ForsideMusik På PlænenFormalia og FormålOm FritidsborgerReferater - BestyrelseBestyrelsenGeneralforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008VedtægterHøringssvarMedlemsskabNyhedsbrevKontakoplysningerSponsorerLiv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017MPP - Musik på PlænenKrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumSkater Park projektetLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenOdsherreds LæsehesteOWL - Odsherreds Whiskylaug16. juni 2011 - Silent Stills17. marts 2011 - Orkney27. marts 2010 - Feinschmecker18. marts 201016. november 200910. september 200918. juni 200919. marts 20094. december 2008Vedtægter - OWLKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsLMK AsnæsOdsherreds AmatørsceneSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéer - Hittegods - ProjekterNytårskur 2013 *Aprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerNytårskur 2014BillederHøstmarkedet 2016Høstmarkedet 2014Høstfest 2013GF 2012Høstfest 2011Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Plænen 21. august 2010Plænen 14. maj 2010GF 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug
Referat af bestyrelsesmøder
Herunder kan du læse bestyrelsesreferaterne - der er mange af dem! God fornøjelse!
 
Referat fra Bestyrelsesmøde 11.02.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Allan H., Preben, Birthe og Gitte

Afbud fra: Per, Annette og Søren M.

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3. Siden sidst: Allan H. forklarede mail fra Henrik Pohl ang. Del din passion med andre. Vi drøftede indholdet og blev enige om at de kunne få et link på vores hjemmeside, få ”taletid” til Fællesspisning, samt plads i Fritidsborgers bod til Høstmarkedet. Gitte sender mail om beslutningen til Henrik.

Indvielse af Aksens Have lørdag den 27. april fra middag: Birthe fortalte, at indvielsen er ment som en kulturel forårsfest og haven bliver Byens Læringsrum. Aksen, Ungehuset, Gymnasiet og Bobjergskolen er med, museerne har åbent som ved Kulturnatten. Fritidsborger sørger for små ”hapsere”, Brugsen betaler råvarerne. Vi sælger kaffe/kage. Annette, Allan A., Preben, Søren M. og Gitte hjælper til.

Om aftenen er der fællesspisning i Forsamlingshuset. Kirsten foreslog at man lukkede Enghaven og lavede loppemarked/bagagerumssalg om formiddagen sammen med Idrættens Venner. Birthe tager forslaget med til arbejdsgruppens næste møde.

Brætspil Geopark: Bestyrelsen drøftede oplægget fra Søren Moes, og talte om hvad Fritidsborger kunne bruge det til samt prisen for at være med. Vi aftalte at invitere ham til introduktion af spillet til næste bestyrelsesmøde, ved at han får ½ time før selve mødet, så dem der er interesseret i at se hvordan spillet fungerer, kommer kl. 18:30 den 11. marts. Selve bestyrelsesmødet starter kl. 19:00.

Aretha Franklin Celebrating i Aksen fredag den 15. marts kl. 20:00 – 22:00. BOK har bedt om hjælp i baren og ved indgangen. Brian, Allan A., Kirsten, Preben, Birthe, Søren M. og Allan H. hjælper til.

Fastelavn i Centret lørdag den 2. marts kl. 11:00. Tønderne skal fyldes og hænges op, hjælp til at holde styr på børn m.v. Sjønne, Gitte, Leila, Allan A. og Allan H. kommer kl. 10:30.

Byens Juletræ: Tilbuddet fra gartneren om et træ på ca. 3 m til 6.500 kr. inkl. moms. Skal det være 4-5 m. koster det ca. 10.000 kr. Han fjerner det gamle træ, og planter det nye, men vi skal selv vande. Der ligger et tilsagn om tilskud fra Sparekassefonden.  Vi blev enige om at Allan sætter gang i processen.

4. MPP: Sjønne forklarede, at vi kan blive momsfritaget så længe vi ikke sælger merchandise, når bare vi sender en ansøgning til SKAT om at blive momsfritaget. Sjønne sender ansøgningen. Billetter kan sælges på forskellig måde, men så vidt det er muligt vil vi gerne have registreret køberne. Intersport vil stadigvæk gerne sælge billetter og også hjælpe med til at få kunderne til at registrere deres navn og adresse. Brian foreslog, at vi sælger billetter til 200 kr. for begge dage til og med fastelavn. Voksne udklædte kan vinde billetter. Allan H. giver besked til Brugsen i forbindelse med annonceringen af tøndeslagningen. Brian fortalte også, at der blev solgt billetter til ”Fredags-rock”. Bandet blev hyret til MPP. Der var fuldt hus i Aksen den aften. Alle bands er nu booket, og der er allerede solgt billetter for ca. 16.000 kr. Teamet har talt med en kok om at lave maden på MPP for at beholde omsætningen.

Brian ønskede at få det fulde ansvar for MPP og de kontrakter han indgår med bands og andre aktører. En enig bestyrelse gav ham fuldmagt til på bestyrelsens vegne at indgå de aftaler og kontrakter der skal til, for at få MPP til at fungere. Bare han sørger for at passe på pengene😊  

Tine spurgte om hvad der sker med toiletvognen, den står stadigvæk på plænen. Annette har tidligere spurgt Brandværnsforeningen, og så vidt vi vidste havde vi aftalt at de skulle lave gulv og hylder i vognen her i vinter. Allan H. tager action!

5. Generalforsamling 2019 søndag den 24. marts fra kl. 10:30 – 13:30

Gitte forklarede, at der er sket en fejl i bookingtiden, så vi kun har lokalet til kl. 14:00. Vi drøftede sagen og blev enige om at vi bare kunne starte kl. 10:30 i stedet for kl. 11:00 som vi plejer. Gitte sender nyhedsbrev med indkaldelsen den 19. februar.

Tine har fået en aftale i stand med et oplæg fra Natteravnene. Vi aftalte at de kommer kl. 12:00 og får ½ time hvorefter vi spiser.

Følgende er på valg: Leila, Allan H, Gitte, Per, Allan A. og Lisbeth. Lisbeth modtager ikke genvalg. Hans Henrik har talt med Karina Højvang om at overtage jobbet som kasserer, han kontakter hende igen.

Leila, Allan H, Allan A, Per og Gitte vil gerne genvælges. Toke er på valg som revisor, han modtager genvalg.

6. Nyt fra kasseren: Sjønne forklarede hovedtrækkene i regnskabet og at der ikke bliver et overskud, som kan udloddes. Alle 10x10.000 kr. er udleveret, vi afventer om ”Den omvendte gravhøj” bliver til noget, kommunen har udbetalt 50.000 kr. som er øremærket til projektet.

7. Åbent punkt: Fritidsborger er blevet inviteret til et eftermiddags-seminar i Rørvig om at skabe vækst gennem oplevelser og samarbejde. Gitte er interesseret og forventer at møde op.

8. og 9. Næste møde: 

 

 1. marts kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 2. april kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 3. maj  kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 
Referat fra Bestyrelsesmøde 03.01.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Søren M., Allan H. og Gitte

Fraværende: Per, Annette, Preben og Birthe

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Siden sidst: Søren M. har haft møde med Jesper fra BOK. Vedr. evaluering af Snak & æd arrangementet, blev de enige om at afstemme forventningerne noget bedre til næste gang, så der ikke opstår misforståelser. De talte også om at der kunne arrangeres noget kulturelt i forbindelse med Fællesspisningen i stil med det der sker i Pakhuset. Bestyrelsen syntes det var et godt initiativ. Desuden syntes Søren det ville være en god ide at genoptage et ”bruger råd” bestående af de faste brugere af Aksen. Jesper var åben for det.

På sidste møde omtalte Allan H. nedlæggelsen af Sparekassefonden, og han har nu fået tilsagn om tilskud. Vi skal derfor finde på forslag til forbedringer i byen inden mødet den 19. marts. Gruppen foreslog flere redskaber til Byparken, nyt juletræ ved Aksen, flere julehjerter.

Allan havde et tilbud fra en lokal gartner på et 4 m højt træ med grogaranti til ca. 5.000 kr. Han vender tilbage med flere oplysninger om tilbuddet. Søren spørger Jeanette fra ByLab hvor et juletræ kan stå i forhold til kirsebærtræerne.

4      MPP: Brian fortalte at gruppen fik solgt 92 billetter op til jul ved salg i Centret. Super flot! Nanna står for markedsføring af MPP på hjemmesiden, Facebook og andre medier.

I forbindelse med salget af billetterne, drøftede vi igen, om foreningen kunne undgå at være momsregistreret. Det er meget besværligt for kasseren at skulle holde styr på ind- og udgående momsafregning. Efter råd fra en skattekyndig, besluttede vi sidste år, at alle der købte billetter til MPP skulle registrere sig med navn og adresse, da vi så kunne forsvare at det var en lukket fest og dermed ikke skulle lave momsregnskab. Dengang og nu var der delte meninger om at bruge Conventus. Efter mange kommentarer enedes bestyrelsen om at lade Sjønne undersøge om vi i princippet afholdt en lukket fest sidste år, eller om den egentlig var offentlig, som vi rent faktisk oplyser til både politiet, brandmyndighederne og kommunen. Han undersøger også, om vi derfor skulle have været momsregistreret eller vi kan undgå momsregistreringen hvis vi holder fast ved registreringen af gæsterne. Når Sjønne har undersøgt sagen, indkalder han MPP-gruppen og nogle af medlemmerne af bestyrelsen til et møde, hvor der fastlægges regler for salg af billetter, struktur, ansvar og markedsføring.

Det skal stadigvæk være sjovt at lave MPP og den nye gruppe er kommet rigtigt godt fra start, hele bestyrelsen bakker op om gruppen, vi skal bare have regler og retningslinjer på plads, så der ikke sker flere misforståelser fremadrettet.

5      Nytårskuren: Vi mødes alle festklædte på søndag kl. 9:00 og hjælpes med at lave kaffe, flytte og dække borde. Allan H. sørger for kaffe, hapsere, kage og boblevand foruden glas, dug, servietter, pynt m.v. som sædvanlig😊

6      Generalforsamlingen: Afholdes 24. marts kl. 11:00 til 14:00. Tine havde tidligere foreslået at få Natteravnene til at komme og fortælle om organisationen og opstarten i Asnæs. Hun kontakter gruppen. Hvis vi også kan få SSP konsulenten til at møde op, vil vi kunne få et godt billede af hvad der kommer til at ske omkring de unge i byen og hvordan vi kan hjælpe. Søren kommenterede at han sidder i Odsherred Lokalråd som borgerrepræsentant, hvor også politifolk, ledere af ungeenheden og ældrerådet sidder. Han har derfor mulighed for at tage spørgsmål op i rådet.

             PT har der ikke været hærværk på Fritidsborgers ejendele.

7      Nyt fra kassereren: Regnskabet er færdigt, og bliver afleveret til Sjønne. Han indkalder Toke og Frank til revision af regnskabet. På næste møde skal vi aftale hvordan overskuddet skal fordeles.

8      Åbent punkt: Allan H. fortalte, at det nu er aftalt, at toiletvognen bliver afhentet og kørt til en lade i Høve eller til Brandværnsforeningen i denne måned. Allan A. spurgte om skolen evt. havde brug for flere skaterramper. Tine fortalte, at der var købt ramper til skolen for det beløb Skatergruppen havde fået af kommunen. Hun foreslog at Allan spurgte Birthe på søndag eller på mail, om skolen havde brug for flere ramper.

9      Evt.

10   Næste møde: Mødet blev først aftalt til den 5. februar, men der var ingen ledige lokaler. Gitte har herefter arbejdet på at finde ledige lokaler så følgende dage er nu booket:

               11. februar kl. 19:00 – 21:00 på SKOLEN

               11. marts   kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

               08. april     kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

               13. maj       kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

 
Referat af Bestyrelsesmøde 22.11.18

Deltagere: Preben, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Birthe, Søren M., Allan H. og Gitte

Fraværende: Per, Kirsten, Annette, Hans Henrik og Sjønne 

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Fejl rettet ang. julesokker. Leila og Sjønne har opgaven. Herefter godkendt

3      Siden sidst:

Julefrokost 18. dec.: Allan H. foreslog at vi afholder den i forbindelse med Fællesspisningen. Alle syntes det var en god ide, så Allan vil kontakte Flemming og få reserveret et bord. Gitte laver en indbydelse.

Allan fortalte også at Sparekassefonden skal nedlægges, og pengene fordeles. Leo har inviteret Allan, Sjønne og Søren til at komme med forslag til hvad vi kunne tænke os. Han fortalte også at han har holdt et indlæg om Fritidsborger i Dragsholm Rotary.

MPP: Brian fortalte at gruppen er i fuld gang, og hovednavnet bliver et Pink Floyd band. Det er også aftalt at kun én har det fulde ansvar for pengene, og at der skal være kasseapparater hvor alt skal slås ind. Nanna står for markedsføringen på hjemmeside og Facebook. I julemåneden vil gruppen promovere MPP og sælge billetter i Centret.

Status på Asnæs Bylab: Søren fortalte at ”slangen” ved Storegade flyttes, der kommer nye møbler både foran Aksen og på plænen. Kirsebærtræerne plantes til foråret.

Skaterparken: Tine og Sjønne har fået tilsagn om at skolen kan få pengene fra projektet til køb af skaterbaner. Birthe tager kontakt til Annemarie Donslund omkring det videre forløb.

Plænen: Leila fortalte, at hun nu endelig har fået en kopi af kommunens kontrakt på græsslåning af plænen. Her er det bekræftet, at man ikke kan bestille græsslåning når det er nødvendigt og at der bliver slået græs 16 gange fra 1. april til 31. oktober.

Snak & æd: Søren har ikke fået nogle tilmeldinger fra vores medlemmer om deltagelse i madlavningen og de øvrige opgaver på dagen.

Tine og Gitte tilbød så at hjælpe med at dække bordene. Søren sender besked til Charlotte og Jesper.

Praktisk hjælp til 15. marts: Jesper BOK, har spurgt om praktisk hjælp til et musikarrangement i BOK. Aftenen er dedikeret til Aretha Franklin.

Brian, Preben, Allan A., Søren M., evt. Allan H. samt evt. ægtefæller stiller op.

4      Asnæs tænder julen:

Julemarked på Aksen: Allan, Birthe og Gitte har været til møde med Mette og Jesper fra BOK, og har strikket et program sammen, som starter kl. 14:00 og slutter kl. 16:00 hvorefter der serveres gløgg og kage og vi alle går ud og ser juletræet blive tændt. Opslag kommer op i Centret og andre steder i byen.

Byens juletræ: Sjønne tjekker om lyset virker på træet. Allan har aftalt at Finn kommer i julemandskostume som vanligt.

Julesokker i Centre: Leila og Sjønne fortsætter som nisser😊

Lys i Hjerterne: Annette har indkøbt batterier og flere lyskæder. Vi var ca. 16 personer, som fik klargjort hjerterne 22.11. Tak til de mange frivillige og til Annette for initiativ og forplejningen. Brandværnsforeningen sørger for at sætte hjerterne op i lygtepælene i næste uge. Vi mangler nogle folk til at tænde lysene om søndagen.

5      Nytårskuren: søndag den 6. januar 2019, lokale er bestilt. Søren M. kontakter Henrik Pohl som kan fortælle om projektet: ”Del din passion med andre og mød nye mennesker”. Ellers kører arrangementet som vi plejer. Søren M. og Allan H. skriver sang og lidt om året der gik.

Tine foreslog besøg af natteravnene. Måske en god ide til Generalforsamlingen. Tine tager kontakt til dem og hører om de har lyst til at komme til GF. 

6      Generalforsamlingen 2019: søndag den 24. marts. OBS!! (Er booket)

Aksen er booket af biblioteket både den 10. og den 17. marts 2019. kl. 11:00 – 14:00

7      Nyt fra kassereren: Udgifter til strøm på plænen var større end sidste år. Brian forklarede den mulige sammenhæng.

8      Åbent punkt: intet

9      Evt. Toiletvognen, hvor kommer den hen? Allan spørger Annette hvad aftalen var med Brandværnsforeningen 

10   Næste møde:   torsdag den 3. januar kl. 19:00 til 21:00 salen i Aksen

 
Referat af Bestyrelsesmøde 22.10.18

Deltagere: Preben, Leila, Sjønne, Brian, Lisbeth, Hans Henrik, Søren M., Kirsten og Gitte

Fraværende: Per, Allan Slimak, Allan A., Tine, Birthe og Annette.

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Siden sidst: Opfølgning på flg.:

Livet omkring Fritidsborgen/ omtale i Nordvestnyt, TV Øst.

Sjønne har haft positiv kontakt med Ungeenheden og SSP. Pressedækningen var fin, men ser forældrene til de unge den? På mødet aftaltes det at vi skal anmelde hærværk hver gang. Leila føler sig utryg pga. chikane fra unge der kører op i indkørslerne ved hendes hjem. Søren M. sidder i Lokalrådet, vil tage problemet med hærværket og chikanen op i det forum. Sjønne sætter hegn op og lukker det med strips. Bliver de brudt - anmelder vi det til politiet. Han deltager i næste møde med Ungeenheden og SSP.

