kommunens spørgsmål, Søren samlede dem sammen, og returnerer dem til kommunen.
I forlængelse heraf, spurgte Slimak forsamlingshusets leder Flemming, om han kunne tænke sig at lave en aften om måneden, hvor folk kan mødes og fortsætte med at udveksle ideer. Kirsten mente det var en god måde at holde fast i nogle flere mennesker, som derved kunne få lyst til at hjælpe til ved vores arrangementer. 
Tøjmarkedet gik efter planen. Der var lidt færre kunder end sidst, men halvdelen var faste kunder. Så kan man næsten ikke forlange mere. Vi fik 7-8 nye medlemmer til Fritidsborger.
Ang. turen til Brorfelde, blev det aftalt at Sjønne kontakter dem og finder en torsdag i november.
Punkt 4: Kulturnatten: Aftalen med musik i Savklingen er på plads, så de praktiske opgaver blev drøftet og fordelt. Lis kontakter Ditlev-Bunke om at låne en nøgle, som overdrages til Kirsten. Hun låser musikgruppen ind ca. 20:00, og lukker og slukker efter arrangementet. Hvis der er brug for det, kan vi hente cafeborde og stole i containeren. Der skal sælges øl og vand i Savklingen, husk også brochurer om Fritidsborger + Asnæs til fods + kortet om vores kommende arrangementer. Kirsten kontakter Bo og Bente om de vil være med til at sælge øl og vand. Per og Lisbeth står i Centret og er med i Savklingen. Der uddeles græskarsuppe hvis Leila har tid til at lave den.
Græskar: Slimark har bestilt og SFO skærer dem ud. Han kontakter Allan A. om han kan køre dem til centret og være med i Savklingen. Husk græskar ved Savklingen.
Slimak sørger for at standeren til skiltene fra Asnæs til fods er klar når vi står i centret og reklamerer for Fritidsborger.dk. Han foreslog også at lave løbesedler om arrangementet i Savklingen til uddeling i centret.
Punkt 5: Byens juletræ og sokker i centret: Vi blev enige om igen at hjælpe med julesokkerne. Ang. indkøb af juletræ til at plante, så kontakter Sjønne Allan A., som har tilbudt at finde et godt et til en fornuftig pris. Plantestedet er godkendt. Juletræet skal være på plads med lys osv. inden 29. november.
Punkt 6: ”Asnæs til fods” Bobjerget mangler at blive ”friseret”. Vi har en lille pose penge fra konkurrencen i Superbrugsen, der kan bruges. Slimak kontakter en lokal gartner, så ser vi hvor meget vi kan få gjort for pengene.
Punkt 7: Nyt fra projektgrupperne:
MPP har snart musikken på plads. Sjønne snakker med sponsorer og vil sælge 1111 billetter. Billetprisen bliver 150 kr. inden jul. Herefter 200 kr. til og med 3. juli. 250 kr. på dagen. Der bliver derfor brug for flere vagter. Kirsten fortalte at Vigfestivallen uddanner Event-vagter. De har ikke politibeføjelser, men er gode til at kommunikere med festivalgæster.
Læsegruppen er godt i gang igen. Nogle medlemmer stopper og nye kommer til. For tiden er der 9 medlemmer i gruppen.
Høstfesten: Dette projekt er også blevet større, derfor bliver det nødvendigt at få en mere fasttømret teltgruppe, samt en ansvarlig til at holde sammen på gruppen. Det blev også aftalt at første planlægningsmøde skal afholdes kort efter MPP.
Punkt 8: Nyt fra kasseren: Kommunen har indbetalt udgifterne fra Asnæs til fods til vores konto.
Punkt 9: Evt.
Elkabler på plænen: Sjønne mødes med Brian om hvilken type kabel der skal bruges, herefter sættes gravearbejdet i gang. Toiletvognen skal køres til opmagasinering.
Julemarked i Forsamlingshuset: Den 28. november er der loppemarked hvor vi skal modtage kræmmerne og sælge øl og vand. Her er også brug for hjælpereJ
Næste møde:
Torsdag den 19. november 2015 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)
 
Referat fra bestyrelsesmøde 23.09.2015
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Annette, Kirsten, Søren M., Lisbeth, Lis, Per og Gitte, samt gæst Brian
Fraværende: Allan A. og Leila              Referent: Gitte
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Fritinget, hvad gør vi?
 5. Plænen, el og vand
 6. ”Asnæs til fods” evaluering og Vol 2
 7. Høstfesten evaluering
 8. Nyt fra projektgrupperne
 9. Kulturnatten
 10. Nyt fra Kasseren
 11. Evt. og næste møde
Punkt 3: Siden sidst: Søren M. fortalte om projekt Mad og Meninger, som kulturvejleder Annemarie Donslund har henvendt sig om. Det handler om at en gruppe mennesker mødes over noget mad, hvor kommunen giver en kurvfuld lokale grøntsager, til gengæld svarer gruppen på spørgsmål om frivillighed, medborgerskab og lokaldemokrati, og leverer svarene til kommunen. Søren foreslog, at vi i Friting/Fritidsborger-regi, arrangerede en aften, hvor folk kunne komme og udveksle meninger. Andre foreninger kunne blive inviteret. Man skulle betale et mindre beløb, så det kan løbe rundt. Bestyrelsen blev enig om at Søren kontakter Annemarie og hører om vores forslag.
Punkt 4: Fritinget, hvad gør vi? Slimak havde inviteret medlemmer af Fritinget til en drøftelse af Fritingets fremtid. Desværre kom der ingen, så debatten udsættes.
Punkt 5: Plænen, el og vand: Brian forelagde sin plan for nedgravning af kabler til el, skabe og stik. Kablerne kan købes for 6-7000 kr. og nedlægning af kabler, opsætning af skabe og stik vil koste ca. 20-25.000 kr. Planen skal verificeres af kommunen. Vi drøftede prisen i forhold til den nuværende situation, hvor vi betaler leje af elmålere, tilsyn af elinstallatør m.v. Investeringen vil kunne tjene sig ind på 3-5 år. Kirsten foreslog, at vi søgte om kablerne hos Tuborg-fonden. Der var bred enighed om at få lavet arbejdet. Det blev derfor aftalt, at Sjønne sender planen til kommunen.
Punkt 6: ”Asnæs til fods” evaluering og Vol 2: Projektet lykkedesJ Thomas kom og klippede snoren. Ca. 100 mennesker deltog i vandreturen og fik grillpølser bagefter.  Flot gennemført på trods af tidspres til sidst. Sjønne mente, at vi først skal have Vol 1 færdig. Bobjerg er ikke ryddet helt. Vol 2. må blive at få lavet et grillsted i parken og få motionsredskaber opstillet, når der er penge til det.
Punkt 7: Høstfesten evaluering: Alt gik heldigvis godt, det er fantastisk at alt nåede at være klar – på trods af mandskabsmangel. Stadeholderne var glade for stemningen, der var hyggeligt, men for få folk på pladsen – syntes de. Vi er ikke ret mange til at løfte opgaven nu hvor markedet er blevet så stort. Der mangler flere hænder, og det er nødvendigt med suppleanter på alle vigtige poster fremover. Det gælder både under planlægningen, markedsføringen, teltgruppen og alle de mange småopgaver, der også skal løses. Teltgruppen mangler en ”formand” og gerne 10 flere hjælpere. Bestyrelsen drøftede hvad der kunne gøres, og det blev foreslået, at man kunne lave en ”Hjælper-fest” for både MPP og Høst-folkene. MPP folk kunne få lyst til også at hjælpe til ved Høstfesten. Derudover aftalte vi, at Gitte indkalder til et møde i januar måned for både MPP- og Høstfest hjælpere så vi kan komme i gang med planlægningen i god tid.
Punkt 8: Nyt fra projektgrupperne: Tøjmarkedet afvikles 3. oktober. Staderne er udsolgt. Der vil blive annonceret i avisen og hængt banner op ugen før. Gitte udsender nyhedsbrev og skriver det i Odsherredkalenderen. Plakater skal hænges op og løbesedler uddeles. Allan sørger for løbesedlerne.
Punkt 9: Kulturnatten: Lis, Sjønne og Slimak mødes med Camilla/ Ditlev-Burke om musik i Savklingen. Lis har kontakt med musikgruppen ”Blandede Bolsjer”. Hvis planen går i vasken er plan B at de spiller i Centret. Vi håber Leila har lyst til lave den skønne græskar-suppe, som hun plejer. Lisbeth, Per, Kirsten er med i centret og promoverer Fritidsborger.
Punkt 10: Nyt fra kasseren: Lisbeth afventer at høre fra revisoren. Sjønne tjekker op.
Punkt 11: Eventuelt: Søren M. foreslog om Fritidsborger skulle prøve at hjælpe med at få et projekt i gang omkring kunstneren Oluf Eliasen og hans ideer med Dragsholm Slot. Vi kunne samarbejde med de øvrige byer rundt om Dragsholm, og dermed lave en Odsherred Foreningers Manifestation. Søren kontakter Mads Bøtger om vores interesse.
Sjønne har i forbindelse med indkøb og opsætning af juletræ, sat en pind i jorden, hvor vi ønsker træet skal stå. Allan er i gang med at finde det rette træ.
Sjønne fortalte også om sit forslag til en tur til Brorfelde Observatoriet, hvor vi kan få en rundvisning, historien, se i kikkerter osv. Pris 2000 kr. + 40 kr. pr. deltager. For at dække startudgiften skal 50 personer deltage, for at vi kan komme ned på 80 kr. pr. deltager. Gitte sender et nyhedsbrev i starten af oktober, og spørger om der er interesse for arrangementet.