Michael Piil Vicevært? Michael vil gerne holde orden i Borgen. Bestyrelsen takker for tilbuddet, og håber det også omfatter affaldssækken og de udendørs ting vi har stående. Sjønne kontakter Michael.

Møde med teltgruppen? Kirsten mente vi bør revurdere tovholderrollen. Brian mente mødet burde udskydes til foråret. Vi aftalte at indkalde til et møde med gruppen og evt. nye frivillige efter GF, så er MPP også mere aktuel.

Appén Min Landsby: Hans Henrik og Søren M. aftaler et møde om struktur m.m.

Andet?? Skatergruppen fik forlænget fristen for tilskuddet, Birthe sagde ja til at få ramper opstillet på skolen, Søren M. skriver til kommunen og spørger om vi må bruge pengene til ramper på Sydskolen.

Ta-det-let-dag og museumsbesøg: 48 prs. spiste tarteletter og kom rundt på museerne. Vi fik 6 nye medlemmer. De 3 museer fik hver 3.000 kr. God omtale i avisen. Fine billeder på FB.

ActiveGamer: Vi donerede 2.000 kr. til begivenheden. Man havde nogle udfordringer i starten med strømmen, men ellers gik det fint.

Snak og Æd 27. nov.: Arrangeres sammen med BOK. Der er brug for flere frivillige. Birthe tilbød sin hjælp. Søren M. laver et oplæg, som Gitte bruger til et nyhedsbrev og på FB.

MPP: fredag den 31. maj + lørdag den 1. juni 2019

Brian oplyste, at den nye gruppe består af: Betty, Jette Sloth, Allan fra Tuse, Michael Piil og ham selv. Han efterlyste en ny hjælpegruppe fra bestyrelsen. Vi blev enige om at MPP-gruppen fordeler opgaverne først, skulle der være ”huller”, udarbejdes en liste over de opgaver, som ikke kan klares af gruppen, så må vi se på hvordan de kan løses. Søren M. foreslog at Jesper, BOK kunne kontaktes omkring de administrative opgaver.

 

4      Kulturnat 26. oktober 2018. Sjov på Karossen v/Kirsten! Hvem hjælper? Nogle Café borde kan lånes i centret, skal bæres over til Karossen. Sjønne mente det nemt kunne arrangeres. Der er 30 siddepladser. Traktørerne er to herrer, som synger viser og fortæller historier.

5      Jul hos Fritidsborger:

Julemarked på Aksen: Allan Slimak, Brithe, Annette, Leila og Gitte mødes med Jesper og Mette fra BOK den 30. okt. om et fælles arrangement.

Byens juletræ? Koordineres i forhold til hvad vi aftaler med BOK. Sjønne tjekker om lyset virker på træet. Hvem kontakter Finn (Julemand)? Annette/Allan??

Julesokker i Centret? Leila og Sjønne fortsætter som nisser😊

Lys i Hjerterne? Annette ville kontakte brandværnsforeningen og bestille batterier og evt. købe nye lyskæder, som afgiver et bedre lys.

6      Nytårskuren: søndag den 6. januar 2019, lokale er bestilt. Søren M. kontakter Henrik Pohl som kan fortælle om projektet: ”Del din passion med andre og mød nye mennesker”. Ellers kører arrangementet som vi plejer. Hvem skal udnævnes til Fritidsborger af 1. grad? Kom med bud til formanden. Søren M. og Slimak digter en sang.

7      Nyt fra kassereren: Vi har en problematik omkring bogføringen, da indbetalingerne fra stadeholderne er bogført to gange. Først i Conventus ved fakturaudskrivningen og derefter når stadeholderne har indbetalt fakturaen til banken. Hans Henrik og Lisbeth kigger på det.

8      Åbent punkt: Kirsten havde spørgsmål fra vores el-mand ang. el på plænen. Brian tjekker hvad prisen er for at få konstant strøm på 25 amp. Og hvad udgiften for at få 125 amp til MPP så vil komme op på.

9      Evt. Vi har fået vores egen nøgle til Aksen, Slimak eller Sjønne opbevarer den. Søren M. mindede om at der stadig er brug for indsamlere til Dansk Flygtningehjælp den 4. nov.

10   Næste møde:   mandag den 22. november kl. 18:30 til 20:30 salen i Aksen

 
Referat af Bestyrelsesmøde 24.09.18

Deltagere: Allan Slimak, Preben, Allan A., Leila, Tine, Sjønne, Brian, Lisbeth, Hans Henrik, Søren M. Birthe, Kirsten, Annette og Gitte

Fraværende: Per.

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Høstmarked 2018: Blev godt afviklet, fint overskud. Arrangementet i Forsamlingshuset var en god afslutning bl.a. for de frivillige, skal dog justeres næste år, og behøver ikke være samme menu. Vi kunne lukke staderne kl. 15:30, så teltgruppen bl.a. kunne nå at få de fleste telte ned. Madteltet kunne sælge det sidste øl fra fustagerne lidt billigere i den sidste ½ time osv.

Løbeklubben skal kontaktes for at vi kan få en bedre dialog. Annette og Allen tager kontakt til foreningen.

4      Livet omkring fritidsborgen. Borgen og vores ting bliver ødelagt. Vi er nødsaget til at finde på noget, ødelæggelserne er blevet for meget. Kan vi lave god kommunikation med de unge ved simple regler? Vi drøftede mulighederne. Konklusion: Sjønne prøver at sikre tingene bedre ved hjælp af hegnene og overvejer kommunikationen med de unge.

5      Teltgruppen – Skal vi samle Teltgruppen til en snak dels om praktiske ting ifm. ex. høstmarked og dels hvordan vi holder styr på materialerummet i borgen?

Vi overvejede forskellige muligheder for at samle Teltgruppen. Michael Piil har tilbudt at holde styr på Fritidsborgen, hvilket bestyrelsen var glade for. Sjønne fortalte, at Fritidsborger har modtaget to store telte, som hans forældre ikke synes de har brug for mere.

6      Ung i Odsherred holder LAN party i hallen den 5.-6. okt. Ansøgning om sponsorat til ”Actice Gamer” v/Ung i Odsherred. Vi drøftede forslaget og blev enige om at vi gerne ville støtte det, men syntes man også skal gå til Idrættens venner, da målgruppen skal dyrke idræt og hører under idrætsforeningernes regi.

7      Sidste af 10x10000 - museumsbesøg suppleret med tarteletdag. Afslutningen kunne ske i Aksen med lune tarteletter. Sjønne taler med museerne og Jesper, BOK, og kommer med et forslag til en lørdag i november.

8      Muligt samarbejde med “Del din passion med andre” - se bilag… Søren M. fortalte om projektet og om hvordan vi kunne støtte det. Kirsten foreslog at vi talte om det ved Nytårskuren. Gitte kan lægge opslaget på hjemmesiden.

9      Landsindsamling til Dansk Flygtningehjælp: Vi støtter med bl.a. at lægge et opslag på hjemmesiden. Indsamlingen foregår den 4. november.

10   App’en Min Landsby: Søren M. og Kirsten fortalte om mødet og mulighederne i Appen. Hans Henrik mente der vil blive et stort arbejde med at opdatere oplysningerne. Han lovede at se på hvad der kunne blive lagt ind fra foreningerne i Asnæs.

11   Kulturelt netværk i Asnæs: Jesper, BOK bliver tovholder. Både museumslederne og foreninger bakker op om samarbejdet. Kunne blive til 3-4 møder om året hvor alle mødes. Går fint i spænd med Landsby-Appen og de muligheder den byder.

12   Siden sidst: Brian foreslog noget nyt: Musik i Asnæs med en koncert med et Pink Floyd kopiband som skal koster 35-40.000 kr. Vi drøftede mulighederne og Brian vender tilbage med et konkret udspil.

MPP mangler at blive afsluttet, Brian indkalder den nye MPP-gruppe hurtigst muligt.

13   Kulturnat 26. oktober 2018. Kirsten fortalte at vi ikke kan låne Savklingen i år. Hun har allerede booket to kunstnere, der synger viser og fortæller gode historier. Vi skal finde et lokale til dem imellem kl. 21-23. Søren M. undersøgte om Aksen kunne bruges, men den er optaget. Vi skal finde et tomt lokale i eller omkring centret.

14   Nyt fra kassereren: Regnskabet fra Høstmarkedet er ikke helt færdigt.

15   Åbent punkt: Julebelysningen i hjerterne var lidt for svage. Annette kontakter brandværnsforeningen ang. nye batterier eller prøver at finde en bedre type lyskæde.

Møde med nye borgere lørdag den 6. oktober: Lisbeth og Gitte repræsenterer Fritidsborger.

16   Evt.

17   Næste møde:   mandag den 22. oktober k. 19:00 til 21:00 i Aksen

 
Referat af Bestyrelsesmøde 27.08.18

Deltagere: Jesper fra BOK, Søren M., Hans Henrik, Leila, Preben, Kirsten, Per, Lisbeth og Gitte.

Afbud: Allan A., Per, Sjønne, Slimak, Annette, Birthe, Tine,

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt 

3      Siden sidst: Kirsten har været i Odder til byfest i sin sommerferie. Den måde de havde arrangeret det på kunne vi måske kopiere lidt fra. Hele byen var lukket med loppemarked, øl- og madtelte, lokale råvarer, butikkerne havde boder og der var musik og dans om aftenen. Forslaget kan komme på dagsordenen til næste møde.

Søren fortalte, at firmaer og andre i byen har sponseret hele 9 kirsebærtræer til at plante foran Aksen mod Storegade, i forbindelse med By-Lab projektet. Søren foreslog, at også Fritidsborger sponserede et træ, sponsorbeløbet er på 2.500 kr. forslaget blev vedtaget.

Søren har måske et nyt mål for Rejseklubben. Han har talt med Natasja fra kommunen, som tilfældigvis kommer fra Swerin i Nordtyskland. Hun har tidligere været guide i byen, og syntes det kunne være sjovt at lave en tur med Rejseklubben. Søren undersøger priser m.m.

4      Høstmarked 2018: Gitte forklarede hvad der er på plads og hvad der manglede, og bad om hjælp til at sætte flyers på bilerne lørdag den 8. sep. Preben tilbød at klare opgaven. Leila tilbød at stå i centret og sælge ”grisebilletter”. Er der en eller to andre, som vil være med til opgaverne vil det være rigtigt godt. Kontakt Preben og Leila. Flyers ligger i bageriet.

Kirsten fortalte at der kommer ansigtsmaling igen, børnehaven holder åbent til legeplads og toiletter, spejderne kommer også i år, det samme gør dagplejen, men der kommer ingen Moon-cars alligevel.

Søren er i gang med årets vinetiket og har besluttet, at det bliver med Fritidsborgers logo.

Allan har styr på morgenmad, frokosten og kagerne til eftermiddagskaffen sammen med Annette. Bannerne er sat op og Karin kommer og holder høstgudstjeneste.

5      Kulturnat 26 okt. Kirsten og Bente vil undersøge hvilken form for underholdning der skal være i Savklingen i år. Emnet kommer på dagsordenen til næste møde.

6      Nyt fra kasseren: Regnskabet fra MPP er afsluttet og har heldigvis givet et overskud på 58.000 kr. Kirsten spurgte om den nye gruppe har haft møde, da det jo er vigtigt at vide om der kommer et MPP i 2019? Det var der ingen som vidste.

7      Åbent punkt: Jesper fortalte, at biblioteket var i dialog med Sydskolen om udsmykning af facaden på Aksen ind mod parkeringspladsen. Den trænger til at blive meget mere synlig. Han fortalte også, at der kommer en ny fællesspisning ”Snak og æd” som bliver et samarbejde imellem biblioteket og fritidsborger tirsdag den 27. november. Middagen vil foregå i forsamlingshuset i stedet for biblioteket som sidste år. Her bliver brug for frivillige til at dække bord, rydde af osv. da der ikke er penge til personale.

Biblioteket i Nykøbing har i flere år afholdt et sommermarked i Rørvig. Ud over at sælge bøger, foregår der en hel masse andet. Jesper fortalte, at han havde en ide om at lave et julemarked i Asnæs som kunne foregå i biblioteket, og spurgte om vi kunne have lyst til at samarbejde om det. Vi syntes alle at ideen faldt helt i tråd med vores arrangement ”Julen kommer til byen”. Det vil give god mening at lave f.eks. juleklip, dekorationer, synge sange, høre historier og meget andet jule-relateret, og slutte af med at tænde juletræet og få gløgg og æbleskiver. Finn (julemanden) kunne få lov til at gå rundt og hygge imens😊

Vi aftalte at lave en lille arbejdsgruppe bestående af bl.a. Jesper, Allan (Slimak), Leila, Gitte og gerne flere fra bestyrelsen f.eks. Annette og Birthe – Hvad siger I?

Søren og Jesper talte også om at Røde Kors og Fritidsborger samt andre foreninger kunne samarbejde om at lave en cafe i bibliotekets foyer f.eks. Søren Bays Cafe med billeder fra byen. Holger Pedersens datter Sille Oline Høyer, rekonstruerer gamle fotos. Jesper kunne se glasplader med negativer på væggene. Cafeen kunne være åben en gang om ugen 

8      Evt 

9     Næste møde: mandag den 24. september kl. 19:00 – 21.00 i Aksen lille lokale.

 
Referat af Bestyrelsesmøde 19.06.18

Deltagere: Brian, Allan Slimak, Søren M., Leila, Annette, Birthe, Tine, Preben, Kirsten, Lisbeth og Gitte. Afbud: Hans Henrik, Allan A., Per og Sjønne

 

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Siden sidst: Velux Fonden har nu lavet en pulje til ældre aktive borgere. Vi talte om at få flere redskaber sat op i parken og Gitte tilbød at kontakte Ole Holst fra Ældresagen om samarbejde. Birthe har fået 2 mål fra fodboldklubben til skolen. For at de kan bruges af elever og lærere, skal der findes en løsning på hvor de kan stå og hvordan de kan låses inde. Det førte til en drøftelse af hvordan man kunne lære de unge at rydde op efter sig. Der har været en del uro på bakken og i byparken i dagene op til MPP. ARKI-LAB og Ungehuset arbejder på at byen bliver et læringsrum. Måske det kan hjælpe på den lange bane😊

Herefter fik vi besøg af Jesper Berthelsen, ny leder af BOK (Bibliotekerne i Odsherred Kommune). Han fortalte hvordan bibliotekerne er i dag og at han gerne vil have dem endnu mere integreret i de lokale samfund. Omkring Aksen og projektet med ARKI-LAB om pladsen foran Aksen, synes han, at projektet også skal tænke rundt om hjørnet og foran indgangen, da den side af huset er meget anonymt og svært at få øje på fra indkøbscentret.        Jesper fortalte også, at der er afsat ”kultur-penge” til bl.a. musikarrangementer rund omkring i kommunen. Søren M inviterede BOK til at deltage aktivt i til et introduktionsmøde om appen ”Din Landsby”, som kan samle alle foreninger og kulturtilbud under samme by og kommune. Søren og Gitte sender invitationer ud til foreningerne og booker salen i Aksen til mandag den 27. august kl. 19:00.

 

4      MPP status/afvikling/hvad nu 2019: Med rigtigt godt vejr blev MPP igen en succes. Bestyrelsen drøftede de mange opgaver og problemer der har været undervejs bl.a. omkring salg af billetter over nettet via Conventus. Det vigtigste er nu at få afklaret om vi kan blive ved med at undgå at betale moms. Vi aftalte at spørge kommunen om råd, da de har ansatte, som rådgiver foreningerne. Birthe lovede at tage kontakten til kommunen.

 

5      Høstmarked 2018: Gruppen består af Allan, Kirsten, Brian, Sjønne og Gitte.

Kirsten fortalte, at SFO ønsker at lave Mooncar-løb, vi overvejer hvordan det kan lade sig gøre. Allan fortalte, at Brian fra SuperBrugsen har foreslået at invitere brugsens medlemmer til grillfesten på Høstmarkedet. Men sidste år var det ret koldt, så mange forlod pladsen tidligt. Efter helstegt pattegris til Fællesspisningen i tirsdags, spurgte Allan om Flemming kunne overtage opgaven. Det var han interesseret i. Dermed kan vi måske spare at leje det store telt. Høstmarked-gruppen arbejder videre med ideerne.

 

6     Nyt fra kasseren: Lisbeth afventer stadigvæk både fakturaer og donationer fra MPP før hun kan afslutte regnskabet og få et overblik over om projektet gav overskud.

7      Åbent punkt: Intet ekstraordinært.

8      Evt. Leila har igen haft problemer med at få kommunen til at slå græsset. De havde fået en ny regel om først at slå den når den var 8-9 cm høj. Det er ikke muligt at spille krolf i så højt græs, så efter megen tovtrækkeri og en opringning til borgmesteren, bliver problemet med reglen taget op i byrådet. Godt gået!!

 

9     Næste møde: mandag den 27. august kl. 17:3019:00 i Aksen. Herefter er der Informationsmøde om den nye app ”Din Landsby”. Invitation udsendes senere.

 
Referat af Bestyrelsesmøde 08.05.18

Deltagere: Brian, Allan Slimak, Leila, Annette, Per, Tine, Preben, Sjønne, Lisbeth og Gitte.

Afbud: Søren M., Hans Henrik, Birthe, Allan og Kirsten

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Siden sidst:

Rent i Byparken: Preben og Gitte samt 7 andre ryddede op i parken og blev enige om at det ikke umiddelbart blev nødvendigt at gøre mere. Jens tilbød at komme forbi engang imellem og skuffe ukrudt i det nye bed med de små buske vi plantede forrige år, resten holdes rimeligt af Vej og Park dvs. Hedeselskabet. Grillen er blevet installeret af Paw (nabo til Byparken) og klar til brug.

Fritidsborger Nord?! Sjønne fortalte om en person i Nykøbing, som vil oprette en forening som vores og kalde en Fritidsborger Nord. Vi har meddelt at de skal tage et andet navn, så ikke der kommer til at ske misforståelser.

Danmark spiste sammen: Kommunen havde fået 10.000 kr. af organisationen: Folkebevægelsen mod ensomhed. Biblioteket BOK stod for tilmeldingen. Der var ca. 45 mennesker en del gengangere fra Fællesspisningen. Allan talte med bibliotekets personale om at arrangementet ligeså godt kunne have foregået i Forsamlingshuset. Hvis der kommer et nyt arrangement næste år, vil de overveje forslaget.

Alt det andet: Kim og Jens har gået toiletvognen grundigt igennem for at se hvor meget der skal renoveres. Et toilet og noget af gulvet skal skiftes. Det er også nødvendigt at få en VVS-mand til at se på hele installationen. Sjønne lægger en forespørgsel ud på FB om der findes en VVS’er, som vil kigge på den.

Søren M. har været til 2 møder og har sendt følgende referat:

 1. Asnæs Bylab: 
  Der var styregruppemøde/interessentmøde i den forgangne uge og der tegner sig nu to byggeprojekter: Ét på Plænen og et foran Aksen! Projekterne bliver af en størrelse på henholdsvis cirka 400.000 og 600.000 kroner. Det er to flotte projekter, synes jeg, som Arkilab godt kan være bekendt! 
  På Plænen bliver der etableret en “hænge-ud-trappe” på skrænten ved Svømmehallen. Den vil kunne bruges som siddemøbel til enhver tid og især i forbindelse med Open-Air-Bio eller lignende. Der etableres derudover tre store trampoliner til fri anvendelse.
  Foran Aksen kommer vi til at opleve en del af “egne gamle tanker” ske fyldest, når græsplænen bliver til en anvendelig ‘park’ med mulighed for at tage ophold o.s.v. Jesper fra Biblioteket ser gerne, at Foyeren på Aksen får liv og åbnes op. Måske med noget frivillig cafélignende aktivitet!!! Man må knibe sig i armen :)

  2. Lokaldemokratiudvalget:
  Jeg sidder som ‘borger’ i Lokaldemokratiudvalget! Det tegner spændende og lige nu er vi ved at arrangere Folkemøde i Odsherred. Det finder sted ugen inden Høstfesten, lørdag den 8. september på Vig Rytmiske Højskole. Sæt kryds i kalenderen for en god oplevelse.
  Der er ansøgningsfrist for tilskud til lokaldemokratiske initiativer ude i lokalområderne inden længe - og mit forslag er, at Fritidsborger søger om penge til at sætte en APP i søen i Asnæs og Omegn. APP’en hedder “Min Landsby” og har stort potentiale for at samle og fremvise al lokal foreningsaktivitet, så man kan overskue, hvad der sker i ens lokalområde. Måske kan I nå at drøfte dette på bestyrelsesmødet. Jeg skriver gerne ansøgning - sammen med formanden - på vegne af foreningen...se evt. på www.minlandsby.dk 

Bestyrelsen syntes begge dele lød meget lovende og at det vil være en god ide at Søren skriver en ansøgning om minlandsby.dk.

Rejseforedraget var rigtigt godt, familien fortalte levende og med masser af billeder. Arrangementet tiltrak ca. 40 deltagere hvoraf vi fik 10 nye medlemmer.

4      Jubilæumsarrangementerne status: Arrangementet i ZOO Odsherred blev en succes med ca. 50 børn og 50 voksne og fik 20 nye medlemmer. Vi mangler et arrangement for museerne, men det må vente til efter sommerferien. De 5000 kr. til Ungehuset kan indgå i Skaterparkprojektet.

5     MPP status: Bestyrelsen drøftede billetsalget og vores kontakt til Vigfestivallen, som har godkendt vores forslag til samarbejde. MPP gruppen mødtes efter bestyrelsesmødet, derfor kunne gruppen ikke svare på hvad status var pt.

6     Høstmarked 2018: Gruppen består af Allan, Kirsten, Brian, Sjønne og Gitte.

Sjønne fortalte at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til Kultur- og Brandingpuljen til støtte for kulturaktiviteter i Odsherred. Den bør vi søge. Gitte tjekker hvad reglerne er, og overvejer hvad vi kan søge om. Se vedhæftede betingelser fra kommunen til jeres inspiration.

7     Nyt fra kasseren: Alt ok

8      Åbent punkt: Brian fortalte, at han kan få ”Fru Jensens Band” for 8.000 kr. til en Bypark-fest f.eks. den 4. eller den 11. august. Bestyrelsen syntes det lød godt og bad Brian gå videre med projektet.

Sjønne fortalte, at vi støtter arrangementet ”Stafet for Livet” den 18.-19. august med opsætning af telte, bannere og toiletvogn.

Sjønne foreslog også at lave et arrangement f.eks. en gåtur i anledningen af kronprinsens fødselsdag den 26. maj. Gitte mente det ville være en god ide at slå det sammen med indvielse af grillen i Byparken. Sjønne og Gitte aftaler nærmere ang. arrangementet.

9     Evt. og Næste møde: onsdag den 20. juni kl. 17:00 – 19:00 i Fritidsborgen.

Husk kalenderen til mødet så vi kan fastlægge efterårets møder.

 
Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2018

Deltagere: Brian, Kirsten, Leila, Annette, Hans Henrik, Tine, Preben, Birthe, Sjønne, Lisbeth og Gitte.

Afbud: Søren M., Per, Allan Slimak, Allan

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen valgte følgende med applaus:

Formand Allan (Slimak) Haslund

Næstformand Søren (Sjønne) Jørgensen

Kasserer Lisbeth Funk (kun 1 år mere)

Sekretær Gitte Werner Laursen 

4      Siden sidst: Allan har haft et møde med Jesper fra BOK, som gerne vil komme til et af vores bestyrelsesmøder, så vi kan finde en samarbejdsform. Bibliotekerne i DK har lavet en ”Vi spiser sammen” dag den 24. april som har samarbejde med ”Folkebevægelsen mod ensomhed”. Flemming skal lave maden, det skal foregå i Aksen, vi er blevet bedt om at hjælpe til med borddækningen og oprydningen. BOK står for invitation, betaling osv. Birthe, Allan og hvis Kirsten har fri kan hun også. Andre foreninger er også blevet spurgt. Vi afventer udspil fra BOK.

5      Nyt fra Projektgrupperne:

MPP: Brian fortalte, at vi havde Hjælpermøde i søndags i Ungehuset. Vi var 20 personer, det var de ”gamle, trofaste” der mødte op, så der blev hurtigt dannet grupper og hjælperne fordelte sig, hvorefter man aftalte nærmere hvem der var ansvarlig osv. Siden har flere meldt sig, så vi nu er oppe på ca. 30 hjælpere.

Brian skal have møde med Hørve fritidscenter om de vil deltage og sælge maden.

Annette fortalte, at hun har spurgt Brian (Superbrugsen) om det var muligt at få ”annonceret” MPP ud til medlemmerne. Det har vi fået tilsagn om. Hans Henrik sender et link.

Vi talte også om hvorvidt 7.-9. klasserne kunne tænke sig at hjælpe til med rengøring af pladsen og toiletterne mod et fast beløb til deres klasse. Birthe undersøger og vender tilbage og eleverne er interesserede.

Salg af billetter ligger nu på MPP hjemmesiden, og den virker.

Flere bestyrelsesmedlemmer ville gerne printe plakaten ud og formidle den i egne arbejdsområder. Gitte skriver til Claus og indkalder til møde på mandag den 16. april.

Kirsten fortalte, at hun sidder med på Vigfestivallen og at den nye ledelse er lydhør for et samarbejde med MPP. Vi skal komme med et oplæg. Bl.a. kunne vi sætte et telt op hvor VF kunne promovere sig og evt. lave konkurrence med udlodning af billetter. På sigt kunne vi købe bands sammen. Kirsten laver et oplæg til på mandag.

Vi blev enige om at hjælpere har gratis adgang når de udfører et stykke arbejde.

Skaterparkprojektet: Tine fortalte, at projektet har ligget stille af mange grunde men at de har 43.000 kr. fra Lokaldemokratipuljen, som skal bruges inden 01.09.18 ellers går pengene retur til puljen. Hun foreslog at høre Jeanette fra Bylab, om hun kunne lave en midlertidig ansøgning til kommunen om opsættelse af træramper ved tennisbanen. Birthe forklarede at det også var muligt at opsætte dem på skolens store legeplads. Tine spørger Søren Myrup som jo nu sidder i udvalget, hvad der er smartest.

Jubilæumsprojektet 10x10.000 kr.: Sjønne fortalte at ZOO får 10.000 kr. mod gratis indgang til 25 familier, som alle skal melde sig ind i Fritidsborger. Alle billetter nu udleveret. Aftalen med museerne i byen er ikke på plads endnu. Ungehuset mangler at få 5.000 kr. Annette foreslog at skaterramperne går med ind i projektet.

Kreativitet på kryds og tværs i Aksen - Drop Ind Café: Grethe Larsen har lavet en god succes, med ca. 25 deltagere hver gang. Til efteråret vil hun prøve at få undervisere udefra, der kan inspirere og vise nye teknikker. En god historie til avisen.

6     Nyt fra kasseren: Intet nyt

7     Åbent punkt: Brian er interesseret i at lave 2 sommerfester i Byparken, men det kræver meget arbejde, og nogle frivillige. Vi tager det med på næste møde.

Gitte fortalte, at første oprydningsaften i Byparken bliver onsdag den 18. april kl. 17:30 – 19:30 herefter skal vi finde en dag til at indvie den nye grill 

Projekt ”Løb for livet” som Kræftens Bekæmpelse laver over hele landet den 18. og 19. august og som den lokale afdeling er ved at få kørt i gang. Vi hjælper med logistikken, Sjønne er med i gruppen, men der er brug for flere hjælpere.

Leila var blevet spurgt om hvorfor flagene ikke var sat op i anledningen af påsken. Nogle borgere tror det er Fritidsborgers opgave. Garderforeningen består kun af 2 medlemmer, så de har sagt fra, Spejderne kan ikke hjælpe. Det forlyder at Grundejerforeningerne undersøger andre muligheder.

Annette fortalte om hendes tanker med at lave en ”foreningernes dag” over en fredag/lørdag, hvor alle foreninger i vores område kunne udstille og vise hvad de kunne tilbyde

8     Næste møde: tirsdag den 8. maj kl. 19:00 – 21:00 i Aksen

Hans Henrik foreslog, at vi ved næste møde aftaler for en længere periode. Husk derfor kalenderen til næste møde.

 
Referat af Bestyrelsesmøde 27.02.18 i Aksen.

Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Allan Slimak, Sjønne, Lisbeth og Gitte.

1      Godkendelse af dagsorden: den normale udgik. Kun to punkter GF og MPP på grund af SuperBrugsens 110 års jubilæum, som bestyrelsen var blevet inviteret til kl. 19:00.

2      Godkendelse af sidste referat: Ingen indkomne rettelser emnet blev ikke drøftet.

3      Generalforsamling det praktiske: Hele bestyrelsen møder kl. 10:00 og sørger for at stille borde klar, køre service ind i lokalet til den efterfølgende frokost. Kirsten og Leila kører køkkenet, Lisbeth og Hans Henrik tager imod betalende medlemmer. Allan og Søren laver beretningen klar. Vi prøver at sælge MPP billetter og forklarer hvordan det foregår.

10X10.000 kr. jubilæum: Sjønne fortalte, at der stadigvæk mangler at blive uddelt 10.000 kr. til Zoo dyrepark og til museerne i byen. Vi har endnu ikke fået en aftale om hvordan vi kan afholde en ZOO-DAG for lokalbefolkningen? Kunne f.eks. være lige efter påske. Vi ønsker at få fat i et andet publikum end sædvanligt. Det samme gælder museerne.

Stafet for livet har bedt Fritidsborger om hjælp til logistikken omkring løbet, der afvikles 18.-19. august 2018 på plænen. Skal der stilles telte op, hvem hjælper med det? toiletvognen gøres klar, hvem gør det. Vi vil gerne have flere detaljer på hvad opgaven går ud på, så Allan kontakter gruppen igen.

4      Markedsføring af MPP: Hans Henrik fortalte at den første billet er købt via Fritidsborgers hjemmeside. Gitte har lagt musikprogrammet ind på både hjemmesider og begge Facebook-sider. I alt har vi ”ramt” ca. 7.000 på FB via mange venlige mennesker, der har delt opslaget på deres egne sider. Ugeavisen Odsherred har i denne uge været så venlige at skrive en artikel om MPP programmet. Fra medio marts skal der meget mere gang i annonceringen. Der bør også indkaldes til et hjælper-møde. Gitte sender en mail til Brian, Jimi og Claus om de kan finde en dato og om hvordan vi får fat i de hjælpere, som ikke står i Conventus.

Kirsten foreslog, at vi opretter en fælles ”messenger-gruppe” på FB, hvor vi kan udveksle ideer, indkalde til møder og holde hinanden orienterede om hvem der gør hvad. Hvad siger jer i MPP gruppen til den ide?

5      Næste møde: Bestyrelsen konstituerer sig efter GF og aftaler nyt møde herfra.

 
Referat af Bestyrelsesmøde 29.01.18 i Aksen.

Deltagere: MPP-gruppen: Brian, Jimmi og Claus samt bestyrelsesmedlemmer: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth og Gitte.  

Afbud: Sjønne, Søren M. og Annette.

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Nyt fra MPP:  Arbejdet er godt i gang og alle bands er booket, budgettet blev fremlagt for bestyrelsen. Opgaverne og udfordringerne blev drøftet. Hans Henrik erindrede om at alle, der vil købe billet, skal registreres som medlem, for at vi ikke skal betale moms. Det er en stor udfordring, der skal formidles på den rigtige måde. Efter nogen drøftelse blev det aftalt at Slimak, Kirsten, Allan, Hans Henrik, Lisbeth og Gitte mødes den tirsdag den 6. februar i Aksen og udarbejder en markedsføringsplan for MPP inkl. betalingsdelen og bliver samtidig tovholder på den del af opgaverne. Interesserede hjælpere kan komme ind i ledergruppen.

4      Siden sidst: Slimak fortalte, at Brugsen fik nyt inventar til cafeen i sidste uge, og at vi har fået alle de gamle borde og stole. Samtidig har han fået tilbudt 15 bænke/borde-sæt til 200 kr. pr. stk. De er i pæn stand og kan stables. Bestyrelsen blev enige om at købe dem. Kirsten foreslog at vi kontaktede Vigfestivallen om samarbejde omkring diverse inventar.

Landsbymakeover: Gitte ønskede ikke at søge i år, da MPP er vigtigere at bruge tid på. Det blev foreslået at By-Lab projektet, kunne søge puljen. Tine foreslog, at By-Lab også kunne konstruere skaterbaner i træ, og dermed kunne pengene fra Skaterbaneprojektet bruges.

Kreativitet på kryds & tværs i Drop In Cafe blev introduceret af Grethe Larsen gennem Fritidsborgers hjemmeside og via nyhedsbrev. Det foregår hver anden tirsdag i januar, februar og marts. Ved de to gange i januar kom der over 25 personer pr. gang.

5      Nyt fra Projektgrupperne: Polen-turen er aflyst på grund af forskellige årsager.

6      Nyt fra kasseren: Mange har betalt kontingent efter at Hans Henrik udsendte mail fra Conventus med opfordring til også at melde sig til Generalforsamlingen.

7      Åbent punkt: Per fortalte om sine ideer til udsmykning af bakkerne omkring Asnæs og Veddinge. Der er meget historie i landskabet. Han arbejder videre på ideerne og kunne kontakte Geopark Odsherred, når prototypen er klar.

Næste møde:  tirsdag den 27. februar fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 

 
Referat af Bestyrelsesmøde 12.012.17 i Aksen.

Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Sjønne, Søren, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth, Annette og Gitte. Gæst: Jeanette fra arki-lab.  

Afbud fra MPP-medlemmer.