Næste møde: Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 19:00 i Aksen
 
Referat fra bestyrelsesmøde 26.08.2015
Deltagere:                  Slimak,  Lis,  Myrup,  Leila, Lisbeth og Sjønne.
Afbud:                       Gitte, Anette, Per og Kirsten
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.                                    Godkendelse af dagsorden - godkendt
2.                                    Godkendelse af sidste referat -  godkend 
3.                                    Siden sidst: ”Kernehuset” – køb af rekvisitter
-         Sjønne har aldrig fået tilbagemelding fra kommunen. Afventer stadigt svar.
Aftale med kommunen om plænen – bookning
-         Sjønne har holdt møde med Karina Bjerre, som er fag- og budgetansvarlig i ”Natur, Miljø og Trafik. Det blev aftalt, at vi beskriver, hvad vi gerne vil med området samt fremsender en plantegning. Aktion: Sjønne
Nyt hus, airtracker, telt og toiletvogn.
-         Sjønne arbejder på at købe en 20 fods container, som skal bruges ved Fritidsborgen, som opbevaring. Desuden har vi overtaget skolens airtracker(hoppepude), som vi frit kan disponere over. Teltet, som vi fik mulighed for at købe hos Odsherred Brandmuseum, kom til at koste kr. 4000,-. Toiletvognen vil blive opbevaret hos en bondemand ved Grevingen – Troels Hansen har kontakten.
Opfølgning på Kræmmermarked i Forsamlingshuset
-         Kirsten har kontaktet Flemming og aftalt, at vi står for kræmmermarkedet lørdag den 29. november. Alle pladser er solgt.
Udlejning af telte og toiletvogn.
-         Sjønne fik til opgave at lave et forslag til udlejning af vores forskellige ting og sager. Det er vigtigt, at vi kun udlejer det, som vi selv kan undvære. Det blev besluttet, at vi gerne vil kunne tilbyde vores medlemmer, at kunne leje telte, toiletvogn m.m. til fornuftige priser.
”Opera i Provinsen”
-         Vi besluttede på forrige bestyrelsesmøde at bidrage med kr. 5.000,-Vi havde en stand, hvor vi solgte drikkevarer og kager. Omsætning på omkring. Kr. 4000,-.  I alt deltog omkring 240 gæster, som havde en dejlig aften i en spændende kulisse.
Brug af Savklingen:
-         Lis er i dialog med Camilla og Lars Vedsmann omkring fremtidig brug af salen. Vi vil gerne bruge den allerede til Kulturnatten den 30. oktober. Lis foreslog, at vi hyrede ”Baggårdens Bolcher” til at spille fra kl. 20-23. De skal have omkring kr. 5.000,- Vi besluttede, at såfremt vi kan låne salen, at hyre bandet. Lis, Slimak og Sjønne deltager i et møde med Camilla og Lars for at få rammerne for leje/lån af salen på plads.
4.                                    ”Asnæs til fods”
-         Ruten indvies søndag den 6. september.  Der er lavet flotte kort og brochurer over ruten og avisen skriver om dagen og åbningen af ruten. Thomas Adelskov åbner formelt ruten. Vi er vært ved pølser og brød i Byparken. Dortes Skilte laver plaquetter, som stilles op ved hver post. Her kan man læse om stedet samt findeet link, hvis man ønsker at læse mere. Claus Bomholt har planeret området på Bobjerg og Morten ”Tømrer” vil gerne sponsere reperation af bænkene. Søren Jørgensen & Far laver en trædebænk i kabeltromler, som sættes op på stien.  Foldere og kort bliver delt ud på skolen, børnehaven og dagplejen. Stolperne til QR koderne er sat i på posterne og vi håber at kunne trække omkring 200 deltagere.  De kr. 25.000,- som vi fik fra landby-make-over projektet samt kr. 3.060,- som vi har fået fra SuperBrugsens Initiativpulje bruges på ”Asnæs til fods”.
5.                                    Nyt fra projektgrupperne
-         MPP
o   Holder første møde den 3. september 2015.
-         Læsegruppen
o   Starter igen efter sommerpausen den 7. september 2015. Gitte vil du skrive lidt i næste nyhedsbrev ?
-         Tøjmarkdet
o   Holdes på Aksen lørdag den 2. oktober 2015.
6.     Høstmarked
1.     Brian kan ikke deltage, da han er på arbejde.
1.     Vi har ikke styr på, hvem som gør hvad i hans fravær. Kan vi få Jimi til at trække kabler ?
2.     Vi mangler musik til om aftenen. Hvem kender nogen ?
3.     Der kommer ikke nogen polakker i år.
4.     Sjønne arrangere flagalle.
5.     Myrup skriver til Preben Moth om Årets kunster Emil Skamstrup, som har lavet etiketten til årets høstvin.
6.     Slimak bestiller byttepenge.
7.     Sjønne har inviteret bannersponsorer til at være med.
8.     Har Eddy fået besked omat sætte toiletvognen til ?
9.     Der bliver arrangeret høstløb af løbeklubben. Du kan deltage på 2, 4 eller 8 km. ruten.
Leila og Lisbeth sælger ”grise-billetter” på Centertorvet lørdag den 29. august 2015.
7.                                    Nyt fra Fritinget
1.     Intet nyt –ser stadigt vært ud L. Bør overveje om foreningen burde lægges ind under os.
8.                                    Nyt fra kasseren
1.     Kassebeholdningen op godt og ved kr. 200.000,-
2.     Sjønne har talt med Asnæs Revisionskontor, som har lovet at vende tilbage. Har rykket igen.
9.                                    Ekstra punkt
o   Anette har spurgt om vi vil sponsere kr. 3-5.000,- til en fest i forsamlingshuset for de nye 7. klasser. Vi besluttede, at deltage med beløbet, men beløbet skal betragtes, som et engangsbeløb, for at skabe en god start for arrangementet. Pengene sponseres fra MPP pengene.
10.                               Eventuelt og nyt møde.
o   Sjønne har fået en henvendelse fra Petanque – klubben om at blive optaget på vores hjemmeside. Det blev vedtaget.
o   Vi skal have købt et juletræ. Allan Andersen sættes på opgaven. Sjønne undersøger om vi må plante det foran AKSEN.
o   Næste møde holdes på AKSEN den 23. september 2015. Gitte booker.
    Ref. Sjønne
 
Referat fra Bestyrelsesmødet den 30.06.2015 i Aksen.
Deltagere: Slimak, Lis, Myrup, Per, Leila, Kirsten,Lisbeth og Sjønne.
Afbud: Gitte, Anette.
1.                                    Godkendelse af dagsorden - godkendt
2.                                    Godkendelse af sidste referat -  godkendt
3.                                    Siden sidst: ”Kernehuset” – køb af rekvisitter
Sjønne har haft kontakt til kommunen omkring køb af de rekvisitter, som er tilbage. Afventer svar.
Aftale med kommunen om plænen – bookning
Sjønne har holdt møde med Karina Bjerre, som er fag- og budgetansvarlig i ”Natur, Miljø og Trafik. Det blev aftalt, at vi beskriver, hvad vi gerne vil med området samt fremsender en plantegning. Aktion: Sjønne
Nyt hus, airtracker, telt og toiletvogn.
Sjønne arbejder på at købe en 20 fods container, som skal bruges ved Fritidsborgen, som opbevaring. Desuden har vi overtaget skolens airtracker(hoppepude), som vi frit kan disponere over. Teltet, som vi fik mulighed for at købe hos Odsherred Brandmuseum, kom til at koste kr. 4000,-. Toiletvognen vil blive opbevaret hos en bondemand ved Grevingen – Troels Hansen har kontakten.
Opfølgning på Kræmmermarked i Forsamlingshuset
Kirsten kontakter Flemming hurtigst muligt mht.vores engagement i Forsamligshuset julekræmmermarked.
Udlejning af telte og toiletvogn.
Sjønne fik til opgave at lave et forslag til udlejning af vores forskellige ting og sager. Det er vigtigt, at vi kun udlejer det, som vi selv kan undvære. Det blev besluttet, at vi gerne vil kunne tilbyde vores medlemmer, at kunne leje telte, toiletvogn m.m. til fornuftige priser.
Henvendelse fra ”Opera i Provinsen”
Slimak er blevet kontaktet at Børge fra Hørve omkring fritidsborgers deltagelse i ”Opera i Provinsen”, som holdes på Savkingen lørdag den 8. august. Vi besluttede, at bidrage med kr. 5000,- mod lidt fribilletter, uddeling af flyers, salg af kaffe, vand m.m.
Efterfølgende har Slimak talt med Børge fra Hørve og aftalt at vi får 10x2 fribilleter og at vi gerne må deltage med salg og uddeling af flyers. De første billetter blev der trukket lod om til billedeaften fra vores tur til Polen.De sidste udloddes via næste nyhedsbrev. Aktion: Slimak. 
4.                                    ”Asnæs til fods”
Ruten indvies lørdag den 5. september. Gruppen, som arbejder med projektet, vil gerne invitere alle i byen til en ”picnic-tur”. Der vil blive trykt kort og senere forsynes de enkelte ”skjulte skatte” med QR koder, som sættes på træstolper.
5.                                    De 2 store
-    MPP
o   Afvikling
§  En fin afvikling med omkring 1500 deltagere fre- og lørdag.
§  God stemning og vi gjorde det rigtigt godt.
o   Frivillige
§  Omkring 80 frivillige deltog i at gøre dagene fantastisk.