1     Godkendelse af dagsorden, godkendt

2     Godkendelse af sidste referat, godkendt

3     Nyt fra MPP: Der er ikke sket noget siden sidst. 

4     Orientering fra arki-lab vedr. (Pakhus)/Varehuscafeen.

Søren og Jeanette orienterede om udviklingen omkring huset ved stationen, som vil kunne lånes ud til kostpris. Projektet søger penge til at lave en cafe, primært for de unge, men også for resten af byen. Det skal være et godt ”Vente-sted” uden voksenovervågning.  

Midler søges gennem Projekt Underværker, Real Danica. Biblioteket, Ung i Odsherred og Gymnasiet forventes at bliver partnere. Søren syntes projektet ville have godt af at få Fritidsborger med i opstartsfasen.

Produktionsskolen kunne sælge morgenmad/sandwich. Kirsten spurgte om hvem der havde det forkromede overblik. Søren håbede at Ung i Odsherred fik en koordinator til projektets fremdrift.

Jeanette forklarede at de var halvvejs i projektet, som overordnet set handler om at skabe uderum i byen. Ultimo januar skal endelige tegninger være klar. Der er 1 mill. Kr. i den del af projektet, som arki-lab står for. Kommunen og ministeriet er interesseret i at det fortsætter, men pengene skal findes først, f.eks. fra LAK-puljen.

Sjønne kom med en ide om at gymnasiet kunne stå for driften, f.eks. i 3. g. som samfundsopgave og forståelse for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Bestyrelsen drøftede mulighederne omkring fundraising, man overvejede primært lokale aktører som Sparekassen, Lions, SEAS-NVE, Vig-festival og GF-forsikring. Bestyrelsen enedes om at Søren fortsætter i projektets hovedgruppe.

5     Siden sidst:

Udlodning af foreningsmidlerne

Hans Henrik forklarede at 50% af evt. overskud skal udloddes, så hvem skal styre bevillingen? Betingelserne skal være meget konkrete - hvad kan der søges om, hvornår, hvordan osv. Skal stå på hjemmesiden og annonceres. Vi har allerede nogle poster, der skal hensættes til 2 jubilæumsprojekter, som endnu ikke er udbetalt, Skaterbanen og Omvendte gravhøje mangler at komme i gang, men pengene er bevilliget.

Julehjerteprojektet

Projektet kom godt fra start. 25 personer mødte op i Brandmuseet og pyntede hjerterne med plastik-gran og lyskæder. Folk er meget glade, og fortæller det på FB, over 20 kommentarer. Følgende donerede ud over jubilæumsbeløbet: Asnæs Grundejerforening, Ejendomsmæglerne: EDC, HOME, Nybolig og Real Estate samt Cafe Viella. Gitte sender nyhedsbrev med opfordring til at andre firmaer og private donerer de næste hjerter.

Kælder under svømmehallen.

Der skal graves grus og jord ud, vi kigger på det til foråret og overvejer hvad der er muligt at opbevare derinde.

6     Nyt fra Projektgrupperne:

Landsbymakeover: Grillen til Byparken er lagt i depot hos Gitte indtil foråret, hvor hun vil indkalde til Forårsrengøring i parken med øl og grillpølser til afslutning.

Rejseklubben: Søren er i gang med planlægningen, der vil bl.a. blive overnatning i 2 forskellige byer/hoteller.

Høstmarked/MPP:

Toiletvognen skal flyttes, vi kan stille den hos Lissi i Høve. Et dæk er punkteret. Allan og Preben kigger på det (efter hvad jeg forstod) 😊

7     Nytårskuren:

Dato: 7. januar kl. 10:00 – 12:00 sædvanligt traktement. Slimak har ansvaret og uddelegerer opgaverne. Søren/Slimak/Sjønne? Aftaler programmet for dagen (emner til drøftelse med medlemmerne og finder emner til Fritidsborger af 1. grad.

Gitte udsender nyhedsmail, man kan tilmelde sig på Conventus, og betale til marts. Hans Henrik tjekker om det står korrekt i systemet. Gitte er bortrejst på dagen, så en anden bedes referere og tage billeder.

Til orientering: Lokalavisen annoncerer begivenheden.

 8     Nyt fra kasseren: intet, men Sjønne lovede at komme med et bud på året 2017, over/underskud samt hvad der skal henlægges.

9     Åbent punkt: intet

10  Næste møde:  mandag den 29. januar fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 

 
Referat af Bestyrelsesmøde 02.11.17

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 2. november kl. 19:00 i Aksen.

Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Sjønne, Søren, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth, Gitte og fra MPP gruppen Jimmi og Brian. Afbud fra Annette.

1     Godkendelse af dagsorden, godkendt

2     Godkendelse af sidste referat, godkendt 

3     Siden sidst:

Møde med MPP gruppen: Søren og Allan (S) havde et godt møde med gruppen, hvor det bl.a. blev aftalt, at en person fra MPP gruppen altid vil være med til bestyrelsesmøderne, dermed bliver bestyrelsen holdt orienteret om fremdriften i projektet. Jimmi nævnte, at det var svært at få økonomien til at slå til. Musikbudgettet bliver sat ned, så det bedre matcher forventede indtægter. Det blev aftalt at Lisbeth sender regnskabet for 2017 til Gitte, som udsender det sammen med referatet. Jimmi ville gerne vide hvad bestyrelsen havde af forventningerne til MPP. Søren mente at MPP var stor del af Fritidsborger, ved at give overskud kan vi generere noget af overskuddet ud til lokale formål, som MPP gruppen vil være med til at beslutte.

Kulturnatten: Kirsten mente at der var ca. 100 mennesker på besøg i Savklingen. De to musikere spillede god akustisk Irsk musik, og underholdt med anekdoter ind imellem. Arrangementet gav ikke overskud, da ølsalget slet ikke kan dække udgifterne til musikken. Fakler var en dårlig ide, de blæste ud hele tiden.

Allan og Søren sørgede for græskarsuppe med brød ved Bylap-huset til ca. 75 mennesker.

By-møbler sponsorat: Søren fremlagde begrundelse for at Fritidsborger bør støtte de unges udemøbler med 3.000 kr. dette blev bevilliget.

Asnæs By-laboratorium: Søren er kommet med i styregruppen for projektet. Der er mange ressourcer i det. Ambitionerne om at lave ”møbler” i det offentlige rum er en spændende udfordring. Hele byen skal involveres, der skal skabes nye traditioner. Real Danmark har en pulje, der kan søges. Politikerne er meget interesserede.

4     Hjælperfesten: Vi mangler stadigvæk at få fat på mange tidligere og nuværende hjælpere. Gitte udsender nyhedsbrev og lægger på Facebook.

5     10 års jubilæum status:

Polen-turen med lærerne: Søren og Allan (S) samt 3 lærere havde en fantastisk god tur hvor de holdt et oplæg om Odsherred, borgmesteren var også på besøg. Lærerne vil meget gerne af sted med en klasse forhåbentlig til næste år.

Juleudsmykningen med hjerter er undervejs, der arbejdes på et beslag der sættes på hjerterne så de kan hænge på lygtepælene, skal kunne holde i stormvejr. Annette har foreslået at få Brandmuseet til at hjælpe med at sætte dem op. Gitte kontakter Mareianna? om hun stadigvæk vil være med i Juleudsmyknings-gruppen. Dyreparken har lukket for i år, så den må vente.

Museerne: nogle af dem har netop holdt åbent hus i forbindelse med Kulturnatten. Sjønne mente vi sagtens kunne lave en museums-runde-åbning i f.eks. uge 7.  

6    Byens juletræ: Vi var enige om at sætter lys i træet som sædvanlig og tænde kl. 14:00. Allan tilbød at klippe de grimmeste grene væk. Arrangementet som sidste år.

Julesokker og Center juletræ: Sjønne har talt med Henrik Prahl om evt. at bruge et af fodboldholdene til at komme slik i sokkerne. Allan (S) fortalte, at Centrets juletræ tændes 30.11/01.12 så der er brug for hjælp i den forbindelse.

7     Nyt fra Projektgrupperne: Intet

8     Nyt fra kasseren: Høstmarkedet gav et lille overskud inkl. shuttle bussen til skolen.

9     Åbent punkt: Hans Henrik omdelte sit udkast til regler for ”Udlodning af midler”. Vedhæftes referatet, og tages op på næste møde.

Sjønne fortalte at Dragsholm Svømmeklub gerne overdrager rummet under deres klubhus til os. Nu skal vi så finde ud af hvordan vi bedst udnytter rummet. Sjønne lovede at se nærmere på det og holder kontakten.

Næste møde:  Tirsdag den 12. december fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (Salen). 

 
Referat af Bestyrelsesmøde 25.09.17

 Deltagere: Alle 13 bestyrelsesmedlemmer. 

1     Godkendelse af dagsorden, godkendt

2     Godkendelse af sidste referat, godkendt 

3     Siden sidst: bl.a. ansøgning om tilskud fra fodboldklubben.

Gruppen drøftede ansøgningen. Hans Henrik fortalte at vi nok skal overveje at have en deadline i forbindelse med GF, så alle kunne sende ansøgning ind på lige vilkår. Vi kom frem til at give et tilskud på 2.000 kr. mod at drengene kommer om søndagen efter MPP og rydder op.

Søren M. omdelte den nye Fritidsborger - folder, som blev rost til skyerne😊

4     Nyt fra projekterne: Høstmarkedet – evaluering: Dejlig dag, fint vejr, mange besøgende. Kagebordet var sjov og en succes. Folkemødet og bus, vi drøftede muligheder og ulemper. Mikrofonen virkede ikke godt nok, men det gik. Vi havde en udfordring i for få teltfolk, flere havde meldt fra i sidste øjeblik. Kirsten mente hjælperlisten skulle gås grundigt igennem, og måske vi skal ringe til hver enkelt og høre hvad de vil hjælpe med. Desværre ikke nok salg af billetter til Pattegris. Gruppen drøftede om arbejdet var det værd set i forhold til udgifterne. Høstmarked-gruppen ser på mulighederne.

Søren M. syntes det var fedt at vi havde By-Lab projektet med, gav nogle gode dialoger med folk i alle aldre. Polakkerne fik udsolgt af smagsprøver.  

           MPP: Bestyrelsen havde en drøftelse omkring manglende økonomistyring og markedsføringen. Hans Henrik sagde, at Conventus kan håndtere billetsalget så man ikke kan snyde. Bestyrelsen skal have løbende orientering om fremdriften i MPP-2018. Det blev besluttet at Allan (Slimak), Hans Henrik og Søren M. kontakter MPP gruppen for et møde.   

            By-Lab kører fortsat, elever og arkitekter arbejder sammen om at etablere 4 spots i byen, hvor der skal være udemøbler. NV-PRO skulle have lavet møblerne, men de har mange andre opgaver og for få elever. Søren M. spurgte om Fritidsborger kunne være sponsor for en lille del af projektet.

            Skaterparken: Tine erkendte at projektet ligger helt stille. Gruppen er skrumpet og hun har ikke tid til at gøre noget ved det selv. Men der står dog en rampe på bakken.

5     Kulturnatten 27.10.: Søren M. foreslog at vi lavede ”Suppe og dialog” sammen med By-Lab i Pakhuset ved Stationen. Kirsten kontakter Ditlev-Burke om vi kan låne Savklingen ligesom sidste år inden vi planlægger mere. 

6     Hjælperfesten 11.11.: Allan Slimak har aftalt med Go North om at spille til festen, der vil foregå i forsamlingshuset fra 18-24. Flemming har foreslået en menu, Allan vil forhandle lidt. Vi skal være sikre på at alle de trofaste hjælpere bliver inviteret først. Sjønne, Kirsten og Annette sender navne og e-mails til Gitte, som tjekker og laver en samlet oversigt klar til udsendelse af invitationer. Der er plads til 120 personer. 

7     Julen kommer til byen og juleudsmykning? Annette viste en prototype på et julehjerte til at hænge op i lysmasterne. Aktivitetsgruppen for centret vil måske donere 20 hjerter til ophængning omkring centret. Desuden vil de sætte et juletræ op, og lave et juletræstændings-arrangement torsdag omkring 1. dec. Vi kan måske få brandværnsforeningen til at sætte hjerterne op i lysmasterne. Juleudsmyknings-udvalget arbejder videre og indkalder de hjælpere, som har ytret ønske om at være med i udvalget.

8     Datoer for nytårskuren og generalforsamlingen: Nytårskuren bliver søndag den 7. januar og generalforsamlingen søndag den 11. eller 18. marts, alt efter hvornår gymnastikforeningen har opvisningsdag. Gitte undersøger og booker Aksens sal.

9     Åbent punkt: Søren M. søgte indsamlere til Dansk flygtningehjælp. Sjønne havde et forslag til at holde foredrag i Rejseklubben, og sender oplægget til Gitte, som udsender et nyhedsbrev.

10  Nyt fra kasseren: Det ansøgte beløb fra Tuborg-fonden til nye bannere er indsat.

11  Eventuelt og nyt møde: Næste møde torsdag den 2. november fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 04.09.17 i BY-LAB v/stationen.

1      Godkendelse af dagsorden og sidste referat

2      Siden sidst

3      Nyt fra projekterne:

Høstmarkedet – bestyrelsen skal i aktion på dagen

MPP- evaluering

BY LAB og Høstmarkedet?

Conventus – Er Mobilepay klar til brug?

                      10 års Jubilæum: hvad/ hvem mangler?

                      ”Det beskidte dusin”

4      Nyt fra kasseren

5      Eventuelt og nyt møde 

Fremmødte: Allan Slimak, Søren M., Kirsten, Per, Lisbeth, Leila, Allan A, Preben, Hans Henrik, Tine og Gitte

Fraværende: Annette og Sjønne.

Vi startede med at beundre det store arbejde, de unge har lagt i arbejdet med at kortlægge Asnæs gode steder. Søren fortalte og bad os komme med input og sætte små grønne eller blå ”dots” på billeder og udsagn.

Punkt 1: Både dagsorden og referat blev godkendt.

Punkt 2: Fritidsborger havde fået en invitation til at møde kommunens nye borgere. Datoen var blevet flyttet til 28. oktober. Søren M, Lisbeth, Leila og Allan A. tilbød at møde op. Gitte sender besked til Natacia.

Tine fortalte, at der nu står en skater-rampe på bakken ved Sydskolens parkeringsplads. Den blev udloddet fra en klub på Nørrebro, Kbh., og en venlig vognmand tilbød gratis transport. Den er blevet istandgjort og bliver brugt næsten dagligt. Der mangler en skraldespand, som bør sættes op af kommunen, så vi ved at den bliver tømt. I den forbindelse talte Slimak om, at det er en udfordring, at få de unge til at holde Byparken ren ved det nye lille bålsted, også her har vi søgt flere gange om at få en skraldespand sat op. Gitte vil prøve at få hul igennem, ved at møde op i Højby og tale med folkene fra Vej og Park.

Punkt 3: Høstmarkedet: Kirsten forklarede at vi har ledige boder. Nogle af vores faste stadeholdere, har sagt fra enten fordi de har for lidt varer, eller fordi deres partnere/hjælpere skal være med på Folkemødet. Flere politiske foreninger har heller ikke meldt sig af samme årsag. Nogle foreninger kan ikke får hjælpere, måske fordi de også skal være med til Folkemødet. Gitte har udsendt et nyhedsbrev og efterlyst flere stadeholdere.

Ved ”Det store kagebord” vil der være indbagte numre, som refererer til en gave fra nogle af forretningerne i Centret. Kirsten har været på en ny runde og flere har tilsluttet sig vores ide. På butikkernes annoncer op til Høstmarkedet vil det fremgå hvilke forretninger, der har doneret gaver, som vinderen henter i den pågældende forretning. Der kommer også en artikel i avisen og SuperBrugsen sponserer annoncen.

Aftaler: De næste to fredag /lørdag kan alle hente postkort i Bagerbutikken til at sætte på bilerne.

Leila kontakter kommunen ang. græsslåningen  

Lisbeth har bestilt kontanter til 3 pengekasser samt til at betale musikken. Gitte sørger for at indsamle

kontanter og gå i banken med dem i Lisbeth og Sjønnes fravær. Slimak afregner med musikken.

Hans Henrik udskriver medlemsliste som Søren M. administrerer, han tager sig af salg af høstvinen samt kapre nye medlemmer. Polakkerne kommer 4 stk. De to er lærere, som indkvarteres hos lærerne fra Sydskolen.

Hans Henrik har lavet en ny plakat med opfordring om at tilmelde sig. Han laver 10 stk. i A3 og laminerer dem. Vi hænger dem op i det store telt, i egen bod og andre strategiske steder.

Søren M. har lavet udkastet til en plakat med alle ti vinetiketter. Han sørger for at få trykt nogle stykker. 

Hans Henrik udsender via Conventus en opfordring til alle, der har lovet at hjælpe, om konkrete opgaver. Kirsten sender en liste til HH.

MPP: Slimak har talt med Fredslund om en markedsføringsplan, der skal mere styr på den del, bl.a. fordi der blev solgt alt for få billetter. Der bør ikke være underskud, når det ikke var regnvejr. Tine fortalte, at det var muligt at printe flere billetter ud på nettet, end man havde betalt for. Hans Henrik bemærkede at det problem kan Conventus løse. Kirsten mente, at nu hvor Sjønne ikke er med i udvalget, har Fritidsborger ingen viden om hvad der sker i MPP. Bestyrelsen drøftede problemet og blev enige om at invitere MPP-gruppen til et bestyrelsesmøde primo november, hvor vi gerne vil drøfte gruppens visioner, markedsføring og budget for MPP 2018. På næste bestyrelsesmøde fastlægger vi det endelige udspil og indkalder MPP-gruppen.  

BY-LAB og Høstmarkedet: Der er plads i Fritidsborgers bod og Søren står for opsætningen. Plakater med ideer står rundt i byen, de bliver indsamlet og flyttet til Høstmarkedet.  

Mobilepay er klar til brug. Vi har fået et 5-cifret nummer. Gitte forstørrer label, som sættes op ved baren og i Fritidsborgers bod

10 års jubilæum – hvad/hvem mangler:

Sjønnes status over de 10 projekter:
Brandstations åbent hus er afviklet
Musik i byparken er afviklet
Motionsredskab i byparken er sat op
Flagalleen er på plads.
Fri entre til dyreparken er ikke afholdt - jeg forestiller mig i efterårsferien eller næste år
Fri entre til byens museer - jeg forestiller mig i efterårsferien. Jeg kontakter museerne 
Lærer til Polen – Søren Myrup
Ungehuset - jeg har aftalt med Stian at vi finder en aktivitet i løbet af året.
Hjælperfest – Slimak: Dato 11. november i Asnæs Forsamlingshus. Go North kan komme. Gitte/Frank kender til Midnight Shadows, som spiller 60’er musik, tjekker pris og om de har tid. Skal der spyttes lidt i kasse? vigtigt at ”nurse” hjælperne. Kirsten foreslog at en billet skulle koste f.eks. 50 kr. for at få seriøs tilmelding. Liste over vigtigste hjælpere skal udarbejdes inden næste møde. Kirsten undersøger efter Høstmarkedet.  
Juleudsmykning? Bestyrelsen drøftede problemet med juletræet, som nok ikke kan reddes. Skal vi købe nyt og hvor. Hans Henrik foreslog en kontakt, og blev straks bedt om at undersøge mulighederne og priser for et mindre træ. Slimak har kontakt med Karossen om at lave hjerter, som skal sidde i lygtepælene. Vi skal kontakte grundejerne om de vil være med i en ”pasningsgaranti”. 

Punkt 4: Nyt fra Kasserne: alt ok.

Punkt 5: Evt. og næste møde

Gitte har rykket Paw fra NV-pro om hvornår grillen til Byparken er færdig. Lovede den 22. august at kontakte os. Tjekker det op med ham.

Flere medlemmer af foreningen har spurgt om der kommer en ny polen-tur. Søren overvejede spørgsmålet, og foreslog at studieturen skulle klares først, men at han ville melde tilbage i løbet af oktober måned.

Kulturnatten: Slimak spurgte om vi skulle have musik i Savklingen igen. Kirsten tilbød at kontakte firmaet.

Næste møde: 25. september kl. 19:00 – 21:00 i Aksen. 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 19.06.17

 

 1. KONSTATERING AF FREMMØDTE

Afbud: Myrup, Tine, Gitte

Fremmødte: Slimak, Sjønne, Per, Kirsten, Anette, Preben, Hans Henrik, Leila, Lisbeth

 1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN

Godkendt, dog med de sædvanlige småfejl i dagsorden J

 1. SIDEN SIDST

* MPP - hvordan gik det

                 Flot arrangement, dog med noget færre gæster end budgetteret.

Regnskab er endnu ikke færdigt, da de sidste bilag skal på plads. Forventer et mindre underskud.

Afventer MPP gruppens egen evaluering.          

* Landsbymakeover – hvordan gik det ?

Det var endnu en fin dag med 30-40 gæster. God kage og dejligt vejr.

Det er et flot arbejde, som der udført i Byparken igen i år.

Regningen på tømrerarbejder blev noget dyre end forventet. Prisen blev  omkring kr. 17.000,-. Det er nødvendigt, at vi fremover indhenter tilbud fra håndværkere generelt.

                 Skilt til Byparken er fundet. Det er til maling på skolen.

Gitte arbejder med at lave et Pedelhold, som holder lidt øje med vedligehold af parken. Holdet blev døbt ”Det beskidte dusin”.

* BY LAB ( Asnæs grønne centrum) – hvordan går det ?

                 Anette informerede omkring mødet, som blev holdt på Aksen.

Der blev spillet spil hvor vi kikkede på hvor vi brugte vores tid mest i byen. Asnæs er valgt til Odsherred kommunes ”Unge By”. Det er de unge, som skal arbejde med en slags byfornyelse/ny by plan, som skal tage afsæt i byens unge. Byens unge er både de, som bor i Asnæs og de som er her pga. uddannelse. BY LAB går fint i tråd med vores eget projekt ”Asnæs Grønne Centrum. Myrup er med i projektgruppen. Vi var 5 fra fritidsborger, som deltog i mødet. Næste møde er den 29. juni ifm. ”Geopark Festival”.

* Andet  Budgetdialogmøde     

Gitte/Myrup deltog i mødet, men da ingen var tilstede i dag, tager vi det med på næste møde.

Vi har modtaget en ansøgning fra spejderne i Asnæs om bidrag til at forbedre/købe nye telte, som spejderne kan bruge ifm. Landslejren i år.

Vi besluttede at udlodde kr. 5000,- til spejdernes landslejr. Sjønne kontakter spejderne.

 1. CONVENTUS

* hvordan går det?  Det går fint. Alt er bogført. Godt råd til vores nyhedsbreve generelt:

OBS. ”Støt foreningens arbejde – bliv medlem” – lidt praktisk om hvad man gør.

Vi er nu registreret med 216 medlemmer. Det går fint fremad.

Mobile pay: forventer at det er på plads i løbet af juni måned.

 1. NYT FRA PROJEKTGRUPPERNE

Intet nyt

 1. 10 ÅRS JUBILÆUM

* den videre plan:

                 Hjælperfest – bliver 11.11. i forsamlingshuset.

Udendørs motionsredskab – Er købt ind. Romaskinen er i Byparken. Rene Voss vil gerne sørge for det praktiske arbejde omkring støbning og sættes i gang. Anette kontakter RV i hans egenskab af medlem i Asnæs Erhvervsråd og om de kunne være interesseret i, at deltage med andre opgaver og udstyr.

Gratis adgang til ZOO – har ikke hørt fra Joan. Sjønne tager kontakt.

Gratis adgang til Museerne – er ikke i gang. Kunne være i efterårsferien.

                 Flagallé – er afsluttet. Fantastisk. Er i ugeavisen i denne uge.

Hjælp til lærertur – Myrup har gang i den. Inkvarteringen foregår privat ifm. med de polske lærers deltagelse i høstmarkedet. Genvisit i slutningen af september.

                 Ungeklubben – Stian/Sjønne har kontakten om en aktivitet.

                 Åbent hus hos Brandvæsnet – er afsluttet.

Juleudsmykning i byen. – timer lys . Anette undersøger pris på et hjerte hos Karosssen. Hvad koster en lyskæde ?

Musik i Byparken - er afsluttet. Det gik rigtigt godt. Mellem 250 og 300 gæster deltog. Regnskab viste et overskud på kr. 5000,- Arbejder på en ny dato.               

 1. HØSTMARKEDET

Planlægningen er i fuld gang.

Vi har talt om at bruge teltet til banko om onsdagen i samarbejde med Idrættens Venner. Ungehuset kunne bruge torsdagen hernede.. Anette taler med Stian og Idrættens Venner.

OBS flyers her og på folkemødet i Jyderup

I år bliver der ”Brugsens kagebord”     

Vi må være på børnehavens legeplads og fodboldbane. Vi har spurgt fodboldklubben om de vil stå for en fodboldturnering.

 1. Nyt fra Kasseren – det ser fint ud.
 1. ÅBENT PUNKT

Vi talte om betaling af moms ifm. vores arrangementer og hvordan andre foreninger gør. Vi blev enige om at spørge andre og senere tage en snak med Toke Persson.

                 Sjønne spørger Else omkring

                 Slimak spørger gymnastikforeningen

                 Kirsten spørger Fårevejle Boldklub.

 1. EVT. OG NÆSTE MØDE

Hans Henrik har fundet 4 hegn, som står i klubhuset.

Hans Henrik søger for at de bliver hentet og leveret ved Borgen.

Kirsten har fundet nogle 800 lts. og affaldsstativer, som vi kan få gratis. Kirsten kontakter Brian og hører om han kan hente dem.

Vi skal lave nogle nye foldere. Myrup reviderer folderen. Skal være klar til høstmarkedet.

Udlodning fra Spillehallen.dk afgøres efter den 1. juli 2017. Vores ansøgning ligge hos SKAT.

Næste møde 04.09.2017 i Borgen.

 
Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling og bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 på Aksen.

Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Lisbeth, Per, Kirsten, Hans Henrik, Søren og Gitte

Fraværende: Preben, Tine og Allan A.

 

Ekstraordinær Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent: Søren Myrup
 2. Valg af referent: Gitte Laursen
 3. Vedtægtsændringer: En deltager mødte op ud over ovenstående medlemmer af bestyrelsen. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
 1. Eventuelt. Intet.

Søren takkede for god ro og orden. Herefter gik vi over til bestyrelsesmødet.

 

Dagsorden Bestyrelsesmøde: 

1      Godkendelse af dagsorden og sidste referat – godkendt

2      Godkendelse af sidste referat - godkendt

3      Konstituering

4      Siden sidst

5      Nyt fra projekterne

6      Åbent punkt

7      Nyt fra kasseren

8      Eventuelt og nyt møde

 

Punkt 3: Konstituering:

Efter flotte anbefalinger fra bestyrelsesmedlemmerne blev følgende konstitueret:

Formand Allan Haslund

Næstformand Søren Jørgensen

Kasser Lisbeth Funck

Sekretær Gitte Werner Laursen

Samtidig bød vi Hans Henrik Jørgensen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

 

Punkt 4: Siden sidst:

Vi er inviteret til budgetdialogmøde 17.05. med Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Inden mødet er det vigtigt at inddrage borgerne om hvad de vil med deres by. Sjønne foreslog at vi udsender et nyhedsbrev om det. Søren M. og Gitte tager med til mødet i Odsherred Teater.  

 

Landsbymakeover: Ved kaffe/kage arrangementet fandt vi ud af, at kommunens nye tiltag med et folkemøde, kommer til at foregå på Musikhøjskolen på samme dag, som vi har Høstmarked. Bestyrelsen talte om hvordan vi kunne markedsføres os på folkemødet.

Skovstien er ryddet for træer og grus kommer torsdag formiddag. Hans Henrik udsender mail til alle hjælpere i Conventus. Der kom flere nye torsdag aften. Vi var 14 hårdt arbejdende have/skovfolk. Allan vil tale med tømmeren om at lave simple træningselementer/fitnessting langs med, og oppe på bakketoppen.

Søren mente at vi skulle huske at tage hensyn til alt der nu er i gang hvor folk har været meget indstillet på at få tingene til at hænge sammen omkring Asnæs Grønne Centrum. Kommunen er sammen med Arki-lab i gang med at give børn og unge medansvar for udviklingen af byen, det skal også tænkes ind i helheden.

Oprydning og plantning af påskeliljer er i fuld gang i Byparken, som skal være flot og klar til 20.05.

Landsbymakeover konkurrencen afsluttes med dommerrunde 01.06. hvor vi får besøg kl. 14:40 – 15:25 hvor vi skal præsentere stiprojektet. Gitte er tovholder på dagen.

Geo-cykel-legebanen skal indvies 08.06. og kommunen har spurgt om vi vil være med til at arrangere dagen. Vi aftalte at Gitte skriver tilbage for at høre hvad og hvordan vi kan hjælpe.

Asnæs Grønne Centrum holder workshop 07.06 fra kl. 15:30 – 17:30. Målet er at udpege byudviklingen og hvad det egentlig er vi har brug for her i byen.

Mødet foregår på Savklingen. Søren, Sjønne, Leila og Lisbeth sørger for arrangementet.

 

Punkt 5: Nyt fra Projekterne:

Musikprojektet i Byparken 20. maj: Brian og Michael er tovholdere. Festen starter kl. 15:00 – 18:00. Telt/pavillon stilles op som scene, salg af øl og vand samt grillpølser. Toiletvognen er ved at være klar efter reparation, køres til parken og tilsluttes kloak efter aftale med børnehaven. Gitte udsender Nyhedsbrev i ugen op til samt på Facebook.

Motionsredskaber til parken: Det billigste Sjønne har fundet var en romaskine i stål til 13.000 kr. – rabat = 11.000 kr.

Opretning af flagallé: 100 huller repareret. Mange har bemærket det, ser godt ud.

Åbent hus i Odsherred Brandvæsen: 20. maj kl. 9:00-13:00 Sjønne har kontakten. Skal omtales i nyhedsbrevet sammen med byfesten i Byparken.

Støtte til Polen-tur til lærerne: Søren har holdt møde med Birthe. Skolen indlogerer gæsterne fra Polen til Høstmarkedet. Turen til Polen bliver efter Høstmarkedet. Søren kan leje en minibus hos NVPRO. Lærerne laver endelige planer.

Gratis entré til Odsherred Zoo: Afventer svar. Talte om 100 fribilletter/Åben hus dag/ noget for noget, vigtigt at vi får fat i en ny målgruppe. Der tænkes videre på den rigtige løsning.

Gratis entré til museerne: Venter til efteråret.

Hjælperfesten: skal ligge efter Høstmarkedet. Allan snakker med Flemming om mulighed for enten den 28.10 eller 11.11.

 

MPP: Lisbeth spurgte om byttepenge og antal kasser, og om der var solgt billetter. Sjønne undersøger sagen. Hans Henrik og Jimmi skal skrive ud til hjælperne men HUSK ALLE!

Oprydning ved Borgen: Vigtigt, ser ikke godt ud. Lave oprydningsdag med trailere og stærke mænd inden MPP løber af stablen. Sjønne spørger Michael og Brian. Vi overvejede et planke-hegn eller et byggehegn. Hans Henrik har kontakt til en klub, som har fået nogle byggehegn gratis.

 

Høstmarkedet: Kirsten fortalte, at børnehaven har fået rådighed over parkeringspladsen foran til cykellegebane. De vil gerne være med til Høstmarkedet.

Høstvinen: Søren og Allan tænker en plakat med alle 10 vinetiketter. Allan bestiller vin, Søren undersøger hvilke unge kunstnere, der bliver udpeget.

Markedsføring: Gitte har lagt begge arrangementer ind i Odsherredkalenderen og på TV-Øst Guide.

 

Punkt 6: Åbent punkt: Hans Henrik omdelte en seddel med opfordring til at melde sig ind. Vi kan modtage pengene og give det hele til Hans Henrik, så taster han ind i Conventus og indsætter pengene i banken. Del dem ud til Fællesspisning, Byfesten, MPP m.v.

 

Kirsten oplyste at trægulvet til det 49 m2 store telt er nu klar. Pris ca. 5.500 kr.

 

Punkt 7: Nyt fra kasseren. Intet ud over omtalte under MPP.

 

Punkt 8: Evt. og Næste møde:  Mandag den 19. juni kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen.

 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 13.03.17

Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Preben, Lisbeth, Per, Annette, Søren og Gitte

Fraværende: Kirsten, Tine og Allan A.

Gæster: Hans Henrik Jørgensen 

 1. Konstatering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 1. Generalforsamlingen.  Opgaverne fordeltes således:

Dirigent og fotograf: Søren Myrup

Referent: Sjønne

Dirigent i køkkenet samt indkøb: Leila

Registrering af medlemmer og modtagelse af kontingent: Lisbeth og Hans Henrik

Bestyrelsen møder kl. 10:00 dørene åbnes kl. 11:00.

Afhentning af nøgle på biblioteket: Allan (Slimak)            

 

Hans Henrik gennemgik ændringerne til vedtægterne og pegede især på § 8 ang. revisorer. Han forklarede, at det var nødvendigt med to revisorer og foreslog Toke, som er godt inde i moms- og skatteregler. Frank blev sidste år valgt til revisorsuppleant, han er villig til at stille op som revisor i år. Der skal vælges en for 2 år og en for 1 år.

 

Sjønne fortalte, at han har talt med en registreret revisor om hjælp til at vi gør tingene rigtigt, og har fået et tilbud på 3.500 kr. + moms. Bestyrelsen godkendte tilbuddet. 

 

Hans Henrik oplyste, at der lige nu er registreret ca. 120 medlemmer, men kun ca. 60 medlemmer har tilmeldt sig generalforsamlingen. Da der kræves 2/3 medlemmer for at kunne godkende vedtægtsændringerne, skal der sikkert indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den blev fastsat til onsdag den 3. maj kl. 19:00. På den ekstraordinære generalforsamling skal der kun være stemmeflertal for at vedtægterne kan godkendes.