§  Vi havde i år samarbejde med Asnæs Boldklub omkring oprydning samt Dragsholm Svømmeklub omkring bespisning backstage.
§  Frivillige generelt glade for at være med og synes det er sjovt at være med, selvom mange havde rigtigt travlt i år.
o   Foreløbigt regnskab
§  Forventer et overskud på omkring kr. 80.000,- Indtægts-siden blev på omkring kr. 450.000,- hvoraf sponsor-indtægten ligger tæt på kr. 100.000,- Der blev solgt billetter for mere end kr. 100.000,-
-         Høstmarked
o   Tilmelding er godt i gang og 27 boder er allerede tilmeldt.
o   Løbeklubben laver en aktivitet ifm. med dagen.
o   Karin, Asnæs Kirke er klar.
o   Slimak kontakter ”Lykkeberg Sild”
o   Myrup har kontaktet årets ungekunster, Emil Skamstrup, som netop er blevet hædret af Odsherred Kommune. I lighed med de tidligere år tilbyder vi årets kunstner at tegne årets motiv til høstvinen.
o   Kirsten fortalte, at niveauet for høstmarked har fundet sit naturlige leje og at forventningerne til dette års marked, er som de tidligere år.
o   Sjønne kontakter Ugerløse IF omkring leje af det store telt.
o   Det blev besluttet, at vi invitere vores polske venner til at deltage i årets marked. Vi bidrager med lidt økonomi, som tages fra overskuddet fra ”Grundtvig – projektet”.
o   Husk Børnehaven
§  Kirsten har haft kontakt til Charlotte fra Børnehaven.
6.                                    Nyt fra Fritinget
o   Intet nyt – det ser svært ud L
7.                                    Nyt fra kasseren
o   Mange posteringer i øjeblikket pga. MPP. Pt. kr. 242.000,- i kassen.
-         Kontakt til revisor
o   Sjønne har talt med Asnæs Revisionskontor, som har lovet at vende tilbage.
8.                                    Ekstra punkt
-         Polen – der holdes billedeaften, hvor der spises rester fra turen og ses billeder. 41 deltager i Aksen.
9.                                    Eventuelt og nyt møde
-         Minikalender – Myrup laver minikalender med de næste vigtige datoer. Skal bruges til høstmarked.
-         Næste møde holdes den 26. august 2015 kl. 19.00 på Aksen. Mødelokale er reserveret,
    Ref. Sjønne
 
Referat fra Bestyrelsesmødet den 26.05.2015 i Aksen.
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Annette, Kirsten, Søren M., Lisbeth, Leila, Lis, Per og Gitte. Fraværende: Allan A.
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Ad hos: ”Asnæs til fods”
 5. Nyt fra Projektgrupperne
        Polen-turen
        Nyt fra Fritinget
        Nyt ”arrangement” kort med de nye datoer
 1. ”DE TO STORE”: MPP – HØSTFESTEN
        Årets høstvin – hvem blev årets kunstner?
 1. Nyt fra Kasseren
 2. Evt. og næste møde
Punkt 2: Kirsten har talt med Eddy ang. tilskud til reparation af taget på Fritidsborgen. Han fortalte, at tilskud kun kan gives til energiforbedringer og ikke til almindelig vedligehold.
Punkt 3: Siden sidst: Sjønne har talt med den nye bestyrer af forsamlingshuset da MPP gerne vil låne nogle materialer. Vi har siden fået en henvendelse fra huset ang. julemarkedet 28.+29. november om at stå for markedet og sælge kaffe og kage m.v. Vores eget arrangement ligger om søndagen, der er 1. søndag i advent. Skal vi hjælpe, bør markedet kun foregå om lørdagen. Kirsten, Slimak og Leila kunne godt træde til hvis de slipper for rengøringen. Sjønne skriver til Flemming Mortensen.
Der har tidligere været talt om at få Peter Olesen til at komme til Asnæs og holde et foredrag om byen og dens muligheder. Han skal have 18.000 kr. Iver (Fritinget) har spurgt Brugsen og Aktivitetsforeningen om tilskud, men de har givet afslag. Vi kan søge oplysningsforbundene, da de kan give tilskud til debatskabende aktiviteter.
Lis spurgte, om hvad vi havde af forventninger til ham. Folk holder af deres by, så hun var nervøs for en akademisk nedsabling. Per mente, at Peter Olesen skal have en anden indfaldsvinkel. Sjønne overvejede om vi kan forvente, at han sætter fokus på smarte løsninger for borgere og kommune. Søren mente, at han kun kritiserede det offentlige rum. Annette spurgte om vi forventede et ”Gintbergshow”. Lis mente, at vi har så mange gode lokale folk, der har samme kvaliteter, men også et godt lokalkendskab. Søren syntes det under alle omstændigheder ideen skulle have et udviklingsperspektiv. Lis syntes, at vi skulle få ”Asnæs til fods” -projektet sat i gang først, så kunne vi tage Peter Olesen efterfølgende.
Sjønne fortalte om tilbuddet fra Brandmuseet ang. et telt på 6x8m + gulv, kun brugt få gange pris 5.000 kr. Et af de telte vi har, mangler meget tilbehør, som er for dyrt at supplere i forhold til teltets pris, og de tynde pavilloner er upraktiske. Kirsten mente teltet ville være perfekt til Mad-telt til MPP. Ang. problemer med pladsen i Fritidsborgen, tilbød Leila opbevaringsplads i sin kælder, hvilket bestyrelsen takkede for.  
Punkt 4: Ad hoc: ”Asnæs til fods”: Slimak har aftalt med Dorte ang. skilte til projektet. Lis har talt med begge kunstmuseer og kigget på hvor standerne kan stå. Museerne er meget interesserede i at levere materiale til både brochure og QR-koder. Clark finder ud af hvordan man lægger materiale ind på QR-koderne og Gitte vil samle det materiale, der skal i brochuren.
Punkt 5: Nyt fra Projektgrupperne:
Polensturen: Turen gik rigtigt godt (se referat og billeder på hjemmesiden) desværre gav den et mindre underskud. Heldigvis kan det opvejes fra tidligere år, som gav et lille overskud.
Nyt fra Fritinget: Ingen store nyheder.
Nyt ”arrangement” kort: Beslutningen skubbes til næste møde.
Punkt 6: MPP
Der er meget travlt for tiden, og meget at tage sig af og på grund af det stadig større arrangement, også en del mere end vi plejer: Beredskabsplan, ricikovurderingsplan, forsikringer, politiet, bemanding af flere boder for at imødekomme kødannelser osv. Der er pt. ca. 300 billetter tilbage, så nu kan der kun håbes på godt vejr. Gitte udsender nyhedsbrev fredag.
Høstfesten: Kirsten har kontakt til en ”Lego-ambassadør” som kan lave noget for børnene. Her kunne teltet med gulv være helt perfekt. Kornvognen er fin, men der må gerne være lidt mere for børnene. Søren har skrevet til kulturchefen for at få navnet på vinderen af årets kunstner, som plejer at designe etiketten til vores høstvin.
Punkt 7: Nyt fra kasseren: Lisbeth og Sjønne skal have kontakt til en revisor.
Punkt 8: Eventuelt:
Kærnehuset har været udsat for en mindre brand, som vi frygtede. Nu er huset lukket og ubrugeligt pga. sod. Kommunen har sat grunden til salg.
Næste møde:
Tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)
 
Referat fra Bestyrelsesmødet den 16.04.2015 i Aksen.
Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Annette, Kirsten, Lisbeth, Leila, og Gitte
Fraværende: Søren M., Allan A., Lis og Per
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Ad hos: ”Asnæs til fods”
 5. Nyt fra Projektgrupperne
         Polenturen      
         Tøjmarkedet
        Kernehuset, hvad nu?
        Nyt fra Fritinget
 1. ”DE TO STORE”: MPP - HØSTFESTEN
 2. Nyt fra Kasseren
 3. Evt. og næste møde
Punkt 3: Siden sidst:
Generalforsamlingen gik fint og imens vi ryddede op konstituerede Bestyrelsen sig på denne måde: Allan (Slimak) Formand, Søren (Sjønne) Næstformand, Lisbeth Kasserer, Gitte Sekretær.
Vi har modtaget forsikringspapirer fra HF-forsikring, så skulle vi gerne være dækket ind hvis uheldet er ude. Lovpligtig arbejdsskade koster 3776 kr. pr. år og en Erhvervsforsikring til 515 kr. pr. år. Lisbeth sørger for at betale dem.
Mette Mathiasen fra kommunen har sendt et kursustilbud i Fondraising den 30. april i Medborgerhuset. Sjønne overvejer at deltage. Allan sender mailen videre.
Sjønne har rundsendt svar fra kommunen ang. plænens vedligehold. Den er nu tromlet. Vi drøftede om ordlyden i mailen betød, at kommunen ikke var klar over, at vi havde råderet over området, og dermed holder øje med plænens beskaffenhed. Sjønne taler med Brianom det er opfattet rigtigt inden han svarer kommunen.
Allan fortalte, at kommunen gav tilskud til miljørigtige forbedringer, som medfinansiering af f.eks. klubhuse. Ansøgningsfrist 22. april. Kirsten vil kontakte Eddy, og bede ham se på hvad det vil koste få repareret Borgen. Hun vil herefter sende en ansøgning og et budget til kommunen, så må vi se hvad de siger. 