 

Søren M. havde indhentet et tilbud fra Apricore om en ny hjemmeside til MPP i samme system og vil være i subdomæne med Fritidsborger.dk. Inkl. alle rabatter koster det på ca. 20.000 kr. + moms + driftsudgifter. Bestyrelsen overvejer tilbuddet.

Sjønne skriver ud til alle, der har foreslået ideer til jubilæumspakken 10x10.000 kr. 

 

Evt.  Asnæs Grønne Centrum: Søren fortalte om det første møde med alle de inviterede interessenter. Mange at de inviterede ledere af institutionerne var mødt op samt to politikere Gitte Hededam og Helge Fredslund. Der var en god stemning og måske kommer der flere penge ind i projektet, nu hvor kommunen også kender til projektet.

 

Nyt møde: onsdag den 3. maj fra kl. 19:00 - 21:00 i Aksen efter den evt. ekstraordinære generalforsamling.

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 09.02.17

Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Preben, Tine, Lisbeth, Per, Kirsten og Gitte

Fraværende: Annette, Søren og Allan A    Gæst: Hans Henrik Jørgensen

 1. Konstantering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 3. Siden sidst:
 • Ansøgning fra MPP vedr. hjemmeside: Vi blev enige om at Allan skriver til Brian at ansøgningen er godkendt. Søren Myrup bedes kontakte Apricore om at lave et tilbud på en hjemmeside i samme system og stil som Fritidsborgers.
 • Landsbymakeover, oplæg fra Tine: Oplægget blev godkendt. Gitte sender ansøgningen til kommunen. Tine laver desuden ansøgninger til Lokaldemokratiudvalget i samarbejde med Gitte.
 • Brainstorm ny køreplan: Søren, Sjønne, Tine og Annette har inviteret en mindre kreds af interessenter til området for projektet: Asnæs Grønne Centrum.

Mødet bliver søndag den 5. marts i Asnæshallen fra kl. 10:00-12:00. Hvor de store brikker bliver lagt. Herefter bliver et bredt udsnit inviteret til den 2. april.                                            

4. Conventus: Der er nu oprettet 188 medlemmer. Nets har godkendt os til at modtage indbetalinger. Hans Henrik og Gitte retter hjemmesiden til inden nyhedsbrevet med indkaldelse til Generalforsamlingen sendes ud, senest 18. februar. Mobilpay er stadig lidt kompliceret, men der er oprettet en konto i banken. Hans Henrik, Lisbeth og Toke sørger for at få det skattemæssige på plads i systemet.

5. Nyt fra projektgrupperne: Tine fortalte, at Skatergruppen fysisk har været ude og måle arealet op til Skaterparken, den bliver ca. 800 m2. Høstmarked-gruppen starter op med første møde 27. marts, Gitte indkalder.

6. 10 års jubilæum i 2017: Per forklarede sin ide med endags busture for bl.a. dem, der ikke har bil, turene kunne gå til spændende steder på Sjælland, forår og efterår.

Bestyrelsen drøftede de mange øvrige forslag som ”Jubilæumsgruppen” havde opdelt i 3 grupper: Hvad der kunne lade sig gøre for under 10.000 kr. hvilke der blev dyrere og dem der næsten ingen penge kostede. Juleudsmykningen stod højt på ønskelisten, her foreslog gruppen, at Fritidsborger kunne donere et fast beløb de næste 3-4 år til projektet. Vi besluttede at Jubilæumsgruppen laver en liste over de 15 bedste forslag og sender dem til hele bestyrelsen, som herefter stemmer om hvilke der får penge. Listen skal sendes ud inden næste bestyrelsesmøde.

7. Generalforsamling 2017 søndag den 19. marts fra kl. 11:00 til 14:00

På valg er: Leila, Slimak, Lisbeth, Gitte, Per, Allan A.

Hans Henrik havde gennemgået nogle af paragrafferne, og mente at flere opgraderes til nutiden, samt at der skal være en bestemmelse om at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om hvad overskuddet skal bruges til. Indkaldelsen udsendes som nyhedsbrev senest 18. februar. Sjønne forklarede, at der sidste år er brugt penge på at få lagt strøm ned på plænen og at vi har modtaget 50.000 kr. fra kunstrådet til den ”omvendte gravhøj”. Overskuddet 2016 forventes at blive på omkring 15.000 kr. Hans Henrik går vedtægterne igennem og kommer med et oplæg til ændringer på næste møde.

8. Åbent punkt: Allan oplyste, at Centret afholder fastelavn søndag den 26. februar. Da flere bestyrelsesmedlemmer ikke havde mulighed for at hjælpe, foreslog Hans Henrik at vi benytter os af Coventus og spørger dem, som har givet tilsagn om frivillig hjælp. Gitte skriver på hjemmesiden og Facebook, at Fritidsborger deltager med hjælp ved tøndeslagningen.

9. Evt.: Leila har opdaget uvedkommende indtrængning i Fritidsborgen, hun foreslog at nøglecylinderen blev udskiftet. Preben tilbød at skifte den samt købe 6 nye nøgler.

Nyt møde: mandag den 13. marts fra kl. 19:15-21:15 i Aksen. 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 12.01.17

Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Sjønne, Leila, Preben, Tine, Annette, Allan A og Gitte

Fraværende: Lisbeth, Per og Kirsten

Gæster: Hans Henrik Jørgensen

 1. Konstantering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 3. Siden sidst:

Nytårskuren. Stor succes med 101 fremmødte inkl. journalist fra Nordvestnyt. Tipskuponen en god ide, og brainstormingen gav mange ideer til nye aktiviteter i 2017. Gitte sender nyhedsbrev ud og lægger forslagene på hjemmesiden samt Facebook.

Landsbymakeover: Ny runde i nye former, Tine og Gitte møder op på mandag.

Brainstorm om parkområdet på bakken: Ny køreplan, bestyrelsen drøftede mange muligheder, vigtigt at få fat i de rigtige aktører. Skolen, børn og unge skal høres, hvad kunne de tænke sig? Søren M, Tine, Sjønne og Annette mødes og planlægger et stort forårsmøde, hvor alle interessenter inviteres.

 1. Conventus: Hans Henrik fortalte at der nu er 171 medlemmer registreret. 35 af dem har sagt ja til at være hjælpere. Han har grupperet dem under MPP og Høstmarkedet. Mobilpay er endnu ikke muligt, Hans Henrik undersøger hvad der skal til. NemID er ved at være på plads.
 1. Nyt fra projektgrupperne: Sjønne arbejder på sponseringen for MPP. Gitte mente det snart er tid til at sætte produktion af de nye bannere til Høstmarkedet i gang, vi har tilsagn om 8.000 kr. fra Tuborgfonden. Sjønne foreslog at vi kunne få trykt reklame for MPP på bagsiden. Gitte undersøger om det er muligt samt pris.

Polenturen bliver ikke til noget i 2017.

 1. 10 års jubilæum i 2017: De mange forslag fra Nytårskuren blev drøftet, hvilke var nyskabende? Forslagene skal være i tråd med Fritidsborgers formål, og dem, der kom med forslaget skal være med til at udføre dem. Vi aftalte at Gitte udsender et nyhedsbrev med opfordring til at komme med andre forslag, som kan udløse op til 10.000 kr. til en nyskabelse i byen. Bestyrelsen beslutter hvilke projekter, der kommer i betragtning.

Allan A. foreslog at lave et cykelløb i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse som hedder Træd-til 2017. Løbet foregår i hele landet 26.08, for Odsherreds vedkommende bliver det under Geopark-festivalen. Allan kontakter 4540 ang. Lammefjordløbet samt VHG/Hørve Cykelklub for at høre om de har lyst til at være med i projektet.

Sjønne og Brian vil lave musik i Byparken lørdag eftermiddag den 20. maj. Go North kommer og spiller. Vi sælger øl, vand og pølser til arrangementet.

Søren M. havde forslag til at gå videre med ideen om at lave udveksling af elever på 8. – 9. klassetrin med skolerne i venskabsbyen i Polen. Han foreslog at leje en minibus og tage lærere med på studietur derned. Fritidsborger betaler så bus og overnatninger, skolen/kommunen betaler lærernes løn.  De betaler selv fortæring m.m.

 1. Generalforsamling 2017 søndag den 19. marts fra kl. 11:00 til 14:00

På valg er: Leila, Slimak, Lisbeth, Gitte, Per, Allan A.

Ændring af vedtægterne: Hans Henrik har nærlæst og talt med eksperter, han fortalte at formålet med foreningen er ok, men vi skal have beskrevet processen for hvordan og hvor meget vi udlodder af overskuddet hvert år. Hans Henrik og Søren M. udarbejder ændringerne inden næste møde i februar. Søren laver regnskabsopgørelsen. Gitte udsender nyhedsbrev med indkaldelse til Generalforsamling senest den 18. februar.

Vi drøftede også om der skulle være noget musik eller anden underholdning, ekstra forplejning el.lig. men endte med at vedtage, at alt skulle være som det plejer.

 1. Åbent punkt: Bestyrelsen vedtog at fejre hjælperne med en Hjælper-fest, som skal afholdes inden generalforsamlingen.
 1. Evt. og nyt møde:  Torsdag den 9. februar fra kl. 19:00-21:00 i Aksen. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 13.12.16

Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Sjønne, Lisbeth, Leila, Preben, Tine, Kirsten, Gitte og Per

Fraværende: Annette og Allan A.

Gæster: Brian (MPP) og Hans Henrik Jørgensen

 1. Konstantering af fremmødte:
 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 3. Siden sidst: Brian var inviteret til at fortælle om status for MPP. Billetprisen bliver sat lidt op, og fredag bliver ikke gratis mere, men hvis man har betalt for lørdagen, kan man komme gratis ind om fredagen. Budgettet er på 493.000 kr. Der er pt. solgt 100 billetter. Hjælpere har stadigvæk gratis adgang. Mobilpay spiller endnu ikke helt sammen med Sparekassen, man afventer. Ny lov gør, at vi ikke får pengene direkte fra Spillehallen i Asnæs. Sjønne tjekker op om hvordan det kan gøres muligt at få dem, da det er et pænt tilskud til MPP. Sjønne fortalte også, at der bliver udloddet af overskuddet i Fritidsborger-regi. F.eks. 4x5000 kr. som sidste år. Toiletvognen skal have noget af gulvet repareret, og den ene akse skal laves. Slimak tager fat i smeden. Brian lovede at gulvet bliver lavet. Tine fortalte om Brainstormmødet den 29. januar ang. Skaterbanen og hele området på bakken. Alle interessenter skal inviteres, heriblandt: Sydskolen, Ungeenheden, Hallerne og Børnehaven. Søren M. laver oplæg til indkaldelsen. Sjønne booker lokale Hans Henrik bemærkede at fundraising-gruppen skal søge Nordea Fonden, her er størst chance for at komme igennem.
 1. Conventus: Hans Henrik demonstrerede systemet, og gruppen drøftede mulighederne. Gitte mødes med H.H. på tirsdag ang. medarbejdersignatur hos Nets samt hæfter systemet sammen med hjemmesiden og udsender et nyhedsbrev, der skal opfordre folk til at oprette sig i systemet.
 1. Nyt fra projektgrupperne: intet på bedding.
 1. Nytårskuren søndag den 8. januar fra kl. 10 -12: Arrangementet kører som sædvanlig, med borddækning, kaffe, brød, champagne og kransekage. Vi møder kl. 9:00. Søren M. laver slideshow klar til videre forarbejdning hos Slimak og Sjønne, da han er forhindret i at komme. Vi aftalte, at de fremmødte skulle være med til at inspirere og beslutte hvad vi skal lave i anledningen af 10 års jubilæet. F.eks. 10 nye aktiviteter i byen, der hver får op til 10.000 kr. at arbejde med.
 1. 10 års jubilæum i 2017: se punkt 6.
 1. Åbent punkt: Per foreslog en bustur i Odsherreds bjerge. Godt forslag til punkt 6. Tine fortalte om en opslagstavle ang. Skaterbanen i Brugsen. Slimak fortalte, at der nu er 180 julesokker, det største antal siden starten, men at det kniber med at få dem tømt.
 1. Evt. og nyt møde:  Torsdag den 12. januar fra kl. 19:00-21:00 i Aksen. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 15.11.16 i Aksen

 Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Sjønne, Lisbeth, Leila, Preben og Tine

Fraværende: Kirsten, Gitte, Per, Annette og Allan A.

Gæster: Maria Kimer og Hans Henrik Jørgensen 

1.+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt

 1. Siden sidst: Skatergruppen(Maria og Tine): havde deltaget i fundraisermøde den 8. okt. 2016, som var arrangeret af Odsherred Kommune. Ideen med mødet var at blive guidet ud i, at søge de rigtige steder ud fra den rigtige projektbeskrivelse. Der var feed back på projektbeskrivelsen, hvor der blev givet råd til hvad der var godt og hvad der var mindre godt. Et af de råd, som blev givet var at projektet skal formuleres mere bredt og rumme flere aldersgrupper, områder m.m.om muligt. Vi konkluderede efterfølgende at sadle lidt om og inviterer til brainstorm for alle, som kan have interesseret i, at få gjort noget ved hele området fra Bobjergcentret til Plænen. Vi vurderede, at følgende kunne have interesse i, at deltage: naboer, Bobjergskolen, Børnehaven, Dagplejen, Svømmeklubben, Hallen, Odsherred Kommune, Asnæs Forsamlingshus. Odsherred Gymnasium, NV Pro, SSP, Tennisklubben, Centerforeningen, Finn Madsen(repr. for Lejerbo), Circle K, Klaus Andersens svigersøn og sikkert flere. Myrup tager initiativ til formulering af invitation inden jul. Vi håber, at en sidegevindst ved at udvide projektet kunne være, at der kommer styr på de unges fredagsbar på bakken ved svømmehallen.

Foreningsregnskab(Hans Henrik): Hans Henrik har siden sidst haft kontakt til revisor og skatteekspert omkring vores vedtægter. Vores vedtægter skal omformuleres og skatteeksperten laver et forslag til nye vedtægter , som vi skal have nærlæst snarest muligt. (Som arrangør skal vi også have en forsikring, der dækker bestyrelses- arrangøransvar samt løsøreforsikring. Vi mente at vi var dækket ind, men tjekker det lige for en sikkerheds skyld – hvem gør det ?).

Vi besluttede, at sætte Conventus i gang, som er IT-system, som over 1000 foreninger i DK bruger til at holde styr på medlemskartoteket, indbetalinger af kontingent, betaling til arrangementer og meget andet. Pris kr. 6000,- pr. år for drift og vedligehold.

Myrup har deltaget i Lokaldemokrati-tænketank-møde den 26. oktober arrangeret af Odsherred Kommune. Kommunen er glade for så langt den synes vi er noget i Odsherred mht. frivillige og lokaldemokrati. Der er lavet en flot folder, som beskriver udviklingen. Der arbejdes videre på at udvikle lokaldemokratiet.

 1. Nyt fra projektgrupperne:
  1. MPP: Sjønne kunne fortælle at musikprogrammet er lagt fast. Der tages entre både fre- og lørdag. Der er lavet budget og det forventes et overskud, som i 2016. Det blev aftalt at bestyrelsen ønsker en kort orientering om gruppens arbejde på bestyrelsesmøderne. Sjønne invitere gruppen.
  2. Kulturnatten: Leila og Lisbeth sørgede for græskarsuppen, der som sædvanligt gik som varmt brød. De kunne godt have tænkt sig, at der havde været nogle foldere, som kunne være delt ud. Arrangementet på Savklingen gik rigtigt godt. Det anslås, at omkring 200 gæstede spillestedet i løbet af aftenen
 2. Julesokker og Byens juletræ:
  1. Der er skabt kontakt til Centerforeningen og der har været lidt skriveri i aviserne omkring julesokkerne og hvor man kan afleverer den m.m. Leila er på alle søndage ifm. uddelingen af gaverne i sokkerne. Er der andre som kan ? Det er hver søndag fra kl.12 til 14 på Centertorvet.
  2. Annette skal kontakte Rideskolen, hvor julehestene plejer at komme fra. Myrup sender julesange til Sjønne som sørger for kopier til juletræstændingen. Træet tændes ca. kl. 14.00. Optoget starter fra Bobjergcentret kl. 14.00. Slimak kontakter julemanden.
 3. 10 års jubilæum i 2017:
  1. Venter til næste møde pga. tidsnød.
 4. Nytårskuren 2017:
  1. holdes den 8. januar 2017 på Aksen. Nærmere aftales på næste møde.
 5. Åbent punkt - intet
 6. Nyt fra kasseren – intet nyt.
 7. Evt. og nyt møde
  1. Vi har været indstillet til ”Home-Prisen”, men den fik vi desværre ikke.
  2. Maria Kimer deltog på vegne af fritidsborger.dk ved uddelingen af årets ungekulturpris. Vi havde givet kr. 5000,- som sponsorat.
  3. Bestyrelsen inviterede sig selv til fællesspisning tirsdag den 6. december 2016 i forsamlingshuset. Tilmelding hurtigst muligt til Sjønne. Leila taler med Flemming i forsamlingshuset omkring forhåndstilmelding.
  4. Nyt møde holdes den 13. december 2016 kl. 19.00 på Aksen. Slimak booker og sørger for nøgle.
 
Referat fra bestyrelsesmøde 29. sep. 2016

Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Lisbeth, Leila, Kirsten, Preben og Gitte

Fraværende: Annette, Tine, Søren (Sjønne) og Allan A.

1.+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt

 1. Siden sidst: Vi havde besøg af Hans Henrik, som har stor viden omkring foreningsregnskab og vedtægter. Han foreslog bl.a. at vi laver en fond, og ændrer vedtægterne så de passer til den nuværende forenings aktiviteter, desuden kan vi søge om momsfritagelse til de enkelte arrangementer som MPP og Høstmarkedet. Som arrangør skal vi også have en forsikring, der dækker bestyrelses- arrangøransvar samt løsøreforsikring. Vi mente at vi var dækket ind, men tjekker det lige for en sikkerheds skyld.

Hans Henrik fortalte også om et IT-system, som over 1000 foreninger i DK bruger til at holde styr på medlemskartoteket, indbetalinger af kontingent, betaling til arrangementer og meget andet. Vi talte om, at det kunne være smart at folk kunne købe billetter til f.eks. MPP på vores hjemmeside, men før det er muligt skal vi have en aftale med Nets (NemID) som koster ca. 2800 kr./år. Søren foreslog at kontakte Jacob, som har lavet vores hjemmeside. Jacob overvejer at lave et betalingsmodul til systemet, der også kan håndtere medlemskartoteket. Ungdomsskolen bruger det til registrering af medlemmer.

Konklusion: Hans Henrik kontakter folk, som har særlig forstand på moms og skattedelen, og kigger på mulighederne for at danne en fond. Søren går vedtægterne igennem og kontakter Sjønne, der også skal ind over dem.

Allan fortalte at vi var blevet inviteret til Lokaldemokrati-tænketank-møde den 26. oktober. Vi aftalte at Søren tager til mødet og ser hvad vi kan få ud af det.

Gitte fortalte at kommunen nu har godkendt Skaterbanens placering ved tennisbanen, som skater-gruppen selv havde foreslået. Samtidig har bestyrelse modtaget et katalog med udendørs fitness-redskaber, som kan placeres imellem Byparkområdet og Skaterbanen og dermed være med til at skabe en spændende og aktiv helhed sammen med den nye cykellegebane.

 1. Høstmarkedet kort evaluering: Kirsten fortalte, at der var stort set samme antal stadeholdere som sidste år. Dagen blev godt besøgt. Vejret var igen med os og hjalp på salget af øl og vand m.v. Overskuddet var i samme niveau som tidligere. Masterne bør flyttes ind til træerne én gang for alle og så må vi fremover indrette pladsen efter dem, det er for bøvlet at få dem flyttet frem og tilbage.  

I forbindelse med Høstmarkedet havde vi besøg af polakkerne, der havde smagsprøver i boden med Fritidsborger, de var glade for at være her. Samtidig havde Søren og Birthe fra Sydskolen en god dialog med de inviterede lærere fra Szklarska Poreba og en hyggelig københavnertur inden de tog hjem alle sammen. Dialogen gik ud på hvordan vi kan lave kultur-udveksling med skolebørn fra de ældste klasser imellem byerne.

 1. Nyt fra projektgrupperne: MPP: Den nye projektgruppe har haft opstartsmøde den består bl.a. Lisbeth, Allan, Sjønne og Hans Henrik m.fl.
 1. Kulturnatten fredag den 28. oktober: Leila lovede endnu engang at lave græskarsuppe, bare nogle kommer henter gryden hos hende. Vi skal stå i centret fra 18:00 – 20:00.

Kirsten undersøger om vi kan låne Savklingen. Her vil vi prøve at få noget akustisk musik i tiden 21:00 – 22:30. Dørene åbnes kl. 20:30. Vi sælger øl og vand.

 1. 10 års jubilæum i 2017: Venter til næste møde pga. tidsnød.
 1. Åbent punkt:
 1. Nyt fra kassereren:
 1. Evt.: Gitte gjorde opmærksom på, at vi skal have plantet lave buske i stedet for de store buske vi rev op i foråret i parken. Hun kontakter Kim, og arrangerer en Havedag, som annonceres på hjemmesiden og Facebook.

Per kom med et forslag til næste tur til Polen, da han har fundet et nyt skønt område i nærheden af vores foretrukne steder.

 1. Nyt møde:  Tirsdag den 15. november kl. 19:00 – 21:00 i Aksen lille mødelokale.
 
Referat fra bestyrelsesmøde 25. august 2016

Deltagere: Allan (Slimak), Søren, Lisbeth, Leila, Annette, Kirsten, Preben, Tine, Søren (Sjønne) og Gitte

Fraværende: Per og Allan A.

 1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat - godkendt
 1. Siden sidst: Søren fortalte at vores logo er blevet shinet op og hjemmesiden er ved at blive opgraderet. Projektet om ”Den omvendte gravhøj” er i gang i flere processer. Sjønne fortalte at musikprojektet i Byparken bliver udskudt til foråret på grund af tidnød.
 1. Drøftelse af regnskabsformen og revision: Vi havde inviteret revisionskontoret, men de havde ikke mulighed for at deltage. Vi drøftede muligheder, evt. ændringer af vedtægter og hvem vi kunne kontakte for at få et godt råd, og blev enige om at kontakte Holger fra kommunen. Vi aflægger regnskab som vi plejer og får vedtægterne lovliggjort, hvis det er nødvendigt. Annette foreslog, at vi også kontaktede Else. Søren vil kontakte Holger.
 1. Høstmarkedet:

Besøg af 8 polakker, indkvartering og program: Opgaverne med indkvartering blev fordelt og vi enedes om at foreningen betaler samme beløb som sidste gang til dækning af rejseudgifter.

Gave fra Bikubenfonden på 10.000 kr. overrækkelse: Jørn Højgaard overrækker gaven til Fritidsborger ved sildebordet i det store telt.

Alt det andet: Høstmarkedet bliver annonceret i avisen de næste to gange. Postkort er klar og skal deles ud på bilerne lørdagen før. Hjælpere er velkommenJ

 1. Nyt fra projektgrupperne:

Skatergruppen: Er ved at finde ud af hvilke fonde de vil søge, projektbeskrivelsen revideres og man venter kun på at placeringen bliver endelig bestemt om kort tid. Forhåbentlig bliver det vest for parkeringspladsen ved hallen og skolen. Det er de eneste, der kan gøre indsigelser. Gruppen har dialog i gang med skolens ledere.

MPP: Opstartsmøde til MPP 2017 kommer i løbet af efteråret. Vi drøftede mulige kandidater til at afløse Sjønne.

 1. Åbent punkt: Annette fortalte, at hun har lavet en fest for 7. klasserne igen i år med stor succes, og søgte om økonomisk støtte til arrangementet. 95 unge var inviteret og 70 dukkede op. Festen blev holdt i samarbejde med Ung i Odsherred og et ungt band gav den gas. De unge betalte 25 kr. som dækkede bandet, og Fritidsborger dækker resten af udgiften til Forsamlingshuset.

10 års jubilæum i 2017: Sjønne spurgte om hvad vi kunne finde på. Tine foreslog en non alkoholfest for de unge og en anden slags fest for voksne. Søren foreslog en Ideudviklingsdag/brainstorm og de bedste ideer blev belønnet med en pose penge. Vi kunne også lave en ”bænke-festival” hvor kunstnere laver særlige bænke i byen. Annette mente at vi kunne donere 10.000 kr. til 10 gode projekter. Eller vi kunne lave en ØL-fest/oktoberfest sammen med Flemming. Kirsten foreslog, at vi lavede en plakat og satte en kasse op til forslag i vores stand på Høstmarkedet. Vi blev enige om at tage jubilæet op som et særligt punkt på næste bestyrelsesmøde.

 1. Kulturnatten: Bliver fredag den 28. oktober. Vi aftaler nærmere på næste møde.
 1. Nyt fra kassereren: Det viste sig at der alligevel er 3.000 kr. tilbage af Landsbymakeover projektet til at købe buske til indgangspartiet. En faktura var fejlkonteret. Så projektet kommer ikke til at belaste Fritidsborgers kasse.
 2. Evt.: Juletræet ser heldigvis ud til at have klaret den alligevel, måske på grund af den lidt våde sommer vi har haft. Leila havde et hjertesuk, for kommunen henter ikke affalds-sækkene uden for Fritidsborgen. Dem må Krolfklubben selv sørge for at skaffe af vejen. Desuden kæmper hun stadigvæk med kommunen om at få slået græsplænen. Gitte fik en henvendelse fra kommunen om at repræsentere foreningen ved et møde på lørdag for nye borgere. Hun tager mødet og beder de ansvarlige medarbejdere om fremover at give os besked i god tid. Det samme gør Søren, som også fik en henvendelse.

Nyt møde:  Torsdag den 29. september kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på plænen.

 
Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2016

Deltagere: Søren, Lisbeth, Leila, Per, Annette, Kirsten, Preben, Tine, Sjønne og Gitte

Fraværende: Allan (Slimak) og Allan A.

1.    Godkendelse af dagsorden -godkendt

2.    Godkendelse af sidste referat -godkendt

3.    Siden sidst: Evaluering af Landsbymakeover: Ca. 50 mennesker har været med til at renovere parken, og det flotte arbejde er blevet rost af mange. Fritidsborger vil prøve at holde gang i parken ved at lave nogle arrangementer hen over sommeren. Det kunne være levende musik i nogle timer hvor folk kommer med madkurv og/eller vi sælger pølser, øl og vand. Sjønne og Brian går videre med ideerne. Fritidsborger sponserer ca. 5.000 kr. til musikken.

Søren M. har talt med skolelederen af Sydskolen i Asnæs, om at nogle lærere kunne møde ligesindede fra vores kreds i Polen. Vi har inviteret nogle af dem til at komme herop til Høstmarkedet.

Søren fortalte også, at der er fremgang i projektet ”Omvendt gravhøj”.

Geopark-festival: I forbindelse med arrangementerne ”Eat with the locals” står Flemming for Fællesspisning i Asnæs Forsamlingshus den 28. juli.

Skaterbane-projektet: Tine forklarede at hun havde brug for en sparringspartner til at skrive projektansøgningen. Gitte tilbød sin hjælp. Søren foreslog at vi kontaktede Ungeenheden og Sydskolen, det kan hjælpe på mulighederne når der skal søges fonde. Annette taler med sine kontakter i Ung i Odsherred, skolen og SSP samarbejdet.

4.    Nyt fra projektgrupperne

Evaluering af MPP: Det gik fantastisk godt. Vejret var med os og ca. 1500 var på pladsen i de to dage. Sjønne tror overskuddet lander omkring 70.000 kr. Vi prøvede at anvende Mobil-paysystemet, som blev brugt flittigt. Kirsten påpegede, at det var et problem at bruge systemet når det blev mørkt, og problematisk når folk var fulde. Hun foreslog, at man havde ét sted hvor folk kunne hæve penge på Mobil-pay som en slags bankterminal. Søren M. syntes det var en helt forrygende dag, folk hyggede sig.

Sjønne afsluttede evalueringen med at sige, at han ønskede at stoppe som leder og indpisker på MPP. Han har været med i 7 år og har gjort det rigtig godt. Vi takkede for det meget store arbejde han har udført igennem alle årene.

Høstmarkedet: Invitationer er sendt til tidligere stadeholdere. Kirsten er ved at undersøge om vi kan lave et børnedyreskue, og spurgte Tine om hun havde lyst til at arrangere noget omkring skatergruppen. Tine mente det var muligt at låne en bane på skolen, hun undersøger mulighederne. Gitte opdaterer hjemmesiden, og Sjønne tjekker hvor meget gulv vi skal låne hos Ugerløse Idrætsforening.

Høstvinetiketten: Da der ikke blev udnævnt et kunstnertalent i 2016, skulle vi selv finde frem til et godt billede. Søren foreslog et billede af Geokids-maskerne med kornmark i baggrunden. Vi blev enige om at det kunne bruges, han undersøger om vi må bruge billedet, som er taget af kommunens fotograf.

5.    Nyt fra kassereren: De 25.000 kr. fra Landsbymakeover-projektet rakte næste på nær 300 kr. som Fritidsborger dækker. Vi skal aflevere endeligt regnskab til kommunen.

Sjønne fortalte, at han har kontakt med Asnæs Revisionskontor om at blive vores eksterne revisor. Han inviterer vedkommende til vores næste bestyrelsesmøde.

6.    Evt.: Byens juletræ er desværre mere sygt end først antaget. Kim har undersøgt problemet og erkendt at det måske ikke står til at redde. Foråret har været for tørt.

Sjønne fortalte, at nu er kablerne lagt i jorden på plænen, han vil prøve at søge sponsorer til at dække udgifterne.  

Lis Garmund har bedt om at træde ud af bestyrelsen. Hun fortsætter med at holde styr på Odsherred Læseheste. Bestyrelsen takker for det store arbejde hun har lagt i Fritidsborger  gennem årene.

Nyt møde: Torsdag den 25. august 2016 kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på plænen. 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 11.05.16

Deltagere: Allan Slimak, Søren, Lisbeth, Leila, Per, Annette, Kirsten, Preben og Gitte

Fraværende: Sjønne, Tine, Lis og Allan

1.    Godkendelse af dagsorden -godkendt

2.    Godkendelse af sidste referat -godkendt

3.    Siden sidst:

Allan er blevet kontaktet af en herre, der gerne vil starte en kampsports-klub evt. gennem Fritidsborger. Kommunen kan hjælpe med lokaler. Bestyrelsen blev enige om at klubben kan blive indlemmet under Fritidsborger på samme måde som vores øvrige klubber.

Ang. Geoparkfestivallen og temaet: ”Eat with the locals”, blev vi enige om at holde os til Fællesspisningen i Asnæs forsamlingshus den 28. juli, og intet andet.

4.    Landsbymakeover Hvad mangler? Nye datoer?

Allan kontakter tømmeren, der bygger gelænder og hegn langs den ene sø, samt indkøber 2 sæt borde/bænke i god kvalitet til at stille på udsigtspunktet bagest i parken. Vi blev også enige om at bruge penge på at markere stien op til hallerne og købe grus til at fylde op på trappetrinene. Måske slår de 25.000 kr. ikke til når der også skal købes nye buske til indgangspartiet og udsigtspunktet, bestyrelsen bevilgede penge til at gøre arbejdet færdigt. Vi venter med at købe planterne til efteråret. Kirsten foreslog en konkurrence/ køb lodder og plant din egen busk eller lig. til Høstmarkedet, hun går hjem og tænker videre på ideen.   

Der indkaldes til en ny arbejdsaften på tirsdag den 17. maj, vi mangler at lue kanterne langs stierne og rive grene m.v. sammen. Det bliver sikkert også nødvendigt med en finpudsning af parken nogle dage før dommerrunden.

Dommerrunden 2. juni kl. 9:30 – 10:30

Allan fortalte, at SuperBrugsen har 40 års jubilæum i samme uge, hvor vi også har MPP. Den nye direktør er meget interesseret i at gøre noget ud af dagene sammen med os. Allan kontakter Dortes skilte for at få lavet et stort kort over Asnæs, som gave til ham og som kunne overrækkes i parken.

Allan og Annette vil sørge for kage og drikkelse til alle fremmødte.

Han kontakter også Sjønne om at bestille Asnæsgarden til at sætte flag op på Esterhøjvej, ligesom sidste års indvielse af Asnæs til fods – projektet.

Gitte laver plakat og sender til Allan, der printer nogle stykker som Annette kan hænge op i centret og på biblioteket mm. Gitte sender nyhedsbrev ud 5 dage før.

Annette kontakter dagplejen og børnehaven om de vil komme forbi parken, og Allan kontakter Christian, om at tage sin 5. klasse med i parken. Det ser godt ud med en masse børnJ og alle aldre bliver repræsenteret.

Gitte kontakter Holbæk Gangsport, så de starter turen fra parken, ca. 30-40 prs.

5.    Fællesspisning 12. maj. Allan fortæller om parken og de næste skridt. Flemming har programsat resten af årets Fællesspisninger, se datoerne på vores hjemmeside.

6.    Nyt fra projektgrupperne

MPP 3. og 4. juni: Der er ved at blive gravet kabler ned ved plænen. Brian har søgt flere fonde om støtte til udgifterne. Hjælperne fik en god orienteringsaften i forsamlingshuset med god mad. Der kom ca. 30, som også bidrog ved en slags brainstorming bagefter.

Høstmarkedet 17. september: Høstgruppen, som består af Kim, Allan, Kirsten og Gitte har holdt første møde. Høstvinen kommer igen fra Amalievin. I pinsen kårdes en ung kunstner, som bliver tilbudt at lave etiketten til Fritidsborger. Søren kontakter vedkommende ligesom de tidligere år.

Rejseklubben Polen-turen: Fin tur med 47 deltagere. God stemning, lille overskud. Godt besøg på lokal skole. Søren kunne tænke sig et formeldt samarbejde mellem Sydskolen i Asnæs, og skolen i Szklarska Poreba evt. via EU-midler, og inddrage Geopark-ideen.