Punkt 4: Ad hoc: ”Asnæs til fods”:
Gruppen har afholdt møde i mandags og fordelte de første opgaver. Lis har kontaktet Huset i Asnæs og Det Hvide Hus. Begge er meget interesseret og vil gerne samarbejde med os om ideen, hun har møde med Huset den 30. april kl. 10:00. Clark kontakter kommunen ang. tilladelser til at opstille skilte og standere med QR-koden, samt om vi må fælde buske og træer på kommunens grunde, og lave en gå/løberute, som beskrevet i projektet. Allan Slimak taler med Claus Lumholdt om hjælp til at rydde, desuden taler han med arkitekt Tolstrup, om han kan slå nogle streger, når han har kigget på projektet, især omkring parken. Kirsten fortalte om Tuborgfonden, som giver tilskud til anlægsudgifter til legepladser m.v.
Dead-line på projektet er Geopark-festivallen den 5.-6. august.
Punkt 5: Nyt fra Projektgrupperne:
Polenturen: Ca. 40 personer var mødt op på informationsmødet i onsdags. Søren og Slimak gennemgik turen i de store linjer og der er tilsyneladende styr på det hele.
Tøjmarkedet: Dagen gik godt, antallet af stadeholdere er passende. Kirsten kunne godt have set nogle flere kunder. Indtægter og udgifter gik nogenlunde op.
Kærnehuset, hvad nu? Gruppen talte om at der kunne blive 3 gode petanquebaner på legepladsen. Sjønne mangler svar om vi må bruge huset til MPP.
Nyt fra Fritinget: Slimak fortalte at borgerne mangler kendskab til Fritinget. Flere forslag var oppe og vende, bl.a. havde man talt om at få Peter Olesen til at lave byvandring, men han skal have 18.000 kr. Kirsten foreslog at det kunne koste et beløb at tilmelde sig.
Punkt 6: MPP
Der bliver 2 scener. Den lille scene er til børn og unge og den store til voksne. Der er hyret en klovn til at underholde om eftermiddagen samt et ungt lokalt band. Det er meningen at man skifter med underholdningen på de to scener hele dagen. Hele programmet er næsten klar. Kirsten mindede om at det er vigtigt at Facebook er opdateret og at der ”bustes” men husk postnummeret, ellers kan folk udefra ikke vide hvor MPP foregår. Sjønne er i gang med at indhente sponsorer til hegnsbannerne, og han har bl.a. fået Gislinge Rejser til at sponsere. Det er dem vi skal køre med til Polen – smartJ
Høstfesten: Kirsten er så småt ved at starte op. Gitte retter datoer og tidspunkter på hjemmesiden. Børnehaven Spiloppen vil gerne lave ”Åbent hus” på dagen. Som ny aktivitet får vi Ponny-trækning. Løbeklubben vil afvikle et løb i forbindelse med dagen, de kan dermed indvie den nye ”Asnæs til fods” rute og starte ved Spiloppen. Sjønne kontakter Charlotte fra Spiloppen om hvordan vi kan lukke noget af parkeringspladsen af uden at genere folk der skal i svømmehallen. 
Punkt 7: Nyt fra kasseren: Lisbeth forklarede, at vi nu har så stor en omsætning på vores aktiviteter, at det kræver lidt mere dokumentation, og det derfor vil være en god ide at blive momsregistret. Sjønne kontakter en revisor, så vi kan blive mere klar på hvad vi skal.
Punkt 8: Eventuelt:
Krolf: Leila oplyste, at der er åbent hus den søndag den 3. maj kl. 14:00. Der bliver serveret gratis kaffe med hjemmebagt brød samt øl og vand til de fremmødte.
Diskotek Annette har stadigvæk en ide om at lave en fest i september for 7. klasserne i Forsamlingshuset. Der vil kun blive serveret alkoholfri drikke. Hun foreslog at få lokale fra MPP til at spille.
Næste møde: Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)
 
 
Referat fra Bestyrelsesmødet den 05.03.2015 i Aksen.
Til stede: Slimak, Søren (Sjønne), Kirsten, Lis, Leila, Per, Annette, Søren M. og Gitte
Fraværende: Allan A. og Lisbeth
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Orientering fra ad hoc Landsby Makeover gruppen
 5. Nyt fra Projektgrupperne
 6. Generalforsamling 2015
 7. Nyt fra Kasseren
 8. Evt. og næste møde
Besøg og orientering om forsikring af frivillige i forbindelse med vores arrangementer:
Assurandør Flemming Nielsen fra HF-forsikring blev budt velkommen. Vi havde bedt om et møde for at få afklaret hvordan vi forsikrer vores frivillige, når vi bl.a. arrangerer MPP og Høstfest.
Flemming fortalte at HF-forsikring er et gensidigt selskab, som ejes af medlemmerne (forsikringstagerne) Deres forretningsområder er Sjælland, Lolland-Falster og Samsø. Selskabet har bl.a. lavet en forsikring til Vig-festivallen, som Flemming anbefalede som skabelon til den vi havde brug for. Man betaler en forskudspræmie, der reguleres én gang årligt på baggrund af en opgørelse af hvor mange personer + timer, ud over bestyrelsesmedlemmernes arbejde, der er brugt på alle arrangementerne.
Vi skal både have en erhvervsansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring for at være dækket ind. Prisen vil i alt blive mellem 2.500 – 4.500 kr. pr. år. Da især MPP og Høstfesten er vokset år for år, og derfor indvolverer mange frivillige, er det nødvendigt, at være sikre på at de er dækket ind ved uheld. Bestyrelsen aftalte, at få lavet en forsikring som beskrevet, og at Sjønne og Kirsten beregner antal arbejdstimer, for at få en ide om hvor mange mandetimer det kan dreje sig om.
Punkt 3: Siden sidst: Se nedenfor.
Punkt 4: Orientering fra ad hoc Landsby Makeover gruppen: Projektet er sendt til kommunens konkurrence om at vinde 25.000 kr. til at forskønne byen. Desuden er vi med i kampagnen ”SuperBrugsen Støtter Lokalt”, hvor kunder kan donere plastpenge til det projekt de synes fortjener at få støtte. Gitte sender nyhedsbrev ang. projektet og opfordrer til støtte.
Punkt 5: Nyt fra Projektgrupperne:
Polenturen:
53 personer har indbetalt til turen, vi tager ikke flere med, da der også skal være plads til vores venner i Polen, når vi skal på sightseeing. Ventelisten bibeholdes i tilfælde af afbud. Orienteringsmøde afholdes ca. 1 mdr. før afrejse.
Tøjmarkedet:
Markedet afholdes lørdag den 28. marts. Foldere er på vej samt et banner på 3x2 m, som skal hænges op ved Arken. Indtil ny er der booket 20 boder. Annette foreslog, at få trykt på brødposerne, og Søren fik ide til at lave Fritidsborgers logo på kager til Generalforsamlingen.  
MPP:
Sjønne har udsendt invitation til de lokale virksomheder, om at sponsere ved hjælp af bannere. Han er også ved at lave aftaler med de hotteste nye navne blandt de helt unge. Desuden har han hyret en klovn til at underholde på pladsen om eftermiddagen. Der er pt. solgt 300 af de 1001 billetter.
Høstfest: Slimak fortalte, at ”Løbeklub Supportsport” har henvendt sig igen og det er aftalt, at løbeklubben arrangerer et løb i forbindelse med Høstfesten. Kirsten fortalte, at Dyregården i Nr. Asmindrup stiller med høns og bur, og laver konkurrencer for børn med Hønse-skidning.
Kernehuset, hvad nu?:
Kommunen skrev tilbage, at vi ikke umiddelbart kunne få lov til at bruge huset, da man pt. overvejer husets fremtid. Bestyrelsen drøftede problematikken omkring kommunens måde at håndtere sagen på overfor os og de andre foreninger, der ønsker, at huset skal bruges i stedet for at forfalde. Opmærksomheden omkring Kernehuset har dog medført det positive, at der er blevet ryddet op på arealet.
Nyt fra Fritinget: Slimak orienterede om mødet i mandags, hvor ad hoc udvalget bestående af Allan A., Slimak, Lis og Gitte fremlagde forslaget til Landsby Makeover konkurrencen. Oplægget blev godkendt af Fritingets medlemmer. De står også som medvirkende i projektet. Derudover talte man om problemer med støj og oprydning i forbindelse med unges fest på bakken.
Punkt 6: Generalforsamlingen
Dørene åbnes kl. 11:00. Søren M. bliver forslået som dirigent og Gitte skriver referat. Leila og Kirsten sørger for maden og Annette for at diverse duge, kopper, tallerkener m.v. er tilstede. Søren og Lisbeth sørger for opdateret medlemsliste.
Følgende er på valg: Allan "Slimak" Haslund, Lisbeth Funck, Gitte Laursen, Per Kristiansen, Leila Simonsen og Lis Garmund. Alle modtager genvalg.
Punkt 7: Nyt fra kasseren: Lisbeth har styr på hvem der har betalt kontingent. Der er pt. 205.000 kr. i kassen. Bestyrelsen drøftede hvad pengene skulle øremærkes til. Ca. 100.000 skal ligge som garanti for MPP. Derudover vil vi støtte aktiviteter for unge. Vi vil også bruge nogle penge på et permanent juletræ samt støtte op om projektet: Asnæs til fods – byens skjulte skatte.
Punkt 8: Eventuelt: Lis fortalte om §18 midler til frivilligt arbejde, og hvilke muligheder der kunne være for os. Sjønne prøver at få svar fra Aksen om hvor vi må plante juletræet. Leila bad om hjælp til at få græsplænen repareret efter at unge har kørt ræs på den. Sjønne lovede at sende en anmodning til kommunen.
Næste møde:
Torsdag den 16. april 2015 kl. 19:00 hos Leila, Ruvænget 10.
 
Referat fra Bestyrelsesmødet den 29.01.2015 i Aksen.