Sidste år inviterede Fritidsborger polakkerne herop, men det kunne ikke lade sig gøre. I år kommer der sandsynligvis 3-4 polakker herop til Høstmarkedet.

7.    Nyt fra kassereren: Intet at bemærke.

8.    Evt. og nyt møde:

 

 

Nyt møde: Mandag den 20. juni kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på plænen. 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde – Tirsdag den 5. april 2016

Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Leila, Annette, Søren M., Tine, Preben og Gitte

Fraværende: Lis, Per og Allan A.                          Referent: Gitte

 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Konstituering
 5. Landsbymakeover planen
 6. Hjemmesiden
 7. Nyt fra projektgrupperne
 8. Nyt fra kasseren
 9. Evt. og nyt møde

Punkt 3: Siden sidst:  Allan har talt med Flemming (Forsamlingshuset) om at lave noget fællesspisning i forbindelse med Geopark festivallens tema: ”Spis med de lokale”. Måske kunne vi få en person til at komme og fortælle mere om Geoparken. Allan går videre med ideen.

Punkt 4: Konstituering: Med klapsalver blev følgende genvalgt: Allan Slimak – formand, Søren Sjønne – næstformand, Lisbeth – kasserer, Gitte – sekretær. Desuden var vi enige om at tage vedtægterne op til revision, så ændringsforslag ligger klar til næste GF.

Punkt 5: Landsbymakeover planen: Gitte fortalte, at vi har fået doneret en hel del blomsterløg fra Lars, der ejer gartneriet på Lykkebjergvej. Løgene skal så graves ned i parken. Kirsten foreslog at vi fik nogle skolebørn til det. Annette eller Tine vil kontakte Christian (med i Skatergruppen), om vi kan låne nogle store børn samt få ham med i Plan-gruppen. Gruppen består indtil videre af: Slimak, Preben, Tine og Gitte.

Punkt 6: Hjemmesiden: Søren fortalte, at man har besluttet at nedlægge Fritinget og dermed også deres hjemmeside. I forbindelse med opstart af hjemmesiden, brugte man samme system som Fritidsborgers hjemmeside, men i en opgraderet form. I forbindelse med nedlæggelse af hjemmesiden, tilbyder vores IT-mand at opgradere Fritidsborgers hjemmeside for 6-8 timers arbejde. Vi får nogle bedre muligheder for at lægge videoer ind, smartere opsætning på tablets/iphones og nemmere tilgang til Facebook. Bestyrelsen bevilgede en opgradering.

Punkt 7: Nyt fra projektgrupperne: Tøjmarkedet gik godt med et lille overskud. Mie vil måske holde en pause, hvis der ikke kommer mange henvendelser til efteråret. De seneste gange har der været nok sælgere men for få købere.

Høstfest-gruppen holder første møde den 14. april hos Gitte kl. 19:00. Kirsten vil kontakte Kim, som gerne vil være tovholder på teltgruppen, om han vil være med til mødet. 

Rejseklubben har holdt møde og der mangler kun få pladser. Det skal nok blive en god tur.

Flere bestyrelsesmedlemmer ønskede en opdatering af det lille kort med vigtige datoer. Søren laver et fra MPP og resten af året til og med Nytårskuren. Til kuren har vi så nye kort med, som gælder for hele 2017. Det bliver også nemmere at huske nye genopdateringer.

MPP: Planlægningen er i fuld gang, der kommer en indkaldelse til Hjælpermøde 28. april. Sponsorater søges, sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsplan er undervejs. Vil hyre 4 professionelle vagter, der også kan førstehjælp. Kirsten fortalte at Vigfestivallen har uddannet 12-14 nye Event-vagter, som kan håndtere netop festivalgæster. Annette foreslog at SuperBrugsen kunne give billetter til personalet og kunder. Hun forelægger ideen på deres næste møde.

Punkt 8: Nyt fra Kasseren: Lisbeth havde ikke modtaget de lovede 25.000 kr. som kommunen skulle overføre i forbindelse med Landsbymakeover- konkurrencen. Gitte kontakter Holger.

Eventuelt: Leila ønskede at låne en trailer og hjælp til fra en, der kunne køre på genbrugsstationen med affald fra plænen i forbindelse med opstart af Krolf. Det blev aftalt at Preben låner Sørens trailer og hjælper Leila. Sjønne var blevet spurgt om mulighed for at udlåne telte. Vi aftalte, at han vurderer hvem der må leje eller låne, og hvad det skal koste.

Nyt møde: Onsdag den 11. maj kl. 19:00-21:00 i Aksen – lille lokale. 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde – Onsdag den 24. februar 2016.

Til stede: Allan (Slimak), Kirsten, Lisbeth, Leila, og Per.

Fraværende: Annette, Søren M., Søren (Sjønne) Lis, Gitte og Allan A.

Referent: Kirsten. 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af sidste referat
 3. Siden sidst
 4. Fællesspisning
 5. Generalforsamling
 6. Nyt fra projektgrupperne
 7. Nyt fra kassereren
 8. Evt. og nyt møde
 1. Dagsorden godkendt med de traditionelle bemærkninger (referenten tilpasser)
 2. Sidste referat godkendt
 3. Siden sidst: Gitte har lavet ansøgning om penge til landsbymakeover. Det er tanken at tage en bid mere ved Bobjerg og sætte i stand. Der er lavet budget og beskrivelse. Ansøgning godkendt. Slimak kontakter Gitte og giver grønt lys så den kan sendes.

Slimak fået en henvendelse fra skolen som har fået bevilget penge fra kommunen til etablering af en cykel-lege-bane. Der skal være et møde den 3. marts og forespørgslen går på om Fritidsborger kan deltage i dette møde. Slimak har ferie, er der andre der kan?

 1. Fællesspisning.

Den første gang forløb rigtig godt med næsten 125 til spisning og der var 51 der tegnede medlemskab. Det sluttede måske lidt hurtigt, så vi vil forsøge at trække tiden lidt, så man måske også kan købe en kop kaffe. Der var 72 der forudbetalte og tilmeldte sig den næste fællesspisning, tirsdag den 8. marts. Fritidsborger kan være behjælpelig i bar og andet så Flemming ikke behøver så meget betalt personale på disse aftener.

Vi talte om muligheden for noget underholdning og måske en danseaften.

 1. Generalforsamling.

Allan og Smyrup skriver beretning som de plejer

Leila, Slimak og Kirsten kommer kl. 9 og ordner mad. Alle andre møder kl.10.

Ølsmagning er ikke afklaret, måske kan vi nå det. Slimak taler med John og Karin som har forbindelse til Odden Øl.

Vi kiggede på regnskabet og bemærkede at der faktisk er gået en del penge til gode projekter.

 1. Nyt fra projektgrupperne

Musik På Plænen: Vi regner med det kører som planlagt

Høstmarked: Gitte har indkaldt til 1. møde og vi afventer en afklaring på dato.

Rejseklubben: Der er 10 ledige pladser til Polensturen

 1. Nyt fra kassereren: Regnskab er afleveret og Sjønne skal holde møde med revisor
 1. Evt. og nyt møde

Forslag om at lommefolderen skal justeres så den følger kalenderåret og ny udgave kan uddeles til nytårskur. Nuværende folder udløber efter Musik på plænen.

Nyt møde: Lige efter generalforsamlingen hvor bestyrelsen vil konstituere sig. 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 19.11.2015

Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Leila, Lis og Gitte

Fraværende: Annette, Søren M., Per og Allan A.        Referent: Gitte

 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt
 3. Siden sidst
 4. Byens juletræ og sokker i Centret
 5. Nytårskuren 2016
 6. Generalforsamlingen 2016
 7. Nyt fra projektgrupperne
 8. Nyt fra Kasseren
 9. Savklingen og julefrokost
 10. Evt. og nyt møde

Punkt 3: Siden sidst:  Slimak fortalte, at Bobjerget nu er blevet ”friseret”, noget af udgiften kunne dækkes af Landsbymakeover puljen, og resten blev dækket af SuperBrugsens donation. Vi aftalte, at der skulle laves nogle små bokse til brochurerne, som skal hænge ved siden af de store orienteringsskilte i centret og ved banen. Slimak undersøger mulighederne. Gitte fortalte, at hun har talt med Holger på et møde omkring Mad og Meninger på Musikhøjskolen. Han sagde, at vi kunne søge om flere penge til næste års Landsbymakeover, til det tårn på Bobjerget, som vi har talt om og måske også til fitness-redskaber og grillplads i parken.

Kulturnatten forløb godt. Savklingen var en fin oplevelse og et fantastisk lokale. Kirsten havde sørget for fakler udenfor, og serverede kaffe, øl og vin. Der kom og gik ca. 100 mennesker. Musikken var passende, og tingene fungerede på grund af en venlig medarbejder fra Ditlev-Burke. Lis havde en tjekliste med, som er vedhæftet referatet til fremtidigt brug. Sjønne lovede at sende en mail til Ditlev-Burke om hvordan aftenen var gået.

Brorfelde turen bliver den 26. november og der er pt. 31 betalende personer. Husk at betale inden I tager af sted. Vi skal være der kl. 19:00. Lisbeth sender en deltagerliste til Sjønne og Gitte dagen før.

Punkt 4: Byens juletræ og sokker i centret samt julemarked i forsamlingshuset: Kirsten står for opgaven i forsamlingshuset, og håber at få lidt hjælp med servering af kaffe, øl og vand i løbet af dagen. Slimak vil snakke med Annette om mulighederne.

Et stort fint juletræ med rod ankom i denne uge og blev plantet foran Aksen, foranlediget af Allan. Slimak og Sjønne køber nye lyskæder med pærer der kan ses. Træet skal indvies samtidig med julearrangementet søndag den 29. november. Vi sørger igen i år for at få julesokkerne fyldt med gaver. Kirsten kontakter genbrugsbutikken på mandag, de har lovet at sy sokker til salg. Sjønne sender en faktura til Centerforeningen som tidligere aftalt. Vi skal være i centret de 4 søndage fra kl. 11:45 – 14:00. Vagtplan skal udarbejdes.  

Punkt 5: Nytårskuren 2016: Kirsten foreslog en drøftelse omkring tilknytning til Fritidsborger.dk i form af et hjælpekorps/vikarkorps el.lig. Slimak ville gerne introducere ideen til fællesspisning i Forsamlingshuset. Vi skal også finde frem til 3 personer der udnævnes til Fritidsborger af 1. grad. Traktementet er det samme som de andre år. Kirsten sørger for champagneglas. Slimak og Annette sørger for traktementet som vanligt. Vi møder alle kl. 9:00 i festtøj den 3. januar 2016. Dørene åbnes kl. 10:00 til indtogsmarch. Søren leder mødet som sædvanlig:-)

Punkt 6: Generalforsamlingen 2016: Fastsat til den 13. marts. Vi mødes kl. 10:00 Mødet varer fra kl. 11:00 til 14:00. Leila tilbød at sørge for maden. Vi talte om at arrangere øl-smagning til en forandring. Slimak kontakter John og Karin, som sælger Odbo-øl.

Punkt 7: Nyt fra projektgrupperne:

MPP: Der er trykt 1111 billetter, prisen er 150 kr. frem til jul. Gitte sender nyhedsbrev ud ultimo november. Vi drøftede hvordan vi kunne donere noget af overskuddet til de lokale foreninger. Målgruppen er børn og unge i Asnæs og omegn. Vi blev enige om at uddelingen skulle være 4 x 5000 kr. og at det både kunne være indenfor kultur, musik og idræt, som vi selv bestemmer. Det kunne også være til en fest for unge, som den Annette ansøgte om.

Høstfesten: Gruppen mødes til januar.

Punkt 8: Nyt fra kasseren: Første ti måneder stemmer.

Punkt 9: Savklingen og julefrokost: Lis fortalte, at hun sammen med Brian og Allan arbejder på at lave mere musik på Savklingen. Hun vil gerne være kontaktled/tovholder mellem Ditlev-Burke og en udvidet gruppe, der arrangerer musikken i Fritidsborger regi. Der ligger klare aftaler om hvad der kan lade sig gøre i Savklingen. Gruppen kan sagtens udvides så der kommer flere ideer på bordet. Det blev foreslået, at gruppen kontakter Drauget til et samarbejde.

Det var ikke muligt at finde en ledig aften til at afholde julefrokost inden jul, hvor alle kunne. Den bedste dag blev herefter: Torsdag den 14. januar kl. 18:00 hos Leila. Ægtefæller/partnere til bestyrelsesmedlemmerne er også inviteret med. Så sørg for at få booket aftenen med det samme, så alle kan være med:-)

Punkt 10: evt. Intet at berette.

Næste møde:

Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt)

 
Referat fra bestyrelsesmøde 26.01.2016

Til stede: Allan (Slimak), Søren (Sjønne), Kirsten, Lisbeth, Leila, Lis, Annette, Søren M. og GitteFraværende: Per og Allan A.   Referent: Gitte

      1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

      2. Godkendelse af sidste referat – Godkendt

      3. Siden sidst: Landsbymakeovermøde torsdag 28.01. kl. 17-20 i Hørve Fritidscenter 

                           Møde for nye borgere lørdag 30.01. kl. 10-12 i Asnæs

 1. Fællesspisning 11.02.   Det praktiske og de efterfølgende arrangementer

 1. Generalforsamlingen 2016

 2. Nyt fra projektgrupperne

 3. Nyt fra Kasseren

 4. Evt. og nyt møde

Punkt 3: Siden sidst:  Vi har tidligere talt om at færdiggøre projektet “Asnæs til fods” med forskønnelse af byparken med ekstra borde/bænkesæt, grill m.v. samt udkigstårn på Bobjerg.

Der skal søges senest 15. februar for at være med. Gitte tager til mødet.

Møde for nye borgere. Allan møder op samt evt. Sjønne.

Centerforeningen har bedt om hjælp til at holde styr på børnene til fastelavnsfesten.

Lisbeth, Leila, Allan og Annette stiller op. Annette finder 4 hjælpere mere.

Vi har sponseret 1500 kr. til svømmeklubben. Sammen med Rasmus Nyrup har vi søgt 50.000 kr. til et kunstværk hvor arbejdstitlen er: Omvendt Gravhøj.

Punkt 4: Fællesspisning: Vi drøftede omfanget af hjælp ved arrangementet, og blev i tvivl om hvor meget hjælp borddækningen krævede, samt opgaven med salg af drikkevarer. Allan spørger Flemming hvad han har brug for af hjælp, og spørger ham samtidig om hvordan  betaling af måltiderne skal foregå fremadrettet.

Sjønne lægger opgavelister frem som folk kan skrive sig på som hjælpekorps til MPP.

Gitte og Annette udarbejder et pænt velkomstbrev, som bliver lagt ved alle siddepladserne, bl.a. med opfordring til at melde sig ind i foreningen/forny sit kontingent.

Punkt 5: Generalforsamlingen 2016: Mad, drikkevarer m.m. er på plads. Søren og Allan laver beretningen på vers (as usual) Gitte udsender indkaldelsen på nyhedsbrev ca. 1 måned før, lægger den på hjemmesiden samt Facebook. Dvs. senest 13. februar.  

Annette, Søren, Kirsten, Sjønne og Allan Andersen er på valg.

Punkt 6 Nyt fra projektgrupperne:

MPP: Møde afholdt tidligere i januar. Har fået sponsorpenge fra spillehallen. For at gøre mere for vores samarbejdspartnere, laver Gitte en fane på hjemmesiden med links til dem.

Høstfesten: Gruppen mødes efter fællesspisningen den 11.02. Forhåbentlig med nye hjælpere. Gitte indkalder.

Vi har fået henvendelse fra en gruppe forældre og unge, der vil lave en skaterbane i byen. Gruppen har brug for at være en del af en forening med CVR nr. og et tilhørsforhold i form af en fane på hjemmesiden. Det vil så blive nemmere at søge om midler fra kommunen og fonde. Da Fritidsborger er en “paraplyorganisation” for Asnæs er det nærliggende at starte et samarbejde. Samarbejdet kan gå begge veje, da “skaterfolket” kunne være hjælpere til vores store arrangementer.

Vi blev enige om at være “fødselshjælpere” med ansøgninger og anden hjælp, men økonomien skal holdes adskilt fra Fritidsborgers økonomi. Sjønne taler med Jonna om deres tanker og ideer.

Rejseklubben: Søren har fået en fin aftale med hotellet. Der er ca. 30 tilmeldte blandt tidligere rejsende. Når det endelige program er klar, sender Søren programmet til Gitte, som udsender nyhedsbrev, lægger på hjemmesiden og Facebook.

Punkt 7: Nyt fra kassereren: Regnskabet er afstemt og leveret til godkendelse.

Punkt 8: Evt. og nyt møde: Allan nævnte, at ejendomsmæglerkæden Home i Asnæs gerne vil promovere os til sine kunder. Allan leverer brochurer og event-kort.  

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19:00 i Aksen (lokale er bestilt af Gitte, Allan henter nøgler)
Senest opdateret 11.03.2019 16:12 af GL