Til stede: Slimak, Søren (Sjønne), Kirsten, Allan A., Lis, Lisbeth, Leila, Per og Gitte
Fraværende: Annette og Søren M
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst: Herunder Landsby makeover
 4. Nyt fra Projektgrupperne
 5. Generalforsamling 2015
 6. Nyt fra Kasseren
 7. Evt. og næste møde
Punkt 2: Kristen fortalte at Folkekirkens Genbrugsbutikken gerne vil sy og sælge julesokker for os til december.
Punkt 3: Siden sidst, herunder Landsby makeover:
Fritinget vil forsøge at få et projekt strikket sammen, der kan sendes ind til konkurrencen om at vinde 25.000 kr. 5 landsbyers projekter udtages og går videre i konkurrencen. Vinderen får yderligere 50.000 kr. Hvis Asnæs skal vinde, skal vi have et godt projekt. Per syntes, at projektet om ændring af stiforløbet har været langvarigt, men at vi dog trods alt har fået noget ud af det. Lis supplerede med, at der ligger tegninger og andre ideer, som vi kunne bidrage med. Slimak mente, at der er mange skjulte skatte i byen, som ikke er særligt kendt. Vi har faktisk en fantastisk udsigt fra pladsen ved antennen, hvor adgangen kunne gøres bedre. Vi har parken der kunne laves til en sanse/ motionshave med redskaber i træ. Bobjergskolens store legeplads er tilgængelig for alle, derudover er der Asnæs-ruinen. Vi kunne have standere, som viser kort over byens faciliteter og lave bytur-ruter med geoparkens symbol så det hænger sammen. Lis mente, det ville favne alle byens interessante steder. Børn kunne gå på skattejagt ved at svare på spørgsmål eller finde skatte ved hjælp af gps. Slimak foreslog, at man kunne lave postkort med et kort over byen, der viste de seværdige steder. Projektet skal beskrives grundigt sammen med Fritinget. Der afholdes møde på mandag hvor nogle bør møde op og gå videre med ideerne, så vi får et godt projekt.
Gitte udsender et nyhedsbrev om mødet, og opfordrer vores medlemmer til at møde op til Fritingets møde på mandag.
Ang. Kærnehuset fortalte Sjønne, at han har fået svar fra Thomas Winther, at man ikke kan sætte varme på huset. Sjønne vil skrive til ham og spørge, om vi ligesom sidste år, kan låne det til MPP og Høstfesten velvidende, at der ikke er varme på.
I forbindelse med MPP og Høstfest arrangementerne, spurgte Brian om vi er forsikrede hvis der sker uheld når hjælperne arbejder for Fritidsborger. Sjønne har talt med HF-forsikring. Bestyrelsen blev enige om at mødes med assurandøren ved næste bestyrelsesmøde.
Punkt 4: Nyt fra Projektgrupperne:
Polenturen: Sjønne oplyste at pengene til turen snart skal indbetales. Han skriver ud til alle deltagere, og sender en deltagerliste til Lisbeth, så hun kan tjekke op på indbetalingerne.
MPP: Sjønne havde inviteret til opstartsmøde. 45 personer har meldt sig som hjælpere og 20 mødte op i onsdags. Man talte om sidste års succes, og om hvem der ville løfte opgaverne i år. Han fik mange gode tilbagemeldinger. PT. er der solgt 300 billetter af de 1001 som er udstedt. 
Krolf: Leila glæder sig til foråret, så de kan komme i gang igen.
Tøjmarkedet: Slimak vil lave postkort til uddeling og et banner foran biblioteket, det skulle gerne trække flere købere. Sælgere er der nok af.
OWL: René indbyder alle medlemmer til whiskysmagning den 12. marts. Der er allerede 45 tilmeldte, men han har besluttet at købe dobbelt ind, så der bliver plads til yderligere 15 - 20 personer. De øvrige smagningsdage: 11. juni – 10. september og 10. december.
Nye ideer:
”Gå-gruppe”. Sjønne er blevet kontaktet af et medlem, som efterspurgte en slags gå-gruppe. Gitte fortalte, at der allerede er flere grupper, som har udgangspunkt fra Asnæs-Grevinge hallen. Hun er selv medlem af Holbæk Gangsport, som har haft en afdeling i Asnæs i 8 år. Der er ca. 50 medlemmer. De går 6 km hver torsdag kl 10:00 fra hallen og drikker kaffe/the i hallens kantine efter turen. Der er god energi og godt humør.
Diskotek i Forsamlingshuset for unge i 12-15 års alderen. Annette vil gerne starte noget op. Der vil kun blive serveret alkoholfri drikke.
Punkt 5: Generalforsamlingen Indkaldelsen skal udsendes på nyhedsbrev senest en måned før med oplysning om vedtægterne m.v. Bestyrelsen kommer kl. 10:00 og gør klar. René har indvilget i at komme og fortælle om whisky. De praktiske opgaver gås igennem på næste bestyrelsesmøde. 
Punkt 6: Nyt fra kasseren: Regnskaberne for MPP og Høstfesten er afsluttede og indgår i det endelige afstemte regnskab, som også er klar til Generalforsamlingen.
Punkt 7: Eventuelt: Slimak oplyste, at der ikke har meldt sig nogle til ” Juleudsmykning af Asnæs”. Han foreslog, at han nævner ideen til Generalforsamlingen. Sjønne og Allan A. talte om hvad et grantræ kostede og ved fælles hjælp fandt vi frem til, at vi kunne købe et Serbisk Søjlegran på 4-5 m til ca. 5000 kr. Allan tilbød at grave hullet og vande træet i løbet af sommeren. Sjønne bestiller træet og sender mail til John Larsen om at hente det.
Næste møde:
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 16. december 2014
Til stede: Slimak, Søren (Sjønne), Annette, Kirsten, Søren M., Lisbeth, Leila, Per og Gitte
Fraværende: Allan A. og Lis.
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Nyt fra Kasseren
 5. Nytårskuren
 6. Generalforsamling 2015, så småt
 7. Evt. og næste møde
Punkt 3: Siden sidst: Sjønne fortalte, at han sammen med Lis har været på inspektionstur i Kærnehuset sammen med Thomas Winter fra kommunen. Der var ingen gode møbler tilbage, men aftalen blev, at vi kunne sende en ansøgning om brug af huset og pladsen til Thomas Adelskov. Pensionistforeningen, Krolf og Fritinget vil også gerne gøre brug af huset, og skal gøre det samme. Desværre er 2 vinduer blevet ødelagt, men kommunen har lovet at ordne dem, samt sætte varme på og tilslutte el og vand.
I forbindelse med julemandens indtog i Asnæs, fortalte avisen fejlagtigt, at vi først startede kl. 16:00 hvilket var meget uheldigt, fordi flere voksne og børn stod og ventede ved plejehjemmet på trods af, at vi både i Nyhedsbrevet og på hjemmesiden havde fortalt, at vi startede kl. 14:00. Vi må prøve at huske at sende en presse meddelelse til avisen næste år for at undgå fejl. I den forbindelse vil det være en god rutine at opdatere sedlen/kortet med de næste begivenheder, som f.eks. MPP – Høstfest osv.
Vi har været så heldige igen i år at få 30.000 kr. fra Spillehallen, og gruppen drøftede hvad pengene kunne bruges til. Der var forslag fremme om et permanent juletræ ved Aksen (ædelgran på 8-10 m) samt permanent lys til træet. Sjønne vil undersøge om der findes noget præsentabelt til en fornuftig pris.
Slimak omtalte forespørgslen fra Bent ang. julebelysning ved byens indfaldsveje. Annette foreslog en ansøgning til Super Brugsens lokale donation til foreninger, eller få Erhvervsforeningen med på ideen om at gøre byen mere juleudsmykket. Kirsten foreslog at vi tog emnet op til Nytårskuren, hvilket blev vedtaget.
Sjønne kunne fortælle at salget af MPP billetter er gået i gang, og at første Hjælper-møde bliver onsdag den 28. januar. Det er vigtigt at brede opgaverne ud til næste led i kæden.
Rejseklubbens nye tilbud er en succes. 54 personer har allerede meldt sig og folk bliver nu skrevet på venteliste. 
Punkt 4: Nyt fra kasseren: Lisbeth oplyste, at vi ud over de 30.000 kr. fra Spillehallen, har fået 10.000 kr. fra Centerforeningen for arbejdet ved Kurturnatten og julesokkerne. Nogle af pengene skal gå til udeaktiviteter på Bobjergskolen og støtteaktie til Høve Skovpavillon.
Punkt 5: Nytårskuren: Det bliver desværre ikke nogen sang fra KoM-koret, da koret har meldt fra på grund af tidspres. Vi blev enige om at gøre som sidste år. Vi pynter op fra kl. 9:00 og kommer i vores pæne tøj. Dørene åbnes med indtogsmarch kl. 10:00 og slutter med champagne og kransekage kl. 12:00. Iver inviteres til at holde et kort indlæg om Fritinget og Annette taler med Lokalhistorisk arkiv som oplæg til dagens tema, som vil handle om hvordan vi kan få Asnæs til at blive mere indbydende især i julemåneden.
Punkt 6: Generalforsamlingen så småt: Rammerne bliver som vi plejer med mad og whiskysmagning el.lig. Mødet starter kl. 11:00 og slutter ca. 14:00.
Punkt 7: Eventuelt og næste møde: Sjønne oplyste, at Bubber kommer på lørdag i centret for at samle ind til velgørende formål ved aktion af varer fra forretningerne. Sjønne vil sælge MPP billetter og fortælle, at vi giver 20 kr. af billetprisen til de samme velgørende formål, og hermed kan MPP blive en del af arrangementet.
Kirsten fortalte, at i forbindelse med julesokkearrangementet, at flere forældre efterlyste mulighed for at købe julesokker da forretningerne hurtigt fik udsolgt. Hun foreslog, at vi selv kunne sælge sokker og give overskuddet til velgørende formål. Gitte tilbød at sy 15-20 stykker. De vil kunne sælges for 30 – 40 kr. hvor hele beløbet kunne gå Julemærkehjemmene. Kirsten mente det kunne være smart at få genbrugsbutikken til at sy og sælge julesokkerne, så kunne de tjene på dem. Hun tilbød at undersøge ideen. 
Næste møde:
Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 27. november 2014
Til stede: Søren (Sjønne), Annette, Kirsten, Søren M., Lisbeth, Per og Gitte
Fraværende: Lis, Slimak, Allan A. og Leila
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst: Høstregnskabet, Tilbud om Høstløb, Portaler v/ indkørsler til Asnæs, Invitation vedr. geoparken
 4. Nisser i centret
 5. Byens juletræ: Opsætning
 6. Nyt fra Kasseren
 7. Julefrokost: ny dato
 8. Nytårskuren, så småt!
 9. Generalforsamling 2015, så småt
 10. Evt. og næste møde 
Punkt 3: Høstregnskabet gav et overskud på 14.500 kr. Vi har modtaget et forslag fra løbeklubben i Asnæs. De vil arrangere et løb med start og mål på høstmarkedet næste år, som bliver den 12. september. Gruppen blev enige om, at det var en god ide, og et rigtigt godt initiativ, det er altid godt med nye tiltag. Slimak skriver til dem.
Bent Jørgensen fra Eiland har kontaktet os ang. kabler til evt. juleudsmykning af Asnæs. Vi drøftede ideen og mulighederne. Der kom forslag frem om at kontakte Høve By, som har en fin og nem udsmykning. Slimak bedes svare Bent Jørgensen, at vi er interesserede, og gerne vil i dialog med ham.
Rune Sørensen fra Geopark Odsherred har sendt invitation ud til alle foreninger om at byde ind på festivallen til næste år fra 5. – 8. august. Gruppen drøftede oplægget og hvor vi kunne byde ind, men kom til det resultat, at det er andre ting vi bidrager med. Måske kunne der laves noget med Polen og en ”Venskabs-geopark”. Vi blev enige om at Slimak skrev tilbage, at vi på nuværende tidspunkt ikke havde nogle forslag til at lave noget specielt til festivallen, men at vi selvfølgelig gerne vil bidrage hvis vi finder frem til noget.
Kulturnatten gik fint. Det var en god ide at servere græskarsuppe, det får folk til at stoppe op og få en sludder med os. Folk var også glade for vores lille konkurrence. Hele arrangementet var overordnet lige så godt som det plejer at være.
Kærnehuset: Sjønne fortalte, at Lis har kontakt til kommunen, men at Fritinget også er på banen omkring huset. Der er blevet ryddet op i haven og legepladsen, så noget sker der nu. Iflg. Kommunen skal Ungehuset flytte ind i 2018. Leila har ytret ønske om at pensionistforeningen kunne få mulighed for at bruge huset. Sjønne har lovet at skrive en ansøgning til Thomas Adelskov.
MPP: Sjønne har skrevet kontrakt med Dodo & The Dodos, Kings of Rock og Gas & vand. Billetprisen er 100 kr. til og med juleaften. Vigfestivallen vil gerne samarbejde med MPP, f.eks. kan de få lov til at opstille en ”salgsvogn” på MPP. Sjønne har foreslået at nogle af deres orkestre kunne gæsteoptræde på MPP som reklame for Vigfestivallen.
Rejseklubben havde et godt møde den 17. november hvor ca. 30 personer mødte op. Søren M. holdt oplæg og Slimak supplerede. Tilsyneladende var alle tilfredse med forslag til by, hotel og udflugter. Gitte udsender nyhedsbrev sammen med oplysninger om julearrangementet.
Punkt 4: Julesokker skal afleveres i denne uge. Sjønne står for vagtplanen. Sjønne og Per tager vagten den 30. november med at pakke sokker til ophængning i centret.
Der er kun brug for 2 personer pr. søndag, der skal kun være en godtepose i hver sok.
I må meget gerne melde jer til vagterne de næste søndage: 7. dec. + 14. dec. + 21. dec.
Punkt 5: Byens juletræ: Annette kontakter Michael om hjælp til at hente træet i plantagen, desuden kontakter hun pigerne med hestene. Sjønne spørger Poul om at tage ladvogn med hejs med. Der er styr på julemand, sange, lyskæder, pløkke, gløgg, kager, krus m.v. Annette henter nøgle på biblioteket, som kan bruges i tilfælde af møgvejr.
Punkt 6: Nyt fra kasseren: Budgettet holder og der er penge i kassen.
Punkt 7: Julefrokost: Punktet udgår da vi ikke kunne finde en dato alle kan, og der skal afholdes møde inden jul pga. planlægning af Nytårskuren.
Punkt 8: Nytårskuren: KOM-koret kunne stå i foyeren og synge når gæsterne kom, og synge indtogsmarchen når vi tager imod kl. 10:00. Gruppen håber at Slimak fortæller hvilken aftale der er lavet med koret på næste bestyrelsesmøde. Gruppen drøftede også hvilke emner der var til årets Fritidsborger af 1. grad uden at finde konkrete emner. Gitte laver en liste over tidligere udnævnte, så vi ikke udnævner den samme person to gange.
Punkt 9: Generalforsamlingen: Sjønne mente at vi kunne gøre os nogle tanker om underholdningen og om der skal ske ændringer i det sædvanlige program.
Næste møde:
Torsdag den 18. december kl. 19:00 i Aksen
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet 23. oktober 2014
Til stede: Slimak, Allan A., Søren (Sjønne), Annette, Kirsten, Leila, Søren M., Per og Gitte
Fraværende: Lisbeth og Lis
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Kulturnat 2014
 5. Nisser i centret
 6. Byens juletræ
 7. Nyt fra Kasseren
 8. Julefrokost
 9. Nytårskuren, så småt!
 10. Generalforsamling 2015, så småt
 11. Evt. og næste møde 
Punkt 3: Søren og Slimak har været på studietur i Polen og fundet et godt sted til næste år. Byen hedder Szklarska Poreba, der ligger smukt, har gode cafeér og restauranter, vandfald, mulighed for vandreture, besøg på krystalfabrik, keramikværksteder m.m. Krystal Hotel er pænt og værelserne gode. Turen vil kunne gøres for 2.200 kr. pr. prs. inkl. transport hvis vi kan samle 50 personer. Det bliver sandsynligvis i Kristi himmelfarts ferien.
Vi starter med at promovere turen på kulturnatten. Søren laver en lille folder. Informationsmøde 17. november kl. 19:00 i Aksen. Lokale er booket, Gitte henter nøgle.
Tøjmarkedet var igen en succes. Der var fuldt hus og ca. samme omsætning som i foråret. Næste marked bliver 28. marts 2015.
Sjønne fortalte, at vi kan låne Kærnehuset til MPP og Høstfesten. Gruppen drøftede hvordan mulighederne var for at bruge huset.
Fritinget: På sidste møde var Natteravnene på besøg. Der blev bl.a. talt om fest på bakken, og om hvordan man kommer videre med koordinationen. God substans i mødet. Vig Festival har doneret 20.000 kr. til Natteravnene.
Punkt 4: Græskar bliver leveret til SFO og centret.
Annette: Sørger for fyrfadslys med batteri til de 22 græskar, samt ostebrød og kopper til græskarsuppen.
Leila: Sørger for at lave græskarsuppen.
Allan A.: Kører ud med de udhulede græskar og fordeler dem i byen.
Kirsten: Husker T-shirts med Fritidsborger logo og sedler med spørgsmål til konkurrencen.
Lisbeth, Sjønne, Kirsten, Leila, Per og måske Søren: promoverer Fritidsborger og kapre nye medlemmer.
Man mødes kl. 17:30 ved bageren.
Punkt 5: Centerforeningen har bedt om at vi igen i år sørger for slik i julesokker, de sørger for annonceringen. Sjønne sender en faktura på 10.000 kr. som kompensation for Høstfest og juleriet. Vi skal modtage sokker i weekenden før dvs. 22. nov. Sokker, som ikke bliver tømt om søndagen, bliver ikke fyldt op med flere poser slik, som sidste år. Vi skal møde op 4 søndage inden jul fra 11:00 til 14:00
Hvem kan deltage og hvornår? 
Punkt 6: Søren efterlyste et stort juletræ, Annette vil kontakte sin nabo, som har talt om at hans blågran skal fældes.
Kirsten kontakter Odsherredgarden om de vil være med til at underholde og evt. lave flagalle. Søren trykker et antal af de sædvanlige sange. Optoget starter 13:30.
Annette kontakter Finn ang. julemandserhvervet. Aksen er booket til 30. november så køkkenet kan bruges til at varme gløggen, og folk kan komme på toilettet.
Punkt 7: Intet nyt, da Lisbeth var fraværende.
Punkt 8: Julefrokost blev drøftet og aftalt til at være 11. december. Vi aftalte at vi inviterede påhæng med. Leila tilbød at lægge hus til. Kirsten lovede at hjælpe med forberedelserne. Efterfølgende: Dagen skal flyttes og ny dag aftales, da Leila alligevel ikke kan den dag.
Punkt 9: Nytårskuren: Slimak fortalte at KoM-koret har tilbudt at komme og synge. Vi syntes det var en god ide, og foreslog at de kunne synge et par sange når vi starter og en sang som afslutning. Kuren er fastlagt til 4. januar 2015 fra kl. 10:00 – 12:00.
Opgave: Hvem skal være årets borger 2014?
Punkt 10: Intet nyt
Punkt 11: Næste møde:
Torsdag den 27. november kl. 19:00 hos Gitte
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet 16. september 2014
Til stede: Allan (Slimak), Allan A., Lisbeth, Lis, Søren (Sjønne) og Gitte
Fraværende: Annette, Kirsten, Leila, Søren M. og Per
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst: evaluering af høstfesten
 4. Kulturnat 2014
 5. Nyt fra projektgrupperne
 6. Nyt fra Kasseren
 7. Evt. og næste møde 
Punkt 3: Vejret var super og reddede dagen. Der var formodentlig 2-3.000 mennesker igennem dagen. Meget STOR tak til alle hjælperene. Vi fik delt mange brochurer ud, nye og gamle medlemmer indbetalte kontingent, salget af frokost- og grisebilletter var omkring 200 stk. Høstvinen og høstkage solgte fint. Nogle småting skal laves bedre/huskes.
Forslag: Halmballerne i centret kunne købes af ejeren og sælges til hobbyfolk, så slap vi for at glemme dem. Nogle af ballerne kunne laves til legeplads, så halm ikke blev spredt over hele arealet.
Punkt 4: Lis og Per har talt med ejeren af Savklingen, og der kan ikke laves musikarrangementer før han har fået godkendelse af kommunen. Slimak foreslog at lave lidt gøgl eller happening med nogle, der f.eks. kan puste ild, i forbindelse at det nye stisystem foran Aksen er anlagt. Han kontakter Cirkus Kæphøj. Vi laver græskarsuppe og får SFO til at lave hoveder, som vi plejer.
Punkt 5: Lis fortalte, at hun har talt med kommunen omkring den gamle børnehave, og har endelig fået at vide at ”Ung i Odsherred” skal flytte ind i huset i 2018 når huslejekontrakten i det andet hus ophører. Til den tid er de gamle bygninger sikkert ødelagt af forfald, men Lis har en aftale med Nordvestnyt i denne uge, hvor hun fortæller om ovenstående og bekymringen for at folk kommer til skade ved evt. hærværk og ildebrand, da huset nu har stået uden varme i 2 år, og altså skal stå yderligere 4 år inden der sker noget. Fritinget er helt enige i bekymringen, da det er forbundet med stor fare, at tankstationen ligger lige ved siden af. 
Ang. julearrangementer så har centerforeningen spurgt om vi vil være med på Julesokkerne igen. Sjønne har sagt ja og håber vi får 10.000 kr. til foreningen ligesom sidste år.
Punkt 6: Det ser ud til at høstfesten kommer ud med et overskud på 5-10.000 kr.
Punkt 7: Næste møde:
                      Torsdag den 23. oktober kl. 19:00 i Aksen
 
Referat fra bestyrelsesmødet 6. august 2014
Til stede: Allan (Slimak), Kirsten, Leila, Lisbeth, Lis, Søren (Sjønne), Søren M., Per og Gitte
Fraværende: Allan A. og Annette 
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Høstfesten 2014, køreplan
 5. Kulturnat 2014
 6. Nyt fra projektgrupperne
 7. Nyt fra Kasseren
 8. Evt. og næste møde
Punkt 3: Siden sidst: Vi har modtaget penge fra Styrelsen for videregående uddannelser. Projektet foregik sidste år i et samarbejde mellem Polen, Nyvang og Fritidsborger. Beløbet 21.715 kr. skal deles med Nyvang Andelslandsbyen. 
Vi har modtaget kontakt fra projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), som handler om børnefamiliers sundhed og trivsel i lokalsamfundet. Sjønne har svaret på deres spørgeskema. Efter lidt drøftelse blev vi enige om at Lis kontakter SoL og fortæller om hendes erfaringer i Asnæsområdet.
Fritinget har afholdt møde: De har tre grupper kørende, men pga. ferie sker der ikke så meget lige nu. Fritinget er bl.a. optaget af hvordan man kan redde Ulfsborgen. 1. september kommer Annette Lindegaard fra Kommunen og taler om byplanen for Asnæs. Alle borgere er Asnæs og omegn er velkomne.  
Punkt 4: Høstfesten: Forberedelserne kører på skinner. Det bliver en høstfest i samme spor som sidste år. Plakaterne er klar til opsætning, og der laves 2000 stk. postkort, som skal deles ud, bl.a. sættes på bilernes vinduesvisker og lægges i bagerposer. Vinetiketten er klar og sat på flaskerne. Det er i år William Miklos Andersen, som er årets kunstner.
Søren sender billede af etiketten, så den kan komme på hjemmesiden. Han sørger også for en opdatering af en folder eller ”aktivitetskort” med datoer for kommende arrangementer.
Kulturnatten 1. november 2014?
Nytårskuren 4. januar 2015 fra kl. 10:00 – 12:00
Generalforsamlingen 22. marts 2015 fra kl. 11:00 – 14:00
Sjønne skriver ud til alle sponsorerne fra MPP om de vil betale for en bannerreklame på 500 kr. Han sørger for at sætte dem op og tage dem ned bagefter.
Følgende vil gerne stå i centret og sælge Grise-billetter: Lørdag den 6. september: Lis, Laila og Søren. Lørdag den 13. september: Lis og Laila og gerne flere.
Punkt 5: Kulturnat: Per og Lis har talt med Lars, som ejer Savklingen. Lokalplanen skal først være på plads inden man kan arrangere noget i bygningen. Lars er meget positiv med hensyn til samarbejde om arrangementer. Huset kunne bruges til udstillinger, messer, musik m.m. Slimak tænkte på at lave noget med levende lys, stille musik (harpespil o.lig.), samt sælge et glas vin til publikum på kulturnatten. Kirsten pointerede, at vi skulle huske at promovere Fritidsborger.dk. Lis og Per fortsætter med ideerne og kontakter Lars igen. 
Punkt 6: Nyt fra projektgrupperne: Læsekredsen er udvidet med én person mere, så nu er de 11. Krolf kører godt, de har afholdt turnering d.d. Cirkus havde ødelagt plænen, så Laila har haft en længere kommunikation med kommunen for at få repareret græsplænen.
Punkt 7: Nyt fra kasseren: Der er styr på bilag og beholdningen. Lisbeth holder ferie indtil høstfesten. 
Punkt 8: Næste møde:
                      Torsdag den 4. september ang. Høstfesten kl. 19:00 i Borgen 
                      Tirsdag den 16. september Bestyrelsesmøde kl. 19:00 i Aksen
Punkt 9: Evt.: Kirsten spurgte om vi skulle støtte Høve Skov foreningen, der sælger folkeaktier for at undgå at stedet bliver solgt som sommerhus. Bestyrelsen var positiv.
 
Referat fra bestyrelsesmødet 26. juni 2014
Til stede: Allan (Slimak), Allan A, Kirsten, Leila, Lisbeth, Lis, Søren (Sjønne), Søren M., Annette, Per og Gitte
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Musik På Plænen, evaluering
 5. Høstfesten 2014, køreplan
 6. Geopark festival, fakler på gravhøje og byvandring i Asnæs?
 7. Kulturnat 2014 – er vi med?
 8. Polenstur
 9. Nyt fra de øvrige projekter
 10. Nyt fra Kasseren
 11. Evt. og næste møde /møder
Punkt 3: Regnskabet for PUB & Rock blev drøftet, der er et lille overskud til Fritidsborger og underskud til Drauget. Slimak og Kirsten skal mødes med Anker ang. fremtidigt samarbejde.
Per fortalte at ”Sagklingen” er blevet grundigt renoveret, så nu er der pænere omkring rundkørslen. Huset kan bruges til mange ting, der skulle være en god akustik.  
Punkt 4: MPP-Evaluering: Sjønne fortalte, at der var ca. 250 fredag aften og ca. 1000 om lørdagen. Vejret var godt, skøn stemning, alle aldre, ingen ballade og plads til alle.
Arrangørerne var i tvivl om musikvalget, men glædede sig over at den beslutning, som de traf ved at vælge Roczino var rigtigt, idet der blev solgt 700 billetter i forslag. Nogle småting skal forbedres, der var bl.a. meget tryk på baren. MPP har rigtig gode hjælpere, som synes det er sjovt selvom der er run på. Leila påpegede, at der bør være mere styr på solgte billetter til maden, da der ikke var kød nok til alle. Kirsten foreslog, at man kigger på ”Festival-modellen” som bl.a. har teamchefer, og dermed fordeles ansvaret på flere hænder. Vi kunne kontakte Varde-festivallen, som også kun kører én dag. Den har stor succes og generer et pænt stort overskud. Sjønne har tænkt at kontakte Vigfestivallen igen, for at lave et samarbejde, hvor MPP kunne annonceres som sæsonstart og opvarmning til Vigfestivallen. Facebook har været brugt rigtigt meget denne gang, og der blev brugt mindre på annoncering, mange penge sparet. Overskuddet bliver på ca. 70.000 kr. MPP-gruppen har besluttet at give Bobjergskolen 5-7000 kr. til skoleidræt. Efter sommerferien indkaldes alle hjælpere til et evalueringsmøde. 
Punkt 5: Høstfesten: Sjønne foreslog, at vi kontakter hegn-sponsorerne fra MPP. Slimak har undersøgt muligheder for en god vin og Søren har tjek på kunstneren, som blev William Miklos Andersen. Vores præst har allerede booket dagen. Sjønne har sørget for 3-tallerne.
Punkt 6: Geoparkfestival: Slimak fortalte, at vi kan blive udstyret med fakler og mødes på Dutterhøjene lørdag den 26. juli kl. 22:00 Faklerne udleveres af kommunen til en kontaktperson. Annette vil spørge Henrik, hvis jorde højene ligger på, om han vil uddele faklerne. Gitte sender nyhedsbrev ud ca. 14. dage før.
Byvandring: Sjønne har kontaktet Berit og fået en aftale om 2 dage. Dette har han meddelt kommunen og bedt om svar, men efter flere rykkere, har han stadigvæk ikke hørt noget, så det er besluttet ikke at gøre mere ud af den sag.
Punkt 7: Kulturnat: Søren foreslog en lille koncert i ”Savklingen” med folk, der kunne spille på sav. Per og Lis kontakter Lars for at undersøge om det er en god ide og hvad han planer med huset går ud på.
Punkt 8: Polenstur: Søren har fået tilbud hjem fra hotellerne i området, og det var for dyrt. Han vil derfor først lave en ”studietur” til området og få tid til at planlægge turen. Der bliver derfor ingen tur før næste forår. Sjønne skriver ud til gruppen af interesserede.
Punkt 9: Søren fortalte om Fritinget. Man har søgt kommunen om støtte til lokale initiativer. Byen har potentiale i forhold til Geopark, som man gerne vil gøre mere ud af. Ulfborg har problemer med økonomien, og Fritinget har søgt om penge til projektet.
Punkt 10: Nyt fra kasseren: Der er stadigvæk penge i kassen.
Punkt 11: Evt.: Sjønne fortalte, at vi godt må bruge Kernehuset til enkeltstående arrangementer. Kommunen har planer for området, men vil ikke oplyse noget på nuværende tidspunkt.
Næste møde: Onsdag den 6. august kl. 19:00 i Aksen
 
Referat fra bestyrelsesmødet 19. maj 2014
Til stede: Allan (Slimak), Allan A, Kirsten, Leila, Lisbeth, Lis, Søren (Sjønne), Søren M. og Gitte
Afbud: Annette og Per 
 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst bl.a. PUB & Rock, Status Fritinget, andet?
 4. Musik På Plænen
 5. Høstfesten 2014
 6. Nyt fra Kasseren
 7. Nyt fra de øvrige projekter
 8. Åbent punkt
 9. Evt. og næste møde /møder
Punkt 3:
Pub & Rock: Der var tilmeldt 85 spisende gæster og senere kom 20-30 for at høre musikken. Vi havde håbet på 150 gæster, men Melodigranprix blev afviklet samme aften, måske det havde indvirkning på antallet af gæster. Gymnasiets lokaler var rigtig gode, akustikken og musikken fin. Vi havde overladt leveringen af maden til gymnasiets kantine. Hvis der bliver en næste gang skal vi nok have klarere aftaler om alle dele af leveringen af mad samt markedsføringen. Der var et fornuftigt overskud fra baren. Afventer evalueringen med Drauget.
Status på Fritinget: Sjønne blev valgt som tovholder til første møde. Man havde bl.a. husstandsomdelt flyer og en liste over hvad man ville diskutere. Thomas Adelskov var inviteret til mødet og kom med input omkring lokaldemokratiet, og var helt med på at Fritinget skulle spørges, når der skal ske noget i Asnæs fremadrettet. Han sagde bl.a. at vi ”selv skal sørge for at bussen stopper i Asnæs”. Der var mødt ca. 40 personer op. Man enedes om at 3 emner skulle diskuteres: Børn og unge, Byens rum og Kultur. Der nedsattes også 3 grupper, som arbejder videre med emnerne. Samtidig blev der nedsat et koordinationsudvalg. Som lokaldemokratisk forening/gruppe kan der søges om 5000 kr. til kontorhold m.v. 
Punkt 4: Sjønne fortalte, at der nu er solgt 500 billetter, samt bannerpladser og ”sponsorpakker” dvs. billigere billetter til medarbejdere på en arbejdsplads. Centerforeningen købte 150 stk. til sine medarbejdere. MPP bliver markedsført via Facebook, plakater ophængt i byen, bannere, og gode artikler i Nordvestnyt og gratisavisen. Man håber at nå op på 800 til 1000 solgte billetter.
Punkt 5: Høstvin - etiketten: Søren holder øje med hvem der vinder kunstprisen i Pinsen, og kontakter vedkommende. Sjønne tjekker op på tal (13) til de 5 banner. Kirsten har modtaget nogle få tilmeldinger fra stadeholdere. 
Punkt 6: Bilag og boner bedes afleveret løbende og især efter en begivenhed/ event. Sjønne fortalte at Brian har haft kontakt med et elfirma ang. et fast elskab på plænen. Prisen er høj, så indtil videre låner vi stadigvæk en bimåler hos elfirmaet til MPP. Pengene fra Energifonden 5000 kr. er kommet i hus.
Punkt 7:
Rejseklubben: Tidligere deltagere har været kontaktet og man er blevet enige om en efterårstur til Polen. Indtil nu er ca. 30 interesseret i at deltage. Søren M. undersøger mulighederne for at det kan blive i slutningen af september med kontakterne i Polen.
Krolf: Leila orienterede om at der er Åbent Hus kl. 14:00 søndag den 1. juni hvor alle er velkommen til at komme og prøve spillet. Der serveres kaffe, kage og vand. 
Fredags Rock: Brian og Sjønne har talt med Niels Bugge om sammen at lave et udendørs arrangement på plænen.
Geopark festival: Sjønne har kontaktet lokalhistorisk forening om at lave byvandringer og dermed promovere begge foreninger. 
Næste møde: Torsdag den 26. juni kl. 19:00 på Fyrreleddet 7. (Sørens Sommerhus)
 
Referat fra bestyrelsesmødet 10. april 2014
Til stede: Slimak, Per, Lisbeth, Kirsten, Søren Myrup...
Afbud: Lis, Laila, Allan, Annette, (Sjønne), Gitte... 
1.    Godkendelse af dagsorden - Godkendt med et nyt punkt! 
2.    Godkendelse af sidste referat - Godkendt!
3.    Siden sidst med bl.a. :
Nyt fra Fritinget: Skrivergruppen har mødtes et par gange siden det stiftende møde. Der var desværre ikke mange deltagere til dette møde, men vi kører ufortrødent på. Der arbejdes med forskelligt PR og Thomas Adelskov kommer til mødet den 5. maj for at fortælle om sin vinkel på lokaldemokrati. Vi har fået en gratis hjemmeside af Apricore. God gang i biksen. Slimak er indstillet på at være i Koordinationsgruppen. Fritinget bør have et telt på Høstmarkedspladsen den 13. september. Søren Myrup er ugens gæst i Radio Odsherred den 26. april.
Centerforeningen: Har indvilget i at købe 150 billetter til MPP til i alt 15.000. Til gengæld skal vi levere sokkeshow til jul og fastelavnsshow.
Fritidsborger gav Lene Vejlø to flasker, da hun holdt afskedsreception på Biblioteket.
4.    Nyt fra projektgrupperne: 
Pub & Rock: Kirsten efterlyser plakaten. Slimak sender plakaten rundt pr. mail. Lige nu halter PR-delen lidt og vi skal være opmærksom på, at der er Melodi Grand Prix samtidig. Der vil i uge 16 blive annonceret i de tre distriksblade i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommune. Der er økonomisk balance ved 150 solgte billetter. Vi glæder os til at være på Gymnasiet.
MPP: Der arbejdes på at finde økonomi. Der ledes efter sponsorer til hegnsbannerne. Der arbejdes på at etablere reklametelte. Asnæs Spillehal deler overskud ud i retning Fritidsborger. Der er solgt 400 billetter inkl. de 150 billetter, som er nævnt ovenfor.
Tøjsalg på AKSEN: Der var 30 stande og dagen forløb godt i en rigtig god stemning. Rimelig omsætning hos de enkelte deltagere og arrangementet gav et fint lille overskud i omegnen af 500.
Høstmarked: Der har været møde med teltopsætningsgruppen. Alle er friske og vi tror på det! Kirsten og Brian holder snor! Pladsen etableres som sidste år og pilles ned om søndagen. Umiddelbart tegner det smertefrit og vi glæder os til 13. september. Konceptet er som sidste år, hvor vi havde et glimrende arrangement.
Geoparkfestival: Sjønne er ved at arrangere en byvandring i Asnæs i samarbejde med Dragsholm Lokalhistoriske Forening. Vi arbejder videre... Der tænkes byvandring hver aften.
5.   Nyt fra Kassereren: Vi afventer stadig de 5.000 fra Energi og Miljø. Vi skrev under på, at Slimak får prokura til vores bankforretning. Beløbet kom ind på kontoen efter påskeferien.
6.   Eventuelt og næste møde/møder: Hvis man som forening melder sig til at gå med raslebøsser for Diabetesforeningen, kan man få 15 %. Vi undersøger om Rene Rasmussen vil indgå i en avisomtale vedr. børneattest/ OWL sammen med Laila fra Pensionistforeningen. - Per og Lisbeth undersøger om Europahusets oplysninger om mulige seniorprojektmidler holder vand. Det vil være relevant i forhold til Szklarska Poreba. Per rundsender link. - Næste møde mandag den 19. maj 2014, kl. 19.00 på AKSEN. 


Senest opdateret 15.12.2017 18:34 af GL